Големина на текста:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„Черноризец Храбър“
Факултет“Международна икономика и
администрация“
Катедра“Администрация и управление“
Доклад за учебна практика
Изготвил: Проверил:
Цветомира Попова доц.д-р
Св.Михалева
Публична администрация ст.ас.П.Ямукова
Фак.номер:09111021
ВАРНА 2012
Проведох летния си стаж в община Бургас,понеже беше най-близката
възможност за провеждане на учебна практика и се интересувам от
дейностите извършващи се на територията на общината и нейното
развитие. Интересувам се дейностите извършвани от общинските
служители – кмет, заместник кметове, секреатар, кметове на кметства,
общински съветници, защото се обучавам за държавен служител и е
необходимо да се запозная отблизо с с техните правомощия,
компетентност, дейности. Стажът ми в община Бургас се състоя в периода
от 01.08.2010г. до 17.08.2010г . Запознах се с устройствения правлник на
общината, основните функций на кмета, администрацията и общиснкия
съвет на Бургас, като в отчета си ще приложа най-важните им дейности и
финкций.
Община Бургас е разположена в Югоизточна България на Черно море и
е с територия от около 48 200 хектара. Град Бургас е четвъртият по
големина град в България. Общината включва още 14 населени места.
Градове и села в община Бургас: Град Бургас, Село Братово, Село
Брястовец, Град Българово, Село Черно море, Село Димчево, Село
Драганово, Село Изворище, Село Маринка, Село Миролюбово, Село
Равнец, Село Рудник, Село Твърдица.
Общинската администрация обхваща кмета, заместник кметовете,
секретаря на общината, специализираните изпълнителни органи и
останалия персонал на общината. Общинската администрация има
предназначението да осъществява изпълнителни функции на местното
самоуправление, да насочва, организира, контролира и координира
дейностите в сферата на социалното управление. Секретарят на общината
организира цялостната дейност на общинската администрация. Той
отговаря и за организационно-техническото обслужване на отделните
общински служби. Секретарят организира деловодството в общината и
общинския архив. Той отговаря пряко за дейността на гражданската
администрация и административното обслужване.
Кметът разполага с обща компетентност. При упражняване на своите
правомощия кметът се явява едновременно в качеството си на орган на
местното самоуправление в общината и административен орган на
държавата. Правомощията на кмета най-общо могат да се групират в две
основни групи. Едната група са публичноправните правомощия. Те биват
организационни, свързани с възможността му да координира и ръководи
цялостната изпълнително-разпоредителна дейност на общината и да
организира изпълнението на общинския бюджет; контролни правомощия
върху дейността на останалите кметове на територията на общината и
общинската администрация; и задължението на кмета в качеството му на
изпълнителен орган на общината да налага административни наказания
при констатирани нарушения на актовете на общинския съвет и
общинската собственост. Втората група са частноправните правомощия,
които произтичат от участието на общината като юридическо лице в
гражданския оборот и са уредени в ЗМСМА. Според закона кметът
представлява общината като юридическо лице в гражданския оборот.
Кметът може да сключва договори от името на общината касаещи
управлението и разпореждането с общинска собственост. Кметът може да
контролира и актовете издавани от общински съвет по ред и условия
предвидени в ЗМСМА.
Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.
Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината,
кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от
общинския бюджет, началниците и служителите в общинската
администрация. Дейността на кмета се подпомага от тях и от общинския
съвет. Той отговаря за опазването на обществения ред, като за
осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците
на съответните полицейски служби. Кметът организира изпълнението на
общинския бюджет; организира изпълнението на дългосрочните програми;
организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в
общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно; организира
изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на
президента на републиката и на Министерския съвет; организира и
ръководи управлението при кризи в общината. Кметът възлага
изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите,
координира и осъществява контрол за целесъобразността и
законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по
законосъобразността на актовете и действията на кметовете при
изпълнение на техните правомощия и налага предвидените
административни наказания.
Кметът е длъжен да поддържа връзки с политическите партии,
обществените организации и движения, както и с други органи на местното
самоуправление в страната и в чужбина. Той председателства съвета по
сигурност и управление при кризи.
Кметът възлага или разрешава изработването на устройствени планове и
техни изменения за територията на общината или за части от нея и
одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на
Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.
Кметът изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско
състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на
кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското
състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от
общинската администрация. Той представлява общината пред физически и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 сеп 2022 в 13:02 студентка на 37 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Начална училищна педагогика, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,879
·
6
·
913
·
448
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 

Административно – териториално устройство на България

15 мар 2006
·
2,706
·
9
·
3,845
·
549
·

Курсова работа за административно-териториалното устройство на РБ изготвена за изпит в Икономически университет - Варна - 14 стр. + библиографска справка
 

Силни и слаби страни в развитието на община Шумен

13 май 2006
·
386
·
35
·
4,790

Направеният анализ на текущото състояние в общината, който се основава на количествени индикатори, експертни оценки, резултати от проведени анкетни проучвания сред бизнеса и населението, очертава следната картина на силните и слабите страни
 

Централни органи на изпълнителна власт

20 апр 2007
·
1,236
·
9
·
1,215
·
381
·
2

Централни органи на изпълнителната власт- понятие, видове.
 

Съвременната администрация

04 дек 2007
·
491
·
3
·
599
·
254
·
2

Държавата е система от институции за поддържане на ред и вкарване на порядък в обществената система. Специфичен признак на държавата е това, че нейното съществуване като организирана общност е посредством публичната власт.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
127
1
2 мин
15.08.2014
Тест по нелоялна конкуренция
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Тест за студенти, магистратура публична администрация в УНСС по дисциплината нелоялна конкуренция. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
128
1
27.02.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Доклад за учебна практика

Материал № 997485, от 15 май 2013
Свален: 143 пъти
Прегледан: 342 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,304
Брой символи: 8,880

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Доклад за учебна практика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала