Големина на текста:
Анализът на резултатите от управлението, както и на резултатите от бюджетното управление на
продажбите, трябва да се прави в две насоки:
секторен анализ в краткосрочен план v
Бюджетният контрол може да е:
Вътрешен и външен v
Бюджетът на продажбите може да бъде наречен още:
търговски бюджет -v
Бюджетното управление на фирмата:
+++ е елемент на нейната организация
Бързоликвидни активи са :
Запаси
Парите в наличност и по банкови сметки
Отговор 1 и 3 -грешно
Вземания
Отговор 2 и 4
В какви направления трябва да се насочи вниманието при бюджетното управление на фирмата:
v анализ на данните от общото, аналитичното и превизионното счетоводство
Във връзка със съставянето на бюджета на снабдяването е необходимо:
предварително да се направи избор на най-рентабилните стоки, произвеждани от фирмата v
Във връзка с определянето на капацитета на доходност и растежа на фирмата трябва да се отговори
следните въпроси:
+++ каква ще бъде търговската отстъпка за постоянните клиенти на фирмата
Гъвкавостта на бюджета на продажбите може да бъде обяснено по един от следните начини:
като начин на управление, който помага да се избегне поемането на неизпълними ангажименти v
Дилемата при рационализирането на инвестиционния избор е:
Всички посочени v
За да се премине от краткосрочно към дългосрочно предвиждане на продажбите е необходимо:
да се трансформират производствените, търговските и финансовите структури v
IRR и MIRR (при 2.51 % реинвестиционен процент) на проект със следните парични потоци То -2360; Т1
561; Т2 788; Т3 778; Т4 455; Т5 668; Т6 568, са:
+++ 16.17% и 9.53 %
Изготвянето на бюджета на снабдяването трябва да започне с :
определяне на характера и особеностите на производствения процес – прекъснатост, непрекъснатост,
ритъм и т.н v
Инвестициите на фирмата са:
Инструмент осигуряващ нейния растеж -v
Каква ще е продажната цена при брутно поле от 45.21% и себестойност от 1000 лева:
1825.15 лв. v
Какъв е коефициента БЕТА на регресионната зависимост между следните времеви редове: независима
променлива – 23,32,38,27,29,41,38;зависима променлива -12,11,19,17,15,11,19
+++ 0.11129
Какъв ще е мултипликаторът на продажбите при продажби от 45 млн. лв. и покупки от 31.5 млн. лв.
+++ 1.4285
Като недостатък на финансовото планиране може да бъде посочено:
Възможност за завишаване на бюджетните разходи v
Когато отклонението от бюджетните показатели е значително и случайно, анализ на отклоненията не се
прави защото:
+++ Отклонението е незначимо за бюджетния процес
Контролът върху чистите постъпления от продажбите обхваща:
отг. 1 и 2 v
Материално веществените фактори на производството са:
суровините
отг. 1 и 2 И тук маркирането ми е грешно
материалите
разходите за заплати
отг. 1 и 3
Материално веществените фактори на производството са:
пътищата
отг 1 и 2
сградите и халетата
машините и съоръженията v (предполагас е че е грешно, но тук май няма посочен верен отговор)
отг. 2 и 3
Материално веществените фактори на производството са:
отг. 1 и 3 –вярно
Материално веществените фактори на производството са:
енергоносителите v
Между определянето на минималния запас и определянето на сроковете за снабдяване със запаси:
има пряка корелационна зависимост v
Методът на сезонната проекция е модел :
За прогнозиране на времеви редове -вярно
Методът на трендовата проекция е подходящ при:
Данни с равномерен растеж и слаба сезонност v
Ограничение на модела на Баумол е:
Допускане за регулярен характер на приходите във времето -v
Определянето на центровете на отговорност и на глобална отговорност:
се свързват със секторите от дейността, които изграждат частичните финансови равновесия или това на
глобалната отговорност -вярно
Определянето на бюджета на продажбите не може да стане по един от предложените по-долу начини:
чрез оптимизирането на обема на продажбите и съставянето на променлив бюджет на продажбите- вярно
От гледна точка на бюджетното управление, финансовите проблеми на фирмата могат да бъдат
изследвани в следният аспект:
в последващ и предварителен аспект -вярно
Отчитането на резултатите в процеса на бюджетния контрол е:
Отчитане на планови разходи на база отчетни документи
Установяване на текущото състояние на бюджетното звено на база отчетни документи
Втори етап в процеса на бюджетен контрол -грешно
Етап на дефиниране на първичните отклонения в бюджетните параметри
Отг. 2 и 4
Параметрите на модела на Ор и Милър – Z, H, AC при долна граница (L) от 25000 $, дисперсия на
паричните наличности от 0.65, търговски разходи (F) от 8000 $, при 4.5 % алтернативна цена (K) за
поддържане на парични излишъци са съответно:
+++ 28888.89 $,40555.56 $ и 30185.19 $
Последващ е контрола на:
Процеса по профилиране на разходите –вярно
По своята същност продажбените разходи са:
променливи разходи -вярно
Политиката на снабдяването на фирмата се изразява, преди всичко, в :
+++ поддържане на минимален запас, с цел осигуряване на непрекъснатост на производството и
формирането на разумен осигурителен запас, допълващ минималния запас
При методът на сезонната проекция, за да се отстрани сезонността от изходните данни те трябва да бъдат:
Разделени на съответния им сезонен индекс
Събрани със съответния им сезонен индекс
Извадени от съответния им сезонен индекс
Умножени по съответния им сезонен индекс _това бях маркирала но излиза грешно
При коефициент Алфа = 0.23 , реализирани данни за предходен период = 550 и прогноза за предходен
период = 589 прогнозата за следващия период чрез алгоритъма на експоненциалното изглаждане е:
580.03 v РЕШЕНИЕ: 0,23*550+(1-0,23)*589=580,03 стр.172 формула 4
При рязко увеличение на продажбите не е необходимо:
да се съставят дългосрочни хипотези v
При пробив във запаса, преди всичко, трябва да вземат мерки за:
търсене на възможности за определяне на оптимален запас -вярно
Принципът на икономията на капитал е израз на:
Принципа за икономическата ефективност в инвестиционната дейност v
Програмното бюджетиране е подход, при който:
Бюджетите са под формата на финансов план(програма -v
Различието между счетоводният и икономическият подход към инвестициите се състои в това, че:
Счетоводството е подход за опростяване на икономическата действителност -вярно
Слабост на модела на Милър и Ор е:
Използването на исторически данни
Отговор 1 и 3
Определянето на долна контролна граница – това бях маркирала но тук е грешката
опускането за нормално разпределение на бързоликвидните активи
Всички посочени
С оглед на рационалното бюджетно управление, при коя хипотеза е възможно да се предвиди серия от
бюджети с корелативни вариации?
+++ при дълго срочните хипотези

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 ное 2020 в 17:39 студент на 32 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2018
03 юни 2020 в 11:55 потребител
02 юни 2020 в 11:24 учител на 24 години
02 юни 2020 в 00:07 потребител
 
 
Онлайн тестове по Управление на бизнес процеси
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 3 курс
Тест по бизнес планиране, стратегии, икономически планове и тактики. Всички въпроси, с изключение на един, имат само един верен отговор.
(Труден)
16
233
1
04.04.2013
Тест по управленски процес и екипна дейност
изпитен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 5 курс
Тест по управленски процес и екипна дейност за магистри. Има въпроси, които позволяват да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
15
1
5 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на бизнес процеси

Упражнение по бюджетно управление на фирмата

Материал № 991894, от 30 апр 2013
Свален: 252 пъти
Прегледан: 218 пъти
Предмет: Управление на бизнес процеси
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 1,451
Брой символи: 9,117

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Упражнение по бюджетно управление на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала