Големина на текста:
Тема 1 Същност на контрола като управленска функция
Съгласно теорията на управлението, контрола е една от неговите функции наред с прогнозирането,
планирането, вземането на решения, координацията и отчетността.
Контролът включва надеждна, ясно разбираема и чувствителна система от информация и
стандарти, чрез които се обезпечава ефективното /постигане на желания резултат/ и ефикасно
/постигане на желания резултат с оптимални разходи/ получаване и използване на ресурсите при
постигането на организационните цели.
Характеристики на управлениския контрол :
сложен, защото обхваща цялата организация.
информацията трябва да е точна, интегрирана и създадена при предварително определени
процедури.
чрез него се постигат желаните резултати чрез обезпечаване на информацията за нуждите на
различен персонал.
Базира се на социалната психология и използваните умствени дейности са предимно на
убеждаване и мотивация.
Целите на контролния процес са :
?правилността, надеждността и съпоставимостта на изготвяната и представяна финансова и др.
информация;
?спазването на политиките, плановете, процедурите, законите и др. нормативни актове;
?съхраняването и опазването на активите;
?икономичното, ефективно и ефикасно използване на ресурсите и извършване на дейността;
?постигане на определените цели и задачи за отделните операции и проекти;
?свеждането на фирмените цели до знанието на служителите;
?стимулиране на служителите да изпълняват своите задължения според фирмените изисквания;
От своя страна самата контролна функция има следните 5 съставни части:
?Анализ и оценка на нормите, по които ще се извършва контрол.
Нормите трябва да отговарят на следните две изисквания:
oда са пригодени към възможностите на системата - обект на контрол.
oв нормите да са налице контролируеми параметри - количествени или качествени
измерители в нормите, чрез които съпоставките да могат да стават възможни.
Ако нормите не отговарят на горните две изисквания, контролиращите трябва да уведомят
лицата, които имат властта да променят правилата.
?Измерване на очакваното състояние на системата, обект на контрол. Очертават се устойчивите
отклонения, посочват се причините довели до тях и се прави опит да се въздейства именно
върху тези причини. Целта е тези отклонения да не се проявяват в бъдеще.
?Измерване на фактическото състояние на системата, обект на контрола. Целта е да се набере
максимално пълна и достоверна информация за миналото и настоящето на този подконтролен
обект.
?Съпоставка между норма и фактическо състояние - установяване, анализ и диагностика на
причините довели до отклоненията. Отклоненията може да са:
oгрешки - в резултат на случайни действия;
oизмами - има умисъл, с цел лично облагодетелстване.
?Предприемане на коригиращи въздействия. В две насоки:
oдават се задължителни за изпълнение указания за подобряване дейността на обекта;
oналагане на наказания, глоби или имуществени санкции.
Контролът може да бъде превантивен /за да не възникват нежеланите събития/, разкриващ
/разкрива и коригира нежелани събития, които са възникнали/ и насочващ /директивен - да
стимулира възникването на желани събития/.
1
Системата за контрол предствлява съвкупност от контролираните системи, използвани вътре в
организацията за да бъдат постигнати нейните цели и задачи.
2
Тема 2 Механистичен подход в контрола
Механистичният подход се свързва с два вида системи за обратна връзка - отворена и затворена.
При отворените системи за обратна връзка корективните действия не са автоматични, а зависят от
намеса, външна на самата система. При тази система контролното въздействие се прилага без
позоваване на фактическото състояние на процеса, което означава, че входните параметри на процеса
на вземане на решения се считат като неефективни посредством самите решения.
Затворената система за обратна връзка е система, при която за крайния продукт се получава обратна
информация до входните параметри, така че крайният продукт на системата да може да влияе върху
нейните входящи параметри и в резултат на това възниква контролно въздействие в следствие на
сравнението между желаната стойност и фактическото състояние на контролирания процес.
фиг.1.1
Желаната цел, задача, резултат или състояние на процеса, който е контролиран, се определя от
контрольора. Фактическото състояние на процеса е изходният резултат, който се записва чрез
записващия механизъм и се сравнява с желаната цел или състояние.
Всяко различие между желаната цел или състояние се отчита като сигнал за грешка или отклонение и
се предава на контрольора. От своя страна той предприема коригиращи мерки, явяващи се следствие
на сигнала и са насочени към контролирания процес.
Елементите на този вид контролна система са следните:
?Ясно и точно определяне на желаната стойност, цели, задачи или състояние, което трябва да
бъде постигнато.
?Възможност и средства за измерване на фактическото състояние на процеса, който е
контролиран.
?Информационни връзки, чрез които се обезпечава обратната информация за фактическото
състояние на процеса към записващото устройство и към контролното звено /контрольора/.
?Възможност и средства за сравнение на поставените цели или желаното състояние с
фактическото състояние на процеса.
?Възможност за предприемане на адекватни, коригиращи мерки в резултат на установеното
различие между желаната стойност и фактическото състояние на процеса.
Механистичният подход в теорията на контрола се счита за подходящ и използваем, защото чрез него
се разграничават отделните съществени елементи на контролния процес и оттам и необходимите
основни изисквания към контролната система.
3
Контрольор
Контролиран
процес
Записващ
механизъм
Грешка = желано състояние –
фактическо състояние
Фактически резултатЖелано състояние (цел)
Корективни
мерки на
грешката

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на финансовия контрол

Същност на контрола като управленска функция. Съгласно теорията на управлението, контрола е една от неговите функции наред с прогнозирането, планирането, вземането на решения, координацията и отчетността...
Изпратен от:
atanasoff87
на 2013-05-15
Добавен в:
Уроци
по Финансов контрол
Статистика:
61 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Финансов контрол
Тест по финансово управление и контрол
изходен тест по Финансов контрол за Студенти от 1 курс
Изходен тест по "Финансовото управление и контрол" за Студенти от УНСС - София. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
62
1
3 мин
02.09.2013
Тест по теория на контрола
изходен тест по Финансов контрол за Студенти от 3 курс
Теста е предназначен за студенти от Стопанска академия "Д. А. Ценов"-гр. Свищов, изучаващи дисциплината Теория на контрола. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
140
1
1 мин
07.08.2012
» виж всички онлайн тестове по финансов контрол

Теория на финансовия контрол

Материал № 997805, от 15 май 2013
Свален: 61 пъти
Прегледан: 88 пъти
Предмет: Финансов контрол, Икономика
Тип: Урок
Брой страници: 31
Брой думи: 10,593
Брой символи: 70,929

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на финансовия контрол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
124 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала