Големина на текста:
ВЪПРОСНИК
Защита на културното наследство
1.Съдържаниеобект и предмет на учебната дисциплина.
2.Понятие за културно­историческо наследство.
3.Обхват на културното наследство и неговото състояние в Република 
България
4.Особености на културните ценности като обект на защита.
5.Опасности за културното наследство от природен характер.
6.Опасности и заплахи за културното наследство от техногенен характер.
7.Умишлени посегателства срещу културното наследство.
8.Културното наследство като обект на посегателство на организираната 
престъпност.
9.Рискове за културното наследствопроизтичащи от използването им за 
стопанскаобразователна и културна дейност.
10.Рискове за културното наследствопроизтичащи от формата на 
собственост.
11.Правно­нормативна уредба на опазването на културното наследство в 
Република България.
12.Особености на наказателно­правната защита на културното наследство 
в Република България.
13.Правно­нормативна уредба на оценката на риска в Република 
България.
14.Проблеми на хармонизирането на правно­нормативната уредба за 
опазването и защитата   на   културното   наследство  на   Република 
България с тази на Европейския съюз.
15.Прагматичната  и  рисковата  парадигма  на  сигурността  и  тяхното 
отражение в практиката на защитата на културното наследство.
16.Същност  на  комплексният  подход  и  модерните  риск­технологии  в 
защитата на културното наследство.
17.Състояние на организацията на защитата на културното наследство в 
Република България и проблеми на нейното усъвършенстване.
18.Особености   на   физическата   охрана   на   обекти   на   културното 
наследство.
19.Особености на разузнавателната и оперативно­издирвателната дейност 
по опазване на културното наследство.
20.Особености  на  използването  на  технически  средства  за  защита на 
културното наследство в Република България.
21.Информационни   технологииизползвани в защитата на културното 
наследство.
22.Роля и място на науката и образованието в системата за защита на 
културното наследство.
23.Финансово­икономически   аспекти   на   дейността   по   защита   на 
културното наследство.
24.Проблеми   на   оценяването   на   финансовата   и   културна  стойност  на 
обекти на културното наследство.
25.Проблеми на застраховането на обекти на културното наследство.
1.  Съдържание,обект и предмет на учебната дисциплина  
1.) С какво се занимаваВ учебната дисциплина се разкрива съдържанието на 
основните  термини и понятия използвани в теоретични разработки правна 
нормативна уредба
2.) Обект на учебната дисциплина защита на културното наследство
­са знанията за културното наследство като специфичен обект на защита
­знания за рисковете опасностите и заплахите
­знания за подходите и принципите за изграждане на такива системи и защита
3.) Предмет на учебната дисциплина са организациони правните технически и 
информативните финансови­икономически средства
4.) Цел систематизирани знания за опазване на културно­историческо 
наследство
­да се разкрие съдържанието
­да се разкрие разбирането  
2.Понятие за културно­изторическо наследство
1.) Европейската култура трябва да се разбира съвкупноста от материални и 
духовни цености на континента които са защитавани и утрърждавани от 
институциите които са особено активни
2.) Културно наследство : Паметници , Ансамбли , Места
­ХАГСКАТА конвенция за защита на цености в случай на ваоражен конфликт : 
цености , здания , центровете , колекции , книги те всички имат голямо значение 
за културното наследство
­Исторически паметниккултурни обекти в градски или селски среди
­В хартата КРАКОВ архитектурно наследство архитектурни сгради и паметници
­Материално културно историческо наслество 
­Нематериално наследствоКолективно творчество , Народа и традиционата 
култура , Традиции , празници
3.) Културен паметник е всяко недвижемо движемо автентично материално 
свидетелство за човешко присъствие
­Вид паметнициСветовни , Национални , Местни , Ансамбли , Просто за 
сведение
3.Обхват за културното наследство и неговото състояние в Р.Б.
1.) природни ценностивключително антропологични останкиоткрити при 
теренни проучванияи останки на палеозоологията и култивирани растения
2.)Какво е културна ценост : Културна ценност е нематериално или материално 
свидетелство за човешко присъствие и дейностприродна даденост или 
феноменкоето е от значение за индивидаобщността или обществото и има 
научна или културна стойност.
3.) Класификацията на недвижимите културни ценности се извършва въз основа 
на:
1. тяхната принадлежност към определен исторически период;
2. научната и културната областкъм която се отнасят;
3. пространствената им структура и териториален обхват.
4. степента на застрашеност.
4.) Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите 
културни ценности саединични , групови
5.) Според степента си на застрашеност недвижимите културни ценности са:
1. културни ценности в риск ­ за които съществува потенциална заплаха от 
нанасяне на щети или унищожаване порадиопасност от избухване на въоръжен 
конфликт и терористични нападения
2. застрашени културни ценности ­ за които съществува реална опасност от 
нанасяне на щетивандализъмунищожаване или от сериозно нарушаване на 
тяхната цялост порадибързо влошаване на състоянието на околната среда
6.)Ретроспекция на българското културно наследство

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 ное 2021 в 21:29 потребител на 23 години
 
Подобни материали
 

Културното наследство на България

28 дек 2006
·
2,054
·
14
·
3,040
·
1,055
·
1
·
5

Организацията и управлението на културното наследство на България. Законодателна и институционална рамка.
 

Българското културно наследство

12 яну 2008
·
615
·
5
·
1,258
·
394

България е сред първите 20 страни, които подписват Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство (приета в Париж на 16.ХІ.1972 г., в сила от 1975 г.).
 

България - принос в световната култура

12 фев 2007
·
1,099
·
2
·
286
·
309
·
1

Фразата „принос в световната култура” означава неизменно едно: всичко онова, което формира културната традиция на човечеството, което със своята завършеност и неповторимост, представлява високите достижения на човешкия дух.
 

Култура на България

24 апр 2007
·
693
·
5
·
2,170
·
438
·
1
·
1

Кратко описание на българската култура от праисторията насам.
 

Национална библиография на България

11 юни 2007
·
411
·
3
·
638
·
267

Национална библиография на България. Ретроспективна национална библиография; характеристика. Система на текущата национална библиография; характеристика.
1 2 3 »
 

Защита на културното наследство

Материал № 992019, от 01 май 2013
Свален: 359 пъти
Прегледан: 375 пъти
Предмет: Културология
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 1,828
Брой символи: 12,469

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защита на културното наследство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала