Големина на текста:
Катедра „Сигурност и безопасност”
КОНСПЕКТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”
І ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО
1.Основни принципи, задачи, дейности и структурни звена на МВР. Организация и
структура на МВР.
2.Държавна служба в МВР- видове държавни служители в МВР, правен статут на
служителите, юридическа отговорност, прекратяване на служебното правоотношение.
3.Правомощия на полицейските органи - понятие, правна регламентация, видове.
4.Полицейско разпореждане. Полицейско предупреждение. Полицейско уведомяване
(сигнализиране).
5.Установяване на самоличността на лица от полицейските органи. Полицейска регистрация
и идентификация.
6.Задържане и отвеждане на лица от полицейските органи. Личен обиск. Проверка на вещи и
превозни средства. Полицейски проверки в помещения.
7.Използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските органи.
8.Настаняване в заведения за отрезвяване, домове за временно настаняване на пълнолетни
лица и специални домове за временно настаняване на чужденци.
9.Полицията и правата на човека. Международна правна регламентация.
10. Граждански контрол за дейността на полицията. Основни форми на гражданския контрол.
ІІ ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
11. Организация на патрулно-постова дейност- сили и средства за ППД, видове наряди,
разработване на разстановка на силите и средствата, инструктаж на нарядите.
12. Задачи, организация и дейност на полицейския инспектор от териториална полиция по
охраната на обществения ред.
1
1
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
13. Частна охранителна дейност- видове, лицензионен и регистрационен режим, организация
на частната охранителна дейност, правомощия на частните охранители.
14. Физическа охрана на обекти- охранително обследване на обекта, сключване на договор за
охрана, разработване на план за охрана на обекта, полицейски контрол за охранителната
дейност.
15. Охрана на обекти с технически системи за сигурност- понятие и компоненти на охраната,
охранително обследване на обекта, проектиране на сигнално-известителните системи,
сключване на договор за охрана, приемане и реагиране на сигнали за проникване в
обектите.
16. Охрана на обществения ред по време на спортни мероприятия- противодействие на
футболното хулиганство, изисквания за сигурност на спортните обекти, организация на
охраната на спортни мероприятия.
17. Охрана на обществения ред по време на събрания, митинги и манифестации- правен ред за
провеждане, организация на охраната.
18. Охрана на обществения ред по време на избори- правен ред за произвеждане на избори,
задачи на полицията, дейност на полицията по охраната на обществения ред в отделните
периоди на изборния процес.
19. Паспортна система в Република България- понятие и правна основа на паспортния режим,
лична карта и паспорт, адресна регистрация, контрол над чужденците в Р. България.
20. Контрол над общоопасните средства в Република България- понятие и класификация на
общоопасните средства, разрешителен режим, ред за придобиване, съхранение и носене на
оръжие.
ІII. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА
21. Устройство и управление на МВР. Областни дирекции на полицията.
22. Организация и управление на ГД “Криминална полиция”.
23. Организация и управление на ГД “Охранителна полиция”.
24. Организация и управление на ГД „Гранична полиция”.
25. Поява и развитие на Интерпол и Европол. Задачи и организация на Национално централно
бюро на Интерпол и Национално звено „Европол”.
26. Организация и управление на полицейските служби в Министерството на отбраната,
Министерство на правосъдието и Държавната агенцията по горите.
27. Информационно- аналитичната дейност в управлението. Прогнозиране и планиране в
управлението.
28. Управленско решение. Същност, видове, изисквания. Подготовка и вземане на решение –
етапи.
29. Организация за изпълнение на решението – етапи. Контролът в управлението.
30. Научна организация на труда на личния състав на полицията.
2
2
IV. ТЕОРИЯ НА ОПЕРАТИВНО – ИЗДИРВАТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ НА ПОЛИЦИЯТА
Същност и принципи на оперативно- издирвателната дейност
31. Оперативна обстановка в оперативно издирвателната дейност.
32. Съдействие на гражданите при оперативно- издирвателната дейност.
33. Специалните разузнавателни средства в оперативно- издирвателната дейност.
34. Разкриване на престъпления
35. Предотвратяване и пресичане на престъпления
36. Подпомагане на наказателното и административното производство.
37. Превантивна дейност.
38. Основни стадии в оперативно –издирвателната дейност.
39. Оперативно издирване в оперативно- издирвателната дейност.
І. ЛИТЕРАТУРА
40. .Асенов, Б., П. Кипров. Теория на контраразузнаването. С., 2000.
41. Илиев, И. Управление на полицейските и специалните служби. С., 2000.
42. Илиев И. М. Лечева Управление на полицейските служби в България. ВСУ, 2008 г.
43. Каймеджиев, Х. Теория на оперативно-издирвателната дейност. С., 1999.
44. Марков, М. и колект. Полицейско право. С., 2001
45. Попов П. Охранителна дейност. С., 2008 г.
46. Тодоров, В. и колект. Опазване на обществения ред. Част І и ІІ, С., 2001.
47. Христов, П. Разузнавателна защита на конституционния ред. С., 1999.
ІІ ЗАКОНИ И ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1.Закон за Министерството на вътрешните работи. ДВ, бр.17 /2006г., посл. изм. ДВ,
бр. 69/2008 г.
2.Закон за контрола над взривните вещества, огнестрелните оръжия и
боеприпасите. ДВ, бр. 113/1998 г. с множ. изм. и доп., последно изм. ДВ, бр.11/2007г.
3.Закон за частната охранителна дейност. ДВ, бр.29/2004г., изм. ДВ, бр.105/2005г.,
изм. ДВ, бр.30/2006 г., изм. ДВ бр. 34/2006 г., изм. ДВ, бр.82/2006 г.
4.Закон за чужденците в Република България. ДВ/ бр. 153/1998 г. с множ. изм. и
доп., последно изм. ДВ, бр. 29/2007 г.
5.Закон за българските документи за самоличност. ДВ, бр.93/1998 г. с множ. изм. и
доп., последно изм. ДВ, бр. 46/2007 г.
6.Закон за държавна агенция Национална сигурност. ДВ, бр. 122/2008г.
7.Закон за събранията, митингите и манифестациите. ДВ, бр. 113/199г., изм. ДВ,
бр.11/1998г.
8.Правилник за прилагане на Закона за МВР. ДВ, бр.47/ 2006 г., с последно изм.
ДВ, бр.1/2009 г.
3
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Държавен изпит по специални дисциплини за специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

Събрани на едно място конспекти и теми за държавния изпит
Изпратен от:
анна
на 2013-04-23
Добавен в:
Теми
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
672 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа на Тема - Подготовка на транспортната система за отбраната на страната, Предмет - Отбранително - мобилизационна подготовка.
добавена от ga4a83 22.02.2017
2
13
Подобни материали
 

Ппоор

10 яну 2009
·
1,975
·
17
·
32,012
·
1,957
·
3
·
5

Дейността на МВР се осъществява въз основа на следните основни принципи...
 

Понятията “национална сигурност”, “противодействие на престъпността” и “обществен ред”


Въпросите на националната сигурност са предмет на Концепцията за национална сигурност на Република България...
 

Интерпол и Европол


Поява и развитие на Интерпол и Европол. Структура, статут и основни направления в работата на Европол, Интерпол и НЦБ Интерпол.
 

Правна и организационна характеристика на фирмената охранителна дейност в Р България


Частната охранителна дейност като недържавна правоохранителна дейност задължително се извършва при спазване на законодателството на РБ-я и при зачитане правата и законните интереси на гражданите...
 

лекции по управление на полицията и охрана на обществения ред.


1. Принципи, задачи на МВР. Дейността на МВР се осъществява въз основа на няколко принципа: законност- спазване на Конституцията, законите и международните договори в които РБ е страна; зачитане правата и свободите на гражданите и опазване на тяхното дос
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Професионална етика и комуникативни умения
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
10
70
1
12.11.2014
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
3
2
2 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Държавен изпит по специални дисциплини за специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

Материал № 989267, от 23 апр 2013
Свален: 672 пъти
Прегледан: 751 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Тема
Брой страници: 113
Брой думи: 37,848
Брой символи: 248,063

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавен изпит по специални дисциплини за специ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения