Големина на текста:
Какво е значението на Конституцията на България A
u
CO
2
КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА КОСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
Хората са обществени същества – живеят заедно; имат общи потреб-
ности, интереси, култура. Обществото е форма на разумно съжителство
на индивидите. За да съществува то, е необходим някакъв договор меж-
ду индивидите, който да определя техните права и задължения. Общес-
твото е такова, каквото хората го правят и както членовете му го разби-
рат. Държавата е форма на организация и ръководство на обществото.
Тя има територия, население и органи на властта, чрез които осъщест-
вява контрол. Тя следи за спазването на правата и задълженията на от-
делните хора в обществото.
Конституцията е основният закон на държавата и определя духа на
всички други закони и правила за съжителство в обществото. В този
смисъл Конституцията на Република България създава минимумът от
условия, който гарантира реда и спокойствието в държавата, без да на-
кърнява правата и свободите на гражданите. Всички останали закони и
подзаконови актове произтичат от Конституцията и не бива да влизат в
противоречие с нея. В същото време нито един индивид не може да
стои над върховния закон на държавата, защото по този начин вече ня-
ма да принадлежи на това общество.
В Конституцията на която и да е държава не може да се включат
текстове, които накърняват интересите на друга държава. Това го изис-
кват моралните норми на човечеството като цяло.
Конституцията на Република България определя нашата страна като
парламентарна република, а не монархия. Това гарантира на всеки един
гражданин определено равнище на свобода. Хората не са поданици, а
активно действащи субекти, които носят и отговорност за държавата
1
Какво е значението на Конституцията на България A
u
CO
2
със своите действия и постъпки, т. е. Гражданите имат право сами да
създават законите, които да изпълняват. По този начин българите са
свободни, защото се подчиняват не на волята на други хора, а на собст-
вената си воля, изразена в законите.
Конституцията на Република България дава възможност за формира-
нето и развитието на гражданското общество, което да контролира дър-
жавата и да защитава чрез нея своите права. За съжаление това общест-
во все още не е достигнало своята зрелост и хората не осъзнават много
добре своята роля в държавата.
Конституцията на Република България се съобразява с Международ-
ната конвенция за правата на човека. Правовото управление е смисълът
на Конституцията. Тя предполага управление управление чрез закони и
правила, които правят ясни и предвидими действията на държавата
спрямо гражданите. В Конституцията е залегнало едно от основните
права – правото на гражданско неподчинение. Благодарение на него тя
и свързаната с нея система на управление на държавата могат да се до-
пълват и усъвършенстват, т. е. условията на обществения договор мо-
гат да се променят в зависимост от нагласите, разбиранията и интереси-
те на членовете на обществото.
Конституцията е посредник между народа и избраните от народа
представители на властта. Чрез нея правата на гражданите на Републи-
ка България са ясно изразени и добре защитени.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Какво е значението на конституцията на България?

Хората са обществени същества – живеят заедно; имат общи потребности, интереси, култура. Обществото е форма на разумно съжителство на индивидите. За да съществува то, е необходим някакъв договор между индивидите...
Изпратен от:
Златка Димова
на 2013-04-29
Добавен в:
Есета
по Конституционно право
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
 

Какво е значението на конституцията на България?

Материал № 991685, от 29 апр 2013
Свален: 16 пъти
Прегледан: 21 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Есе
Брой страници: 2
Брой думи: 417
Брой символи: 2,514

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Какво е значението на конституцията на България?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала