Големина на текста:
ВТУ „ Св.Св.Кирил и Методий”
Педагогически колеж-гр.Плевен
Курсова работа
На тема: Екология
1.Същност на Екологията като наука.
Екологията като наука-нова биологична наука,която изучава
взаимоотношенията между организмите помежду им и тези между организмите
и средата.Екологията изучава развитието,размножаването и преживяването на
индивидите и структурата и динамиката на съобществата им.Екологията има
тясна връзка с други биологични и небиологични науки.Примери за това са
връзката с физиологията на растенията и животните,връзката с генетиката,както
и екологичната ембриология и екологичната морфология.
Една от важните особености на екологията е следната: докато при другите
науки индивида е най-голямата единица обект на изследване,при екологията той
е най-малката.Всички видове съществуват не като проста сума от индивиди,а
като единно цяло наречено популация.Тя е съставена от индивиди от един и
същи вид и сложно съставно тяло.Сбора от популациите образува
биоценози(съобщества).Те се обединяват в още по-големи системи от по-висок
ранг например екосистеми-от тях е съставена биосферата.
Специалното на екологията е,че изучава биологичните макросистеми от по-
висок от организма ранг-популации,биоценози,екосистеми.
2.Съдържание на екологията и основни понятия.
Съдържанието на съвременната екология най-добре се разбира,ако се изхожда
от концепцията на нивата на организираност,която всъщност представлява един
своеобразен екологически спектър.
Популация/от лат.populus-народ/-първоначално е използван за означаването
на група от хора,а по-късно в екологията приема по-друг смисъл и означава:
Група от индивиди от даден вид,обитаващи определена територия.Според
Реймерс и Яблоков популацията може да включва и индивиди на близки в
систематическо отношение видове обитаващи дадена територия-
напр.мишевидните гризачи.
Съобщество: Система от съвместно живеещи в определен обем или площ от
пространството популации на автотрофни и хетеротрофни организми.Могат да
се разглеждат по отделно растителни съобщества(фитоценози) и животински
съобщества(зооценози).В по-широк смисъл под съобщество се разбира
съвкупността от всички видове популации,обитаващи дадена
територия.Напр.гората като екосистема:в нея се развиват
растителни,животински и микробо съобщества.
Екосистемата: Това е съвкупност от съобществата на организмите и
неживата среда,в която те функционират.Реймерс и Яблоков уточняват,че под
екоситема се разбира всяко съобщество на живи същества и неговата среда за
обитаване,обединени в едно функционално цяло от взаимозависимостите и
причинно следствените връзки,съществуващи между отделните й компоненти.
3.Основни екологични фактори.
3.1 Абиотични фактори- Към тази категория се включват всички компоненти
на неживата природа.С най-голямо значение за живота на растенията и
животните са: светлината,температурата,относителната влажност на въздуха и
почвата и други компоненти на климата и околната среда,като аерация на
почвата,естествената радиация,богатството и плодородието на почвата и т.н.
3.2 Биологични фактори: Това е съвкупността от въздействието на
жизнената дейност на едни организми върху развитието и съществуването на
други.Взаимодействията между различните видове организми е наречено от
Клементе и Желфоро през 1939г. коакция.Тези взаимодействия имат
изключително разнообразен характер.Например растенията(наречени
продуценти) служат за храна на растителноядните животни(консументи от
първи порядък); растителноядните служат за храна на хищниците(консументи от
втори порядък).Живите организми се явяват и като среда за обитаване
(гостоприемник) на паразитите; големите растения на епифитите;
взаимодействие между организмите по време на опрашването на
растенията.Биотичните фактори оказват също така химически,физически и
др.въздействия-алелопатия и др.
3.3 Антропогенни фактори на околната среда: Тук следва да се отбележи,че
някои автори,между които и Радкевич считат,че под антропогенни фактори
следва да се разбират факторите обуславящи процеса на формиране на човека и
нямат никакво отношение към изменението и най-вече към замърсяването на
околната среда.Изменението на околната среда и нейното замърсяване се
обуславят от антропическите фактори.
4.Приспособления на организмите към ритъма на абиотичните
фактори-светлина,топлина,влажност.
Към светлината: В зависимост от отношението си към светлината се развиват
три екологични групи растения- светлолбиви,сенколюбиви и
сенкоиздръжливи.Светлолюбивите живеят по открити и сухи
места.Сенколюбивите се развиват при намалено до 1/3 – 1/10 осветление.Те се
във 2 или 3-тия етаж имат гъсто разположени листа и много повече
хлорофил.Сенкоиздръжливите се развиват както при пълно осветление,така и
при намалена светлина.Съществува и група на крайносенколюбивите,които се
развиват при осветление равно на лунната светлина-пещерни растения.Нуждата
от светлина не е постоянна,с напредването на възрастта на растенията,те се
задоволяват с по-малко светлина.Колкото по-сурови са другите фактори на
средата,толкова е по-висока нуждата от светлина.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2019 в 17:41 в момента не учи на 34 години
06 фев 2018 в 11:12 учител на 42 години от Исперих - ОУ "Васил Априлов", випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа по екология
добавена от stoqnova_an 14.12.2015
1
13
Подобни материали
 

Биоценози - същност, състав, видове, структура и взаимодействие между популациите в биоценозата

28 фев 2006
·
2,405
·
4
·
1,461
·
4

Екологията е биологична наука,която изучава взаимоотношенията между живите орга-низми както помежду им, така и с обкръжаващата ги нежива природа. Обект на изуча-ване са системи от живи организми - популации и биоценози и системи от жива и не-жива природа
 

Устойчиво развитие на екологията в България

04 апр 2006
·
3,236
·
10
·
3,133
·
5

С идеята за устойчиво развитие започна една своеобразна културна революция....
 

Микроорганизми

30 сеп 2011
·
54
·
7
·
2,329

Сапрофитните микроорганизми са широко разпространени и влизат в състава на всички типове биоценози. Заедно с някои безгръбначни животни те извършват особено важната функция по разлагане и минерализация на отмрелите растителни...
 

Екологията

13 окт 2008
·
67
·
2
·
436

Екологията е обособена като биологична наука едва през 19в. от Ернст Хекел, който пръв употребява понятието. Заслуга за развитието и има В. Вернадски, който обосновава становището, че организмите и средата, в която живеят са едно цяло...
 

Съвременно определение на екологията

11 окт 2007
·
618
·
2
·
257
·
227
·
1

Съвременно определение на екологията. Основни термини и глобални проблеми...
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
127
1
21.03.2013
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
148
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екология

Материал № 989076, от 22 апр 2013
Свален: 21 пъти
Прегледан: 33 пъти
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,567
Брой символи: 16,601

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
14

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения