Големина на текста:
Активно ангажиране, съвременна отбрана
Стратегическа концепция за отбраната и сигурността на държавите-
членки на Организацията на Северноатлантическия договор, приета от
държавните и правителствените ръководители в Лисабон
Предисловие
Ние, държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на НАТО, сме
непоколебими във вярата си, че НАТО ще продължава да играе уникална и
основополагаща роля за осигуряване на нашата обща отбрана и сигурност. Настоящата
Стратегическа концепция ще служи като насока през следващата фаза от еволюцията
на НАТО за това, Организацията да продължава да бъде ефективна в един променящ се
свят, в условията на нови заплахи, с нови способности и нови партньори.
Стратегическата концепция:
препотвърждава обвързаността между нашите държави да се отбраняват една
друга срещу нападения, включително срещу новите заплахи за сигурността на
нашите граждани;
ангажира Алианса да предотвратява кризи, да управлява конфликти и
стабилизира постконфликтни ситуации, включително чрез по-тясно
сътрудничество с международните ни партньори, най-вече с Обединените нации
и Европейския съюз;
предлага на нашите партньори по света повече политическа ангажираност с
Алианса и значителна роля при формирането на ръководените от НАТО
операции, в които те дават своя принос;
ангажира НАТО с целта да се създадат условия за свят без ядрени оръжияно
препотвърждава, че докато в света съществуват ядрени оръжия, НАТО ще
остане ядрен Алианс;
отново заявява нашия твърд ангажимент да оставим вратите на НАТО отворени
към всички европейски демокрации, които отговарят на стандартите за
членство, тъй като разширяването допринася за постигането на нашата цел -
цялостна, свободна и мирна Европа;
ангажира НАТО да осъществява непрекъснат процес на реформи в посока
постигане на повече ефективност, ефикасност и гъвкавост, така че
данъкоплатците да получат най-добрата сигурност срещу парите, които
инвестират в отбраната.
Гражданите на нашите страни разчитат на НАТО да защитава своите съюзници, да
развръща силни военни сили където и когато това е необходимото за осъществяване на
нашата сигурност и да подпомага и насърчава, заедно с партньорите ни по света,
нашата обща сигурност. Докато светът се променя, основната мисия на НАТО остава
същата: гарантиране, че Алиансът ще остане единствена по рода си общност на
свобода, мир, сигурност и споделени ценности.
Основни задачи и принципи
1. Фундаменталната и продължителна цел на НАТО е да опазва свободата и
сигурността на всичките си държави-членки с политически и военни средства.
Днес Алиансът e остава основен източник на стабилност в един непредсказуем
свят.
2. Държавите-членки на НАТО формират уникална общност на ценности,
посветени на принципите за индивидуалната свобода, демокрацията, човешките
права и върховенството на закона. Алиансът твърдо е отдаден на целите и
принципите на Устава на Обединените нации и Вашингтонския договор, в които
е утвърдена основната отговорност на Съвета за сигурност за поддържането на
международния мир и сигурност.
3. Политическите и военни връзки между Европа и Северна Америка са изковани в
в НАТО по времето на неговото формиране през 1949 г.; трансатлантическата
връзка остава все-така силна и важна за запазването на евро-оатлантическия мир
и сигурност. Сигурността на държавите-членки на НАТО и от двете страни на
Атлантика е неделима. Ще продължаваме да я защитаваме заедно, на базата на
солидарността, споделената цел и справедливо споделеното поемане на
тежестта.
4. Съвременната среда за сигурност съдържа широк и еволюиращ набор от
предизвикателства за сигурността на територията и населението на държавите-
членки на НАТО. За да гарантира сигурността им, Алиансът трябва и ще
продължи да изпълнява ефективно три жизненоважни основни задачи, всяка от
които допринася за опазването на държавите-членки, и винаги в съответствие с
международното право:
а. Колективна отбрана. държавите-членки на НАТО винаги ще се
подпомагат една друга при нападение, съгласно член 5 от Вашингтонския
договор. Този ангажимент остава твърд и обвързващ. НАТО ще възпира и
ще се отбранява срещу всяка заплаха от агресия и срещу възникващи
предизвикателства пред сигурността, в случаите когато те застрашават
сигурността на отделни съюзници или на Алианса като цяло.
б. Управление на кризи. НАТО разполага с уникален и надежден набор от
политически и военни способности за управление на целия спектър от
кризипреди, по време на и след конфликт. НАТО активно ще използва
подходящата комбинация от този политически и военен
инструментариум, за да подпомага управлението на развиващи се кризи,
които потенциално могат да засегнат сигурността на Алианса, преди те да
ескалират в конфликти; да прекратява текущи конфликти, когато същите
засягат сигурността на Алианса; и да подпомага консолидирането на
стабилността в постконфликтни ситуации в случаите, когато това
допринася за евроатлантическата сигурност.
в. Кооперативна сигурност. Алиансът се влияе от, и може да влияе върху
събития в областта на сигурността отвъд границите си. Алиансът активно
ще се ангажира в повишаване на международната сигурност чрез:
изграждане на партньорства с различни държави и други международни
организации; активен принос към контрола на въоръженията,
неразпространението и разоръжаването; както и като продължи да държи
вратите отворени за членство за всички европейски демокрации, които
отговарят на стандартите на НАТО.
2. НАТО продължава да бъде уникален и основен форум за консултации по всички
въпроси, които засягат териториалната цялост, политическата независимост и
сигурността на членовете на Организацията, както е заложено в член 4 от
Вашингтонския договор. Всеки въпрос, касаещ сигурността и представляващ
интерес за който и да е от Съюзниците, може да бъде внесен за разглеждане от
НАТО с цел споделяне на информация, обмен на възгледи, и където това е
уместно, формиране на общи подходи.
3. За да изпълняват целия набор мисии на НАТО възможно най-ефективно и
ефикасно, Съюзниците ще се ангажират с постоянен процес на реформи,
модернизация и трансформация.
Средата за сигурност
7. Днес в евроатлантическата зона съществуват условия на мир и рискът от заплаха
от конвенционално нападение срещу територията на страните от НАТО е нисък.
Това е исторически успех за провежданите политики на надеждна отбрана,
евроатлантическа интеграция и активно партньорство, от които НАТО се
ръководи вече повече от половин век.
8. При все това, конвенционалната заплаха не може да бъде пренебрегната. Много
региони и страни по света придобиват значителни съвременни военни
способности, което може да доведе до трудно предвидими последствия за
международната стабилност и евроатлантическата сигурност. Това включва
разпространението на балистични ракети, които представляват реална и все по-
нарастваща заплаха за евроатлантическата зона.
9. Разпространението на ядрени и други оръжия за масово унищожение и начините
за доставянето им заплашват да имат неизмерими последствия по отношение на
глобалната сигурност и развитие. През следващото десетилетие
разпространението ще се обостри най-вече в някои от най-нестабилните региони
в света.
10. Тероризмът представлява директна заплаха за сигурността на гражданите на
страните от НАТО и в по-широк аспект - за международната стабилност и
просперитет. Екстремистките групировки продължават да се разпространяват
към и в области от стратегическо значение за Алианса, а съвременните
технологии увеличават заплахата и потенциалното въздействие на
терористичните атаки, особено в случай, че терористите придобият ядрени,
химически, биологически или радиоактивни способности.
11. Нестабилността или конфликтите извън границите на НАТО могат пряко да
застрашат сигурността на Алианса, включително чрез поощряване на
екстремистки, терористични и транснационални незаконни дейности като
трафик на оръжия, наркотици и хора.
12. Кибератаките стават по-чести, по-организирани и по-скъпоструващи по
отношение щетите, които нанасят върху държавните администрации, бизнеса,
икономиките и потенциално върху преносните и снабдителните мрежи и друга
критична инфраструктура; те могат да достигнат до праг, чието прекрачване ще
представлява заплаха за просперитета, сигурността и стабилността на ниво
национални държави и евроатлантическа общност. Всяка от чуждите военни и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 дек 2019 в 17:09 потребител
12 юни 2016 в 14:20 студент на 48 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - География, випуск 2015
16 окт 2014 в 12:18 потребител на 39 години
27 авг 2014 в 23:19 студент на 36 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Макроикономика, випуск 2010
14 апр 2014 в 15:40 учител на 67 години от Велики Преслав
20 мар 2014 в 00:01 в момента не учи на 66 години от София
25 окт 2013 в 15:42 студентка на 32 години от София - Колеж по телекомуникации и пощи, випуск 2010
 
 
Онлайн тестове по Военни науки
Тест за провеждане на изпит по военни устави
професионален тест по Военни науки за Студенти
Тест по УВС на ВС на РБ за курсанти и военнослужещи. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
30
8
1
9 мин
01.08.2018
Тест по логистично осигуряване на общовойскови формирования
изпитен тест по Военни науки за Студенти от 4 курс
Тест по логистично осигуряване на общовойскови формирования и от родовете и специални войски при отбрана. Въпросите с повече от един верен отговор са отбелязани в теста.
(Лесен)
17
12
1
4 мин
12.03.2013
» виж всички онлайн тестове по военни науки

Активно ангажиране на съвременната отбрана

Материал № 991793, от 30 апр 2013
Свален: 8 пъти
Прегледан: 16 пъти
Предмет: Военни науки
Тип: Анализ
Брой страници: 11
Брой думи: 3,780
Брой символи: 25,078

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Активно ангажиране на съвременната отбрана"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала