Големина на текста:
Анализът на резултатите от управлението, както и на резултатите от бюджетното управление на
продажбите, трябва да се прави в две насоки:
секторен анализ в краткосрочен план v
Бюджетният контрол може да е:
Вътрешен и външен v
Бюджетът на продажбите може да бъде наречен още:
търговски бюджет -v
Бюджетното управление на фирмата:
+++ е елемент на нейната организация
Бързоликвидни активи са :
Запаси
Парите в наличност и по банкови сметки
Отговор 1 и 3 -грешно
Вземания
Отговор 2 и 4
В какви направления трябва да се насочи вниманието при бюджетното управление на фирмата:
v анализ на данните от общото, аналитичното и превизионното счетоводство
Във връзка със съставянето на бюджета на снабдяването е необходимо:
предварително да се направи избор на най-рентабилните стоки, произвеждани от фирмата v
Във връзка с определянето на капацитета на доходност и растежа на фирмата трябва да се отговори
следните въпроси:
+++ каква ще бъде търговската отстъпка за постоянните клиенти на фирмата
Гъвкавостта на бюджета на продажбите може да бъде обяснено по един от следните начини:
като начин на управление, който помага да се избегне поемането на неизпълними ангажименти v
Дилемата при рационализирането на инвестиционния избор е:
Всички посочени v
За да се премине от краткосрочно към дългосрочно предвиждане на продажбите е необходимо:
да се трансформират производствените, търговските и финансовите структури v
IRR и MIRR (при 2.51 % реинвестиционен процент) на проект със следните парични потоци То -2360; Т1
561; Т2 788; Т3 778; Т4 455; Т5 668; Т6 568, са:
+++ 16.17% и 9.53 %
Изготвянето на бюджета на снабдяването трябва да започне с :
определяне на характера и особеностите на производствения процес – прекъснатост, непрекъснатост,
ритъм и т.н v
Инвестициите на фирмата са:
Инструмент осигуряващ нейния растеж -v
Каква ще е продажната цена при брутно поле от 45.21% и себестойност от 1000 лева:
1825.15 лв. v
Какъв е коефициента БЕТА на регресионната зависимост между следните времеви редове: независима
променлива – 23,32,38,27,29,41,38;зависима променлива -12,11,19,17,15,11,19
+++ 0.11129
Какъв ще е мултипликаторът на продажбите при продажби от 45 млн. лв. и покупки от 31.5 млн. лв.
+++ 1.4285
Като недостатък на финансовото планиране може да бъде посочено:
Възможност за завишаване на бюджетните разходи v
Когато отклонението от бюджетните показатели е значително и случайно, анализ на отклоненията не се
прави защото:
+++ Отклонението е незначимо за бюджетния процес
Контролът върху чистите постъпления от продажбите обхваща:
отг. 1 и 2 v
Материално веществените фактори на производството са:
суровините
отг. 1 и 2 И тук маркирането ми е грешно
материалите
разходите за заплати
отг. 1 и 3
Материално веществените фактори на производството са:
пътищата
отг 1 и 2
сградите и халетата
машините и съоръженията v (предполагас е че е грешно, но тук май няма посочен верен отговор)
отг. 2 и 3
Материално веществените фактори на производството са:
отг. 1 и 3 –вярно
Материално веществените фактори на производството са:
енергоносителите v
Между определянето на минималния запас и определянето на сроковете за снабдяване със запаси:
има пряка корелационна зависимост v
Методът на сезонната проекция е модел :
За прогнозиране на времеви редове -вярно
Методът на трендовата проекция е подходящ при:
Данни с равномерен растеж и слаба сезонност v
Ограничение на модела на Баумол е:
Допускане за регулярен характер на приходите във времето -v
Определянето на центровете на отговорност и на глобална отговорност:
се свързват със секторите от дейността, които изграждат частичните финансови равновесия или това на
глобалната отговорност -вярно
Определянето на бюджета на продажбите не може да стане по един от предложените по-долу начини:
чрез оптимизирането на обема на продажбите и съставянето на променлив бюджет на продажбите- вярно
От гледна точка на бюджетното управление, финансовите проблеми на фирмата могат да бъдат
изследвани в следният аспект:
в последващ и предварителен аспект -вярно
Отчитането на резултатите в процеса на бюджетния контрол е:
Отчитане на планови разходи на база отчетни документи
Установяване на текущото състояние на бюджетното звено на база отчетни документи
Втори етап в процеса на бюджетен контрол -грешно
Етап на дефиниране на първичните отклонения в бюджетните параметри
Отг. 2 и 4
Параметрите на модела на Ор и Милър – Z, H, AC при долна граница (L) от 25000 $, дисперсия на
паричните наличности от 0.65, търговски разходи (F) от 8000 $, при 4.5 % алтернативна цена (K) за
поддържане на парични излишъци са съответно:
+++ 28888.89 $,40555.56 $ и 30185.19 $
Последващ е контрола на:
Процеса по профилиране на разходите –вярно
По своята същност продажбените разходи са:
променливи разходи -вярно
Политиката на снабдяването на фирмата се изразява, преди всичко, в :
+++ поддържане на минимален запас, с цел осигуряване на непрекъснатост на производството и
формирането на разумен осигурителен запас, допълващ минималния запас
При методът на сезонната проекция, за да се отстрани сезонността от изходните данни те трябва да бъдат:
Разделени на съответния им сезонен индекс
Събрани със съответния им сезонен индекс
Извадени от съответния им сезонен индекс
Умножени по съответния им сезонен индекс _това бях маркирала но излиза грешно
При коефициент Алфа = 0.23 , реализирани данни за предходен период = 550 и прогноза за предходен
период = 589 прогнозата за следващия период чрез алгоритъма на експоненциалното изглаждане е:
580.03 v РЕШЕНИЕ: 0,23*550+(1-0,23)*589=580,03 стр.172 формула 4
При рязко увеличение на продажбите не е необходимо:
да се съставят дългосрочни хипотези v
При пробив във запаса, преди всичко, трябва да вземат мерки за:
търсене на възможности за определяне на оптимален запас -вярно
Принципът на икономията на капитал е израз на:
Принципа за икономическата ефективност в инвестиционната дейност v
Програмното бюджетиране е подход, при който:
Бюджетите са под формата на финансов план(програма -v
Различието между счетоводният и икономическият подход към инвестициите се състои в това, че:
Счетоводството е подход за опростяване на икономическата действителност -вярно
Слабост на модела на Милър и Ор е:
Използването на исторически данни
Отговор 1 и 3
Определянето на долна контролна граница – това бях маркирала но тук е грешката
опускането за нормално разпределение на бързоликвидните активи
Всички посочени
С оглед на рационалното бюджетно управление, при коя хипотеза е възможно да се предвиди серия от
бюджети с корелативни вариации?
+++ при дълго срочните хипотези

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юни 2020 в 00:07 потребител
05 май 2020 в 19:07 студентка на 39 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2020
07 апр 2020 в 11:43 потребител
02 мар 2020 в 17:02 ученик на 23 години от Бургас - ПТГ, випуск 2015
17 юни 2019 в 18:11 ученик на 23 години от Ловеч - ГЧЕ "Екзарх Йосиф I", випуск 2015
13 апр 2019 в 09:51 в момента не учи на 38 години
13 апр 2019 в 08:14 потребител
11 апр 2019 в 14:07 потребител
07 апр 2019 в 19:46 студент на 27 години от Плевен - Медицински университет, факулетет - Медицински колеж- Плевен, специалност - Медицински лаборанти, випуск 2023
 
 
Онлайн тестове по Управление на бизнес процеси
Тест по управленски процес и екипна дейност
изпитен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 5 курс
Тест по управленски процес и екипна дейност за магистри. Има въпроси, които позволяват да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
15
1
5 мин
05.09.2013
Тест по бизнеспланиране за студенти
изпитен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти
Тестът съдържа 25 въпроса по дисциплината Бизнеспланиране, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
25
21
1
2 мин
27.08.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на бизнес процеси

Упражнение по бюджетно управление на фирмата

Материал № 991894, от 30 апр 2013
Свален: 245 пъти
Прегледан: 214 пъти
Предмет: Управление на бизнес процеси
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 1,451
Брой символи: 9,117

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Упражнение по бюджетно управление на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала