Големина на текста:
Регионална политика и регионално развитие
Глава 1 – Териториално сътрудничество
I.Характеристика на административно-териториалното устройство на РБългария.
1.Характеристика на видовете териториални единици.
Административно-териториалното деление на РБ е създадено за рационалното
провеждане на държавната политика за развитие на територията по отделни места и с
цел осъществяване на местното самоуправление. Делението на територията на РБ има
своите Конституционни основи и се конкретизира чрез съответните закони.
Административно-териториалното устройство и единиците за местно административно
управление са едни от най-съществените елементи на държавно-правната структура.
Чрез административно-териториалното деление се създава система за удовлетворяване
на интересите и потребностите на населението. Административно-териториалното
устройство се основава на административно - териториалните единици.
- Населено място – трайно заселване на хора, които имат устройствен план или
определени строителни граници. Представлява съвкупност от жилищни, работни
сгради, които се обитават постоянно от хора, които водят заседнал живот там.
Има наименование и е включено в списъка на населените места в страната, има
строителни граници и граници на землището (околна извънселищна територия).
а ) Административно-териториалните единици в РБ са общините и областите.
- В общините има съставни териториални единици – кметствата и районите.
- Областта, общината, кметството– имат територия, граници, население,
наименование и административен център.
б ) Териториални единици са населените места и селищните образования.
- Населени места – градове и села.
- Селищни образования – промишлени зони, вилни зони, курортни комплекси
курортни местности. Нямат самостоятелно землище, разположени са в
землищата на населените места.
2.Европейското териториално сътрудничество, финансирано от Европейския
фонд за регионално развитие (ЕФРР) е предназначено да подкрепя хармоничната
и балансирана интеграция на територията на ЕС чрез подпомагане на
сътрудничеството в области, които са от значение за общността на
трансгранично, транснационално и между регионално равнище.
В рамките на цел 3 „Европейско териториално сътрудничество“, РБ ще развива
сътрудничеството в следните обобщени области:
- насърчаване на предприемачеството – МСП, туризъм, култура и трансгранична
търговия;
- насърчаване и подобряване на съвместното опазване и управление на
природните и културни ресурси, както и предотвратяване на природни и
технологични рискове;
- подкрепа за връзките между градските и селските райони;
- намаляване на изолацията чрез подобрен достъп до транспортни,
информационни и комуникационни мрежи и услуги и трансгранични системи и
съоръжения за вода, отпадъци и енергия;
- развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на
инфраструктури, по-конкретно – здравеопазване, култура, образование и
туризъм;
- стимулиране развитието на трансграничните пазари на труда, местни
инициативи за заетост, равенство на половете и равни възможности, обучение и
социално включване;
- развитие на институционален и административен капацитет на регионално и
местно ниво и предоставяне на техническа помощ за подготовка на нови
проекти.
­ трансграничните, транснационалните и между регионалните програми за
сътрудничество се стремят да дадат специфично и целенасочено териториално
измерение на стратегиите от Лисабон и Гьотеборг чрез разглеждане на
географското разпределение на растежа, иновациите и процесите на пазара на
труда в допустимите трансгранични, транснационални зони или в ЕС като цяло и
чрез осигуряване на интегрирани и истински съвместни дейности за устойчиво
развитие на страните-участнички.
За разлика от секторните програми, програмите за териториално сътрудничество
подкрепят дейности от качествено различен тип. Задължително отговарят на два от
следните 4 критерия:
-Съвместно създаване;
-Съвместно изпълнение;
-Общ екип;
-Съвместно финансиране.
Програмите по цел 3 не са подходящи за финансирането на високо разходните и
дългосрочни инвестиционни проекти.
Глава 2: Стратегия Европа 2020
„Европа 2020“ - определя нова визия за европейската социална пазарна икономика
през следващото десетилетие и се основава на три тясно свързани и взаимно
подсилващи се приоритетни области: интелигентен растеж, развитие на икономиката,
основана на познания и иновации; устойчив растеж, като се поощрява ниско
въглеродна, ефикасна по отношение на енергийните източници и конкурентна
икономика; и приобщаващ растеж, като се насърчава икономика на висока трудова
заетост и социално и териториално сближаване.
Напредъкът за постигането на тези цели ще бъдат оценяван спрямо пет представителни
главни постижения на равнище на ЕС, които държавите-членки ще бъдат приканени да
превърнат в национални цели. За да се постигнат тези цели се предлага Европа 2020,
която се състои от серия водещи инициативи.
1.Водещи инициативи:
­ обединение за иновации;
­ младеж в движение;
­ програма относно цифровите технологии в Европа;
­ ефикасно използване на ресурсите в Европа;
­ промишлена политика за зелен растеж;
­ програма за нови умения и работни места;
­ европейска платформа за борба с бедността;
Амбицията на стратегията Европа 2020 се състои в осигуряването на лидерство и
отчетност на ново равнище.
2.На национално ниво:
Българското правителство си поставя за цел да постигне целите, които са заложени в
Европа 2020, а именно:
­ национална цел за заетост - достигане на 76% заетост, сред населението 20-64г.
до 2020г.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Регионална политика и регионално развитие

Подробен и систематизиран материал, необходим за изпита по "Регионална политика и регионално развитие" в С.А. "Д. Ценов" гр. Свищов...
Изпратен от:
dayan
на 2013-05-06
Добавен в:
Лекции
по Регионално развитие
Статистика:
145 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
приоритети за устойчиво регионално развитие
добавена от emo888_abv_bg 12.10.2013
0
34
Подобни материали
 

Пространствени икономически структури

03 май 2009
·
68
·
6
·
1,202

Регионалният подход пряко се свързва с протичането на глобализацията във всички сфери на развитие на обществото. Появяват се нови пространствени икономически и урбанизационни структури и все повече се превръщат в управляеми териториални системи...
 

Есе върху Закон за регионално развитие

07 юли 2009
·
172
·
3
·
453
·
76

Законът за регионално развитие урежда планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението , контролът и оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на държавната политика...
 

Есе върху закона за регионално развитие

01 окт 2009
·
125
·
6
·
685
·
105
·
1

България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури...
 

Понятиен апарат

31 мар 2010
·
99
·
15
·
2,719
·
120

Разработен понятиен апарат по дисциплината регионално развитие...
 

Регионално развитие и местно самоуправление

12 окт 2010
·
208
·
10
·
1,495
·

Териториалната същност на самоуправлението, както и неговото значение се проявяват преди всичко в общината. Безспорно, общината е подчинена власт, която черпи правата си изключително от държавния авторитет....
1 2 »
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Регионална политика и регионално развитие

Материал № 992816, от 06 май 2013
Свален: 145 пъти
Прегледан: 182 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 3,340
Брой символи: 22,339

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Регионална политика и регионално развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала