Големина на текста:
Югозападен Университет ,,Неофит Рилски“
Правно-исторически факултет
Специалност – История
Реферат на тема:
Възникване и историческо развитие на документите.
Поява на писмеността . Видове писмености. Етапи и
развитие на писмеността. Видове носители.
Използването на документите в качеството им на информационни
източници поражда и някои специфични затруднения. От появата си в
древността и досега официалните документи са основно средство за
управление в дадено общество. Повечето от тези документи се създават
като публични, но на практика документирането в редица сфери от
обществения живот се регламентира като непублично - дейността на
службите на реда, отбраната, безопасността на гражданите и др. Запазените
и достигнали до нас архивни документи са автентични свидетелства за
миналото, отразяващи в максимална степен конкретната действителност и
едновременно притежаващи юридическа сила. Тя се изразява чрез
свойството на всеки документ да служи като доказателство за фиксирания в
него факт, събитие или процес. Поради тази си особеност, след изчерпване
на оперативното им действие документите продължават да се съхраняват в
съответните учрежденски архиви за определен срок от време. След
изтичане на тези срокове исторически ценните документи се предават за
постоянно съхраняване и използване в специализираните държавни
архиви, а неценните документи подлежат на унищожаване. Ценните
документални свидетелства, намиращи се в историческите архиви, по
принцип трябва да се предоставят за използване на заинтересуваните
изследователи и на всички останали граждани.Високите технологии в
информационното общество осигуряват принципно нови възможности за
дигитализация на формиралите се значителни по обем традиционни
документални комплекси и справочници, концентрирани в националната
ни архивна мрежа. В резултат се трансформират информационните
фондове на архивите, а оттук - технологията на архивната работа, както и
представите за професията архивист. Нейната социална ниша значително
се разширява, независимо от «опасенията», че тази професия вече не е
необходима в условията на съвременната информационна инфраструктура.
Информационните технологии и интелектуалните комуникации оказват
своето влияние и върху развитието на архивното познание. Безспорно,
приоритетно значение придобива компютърната архивистика, обект на
която са електронните документи и бази данни. Създаването на единно
архивно пространство в инфраструктурата на информационното общество
предполага свободен обмен на данни, бази данни, метаданни и
пълнотекстови данни. Ето защо интегрирането на архивите в
образователния процес е задължителен етап от подготовката на
интелектуалния потенциал, необходим за функционирането и
усъвършенстването не само на архивната система, но и за развитието на
теоретичната архивистика.Появата на най-ранните документи е
закономерен резултат от възникването на древните градове и
разпространението на писмеността в тях. Служейки като средство за
управление и основни информационни източници (лат. informo
-съобщавам, осведомявам), част от тях още тогава започват целенасочено
да се събират и съхраняват под формата на архивни сбирки към
тогавашните канцеларии. В съвременната архивна теория архивните
документи се определят като документални свидетелства, запазени от тези,
които са ги създали, или от съответните архивни учреждения, без значение
времето на възникването им, вида и начините на фиксиране на
информацията върху тях.
Формирането на архивни сбирки продължава и през средновековието, тъй
като не настъпват съществени промени не само в процеса на
документиране, но и в организацията на съхраняването на официалните
актове.През периода XVI - XVIII в. владетелите на големите европейски
абсолютистки монархии целенасочено се опитват да присвоят и
концентрират все повече архиви с публично значение, осигуряващи им
правни основания за анексиране на нови територии с принадлежащите им
поданици и ресурси. В сферата на установените обществени отношения
всички правни събития от вида на дарения, размени, продажби и други,
отнасящи се до правата върху земята и нейния правен статут, задължително
се документират. Условията за опазването на архивните документи обаче
често са неблагоприятни. Въоръжените конфликти през разглеждания
период неизбежно засягат и съдбата на исторически формиралите се
сбирки от официални документи. Те са заграбвани от победителите, като
част от военните им трофеи, и пренасяни в съответните владетелски
архиви. След прекратяването на военните действия често се налага да се
водят преговори осигуряващи реституцията (лат. restitutio - възстановяване
на първоначалното фактическо правно положение), на неправомерно
присвоените архиви от анексирани суверенни територии, държави или
градове. В по-ранните периоди тези документи обикновено споделят
съдбата на предишните си собственици, поради което са унищожавани.
Причината е, че именно въз основа на официални актове, свидетелстващи
за наследствени права и предоставени привилегии в миналото, се заявяват
конкретни териториални претенции като повод за отделните конфликти от
страна на средновековните монарси или от техните васали. Освен това с
помощта на запазените исторически архиви се осигурява по-бързото
събиране на данъците за хазната от поданиците в завладените и
насилствено присъединените територии с принадлежащото им население и
природни ресурси.Последвалият преход от средновековието към новото
време и индустриалното общество е съпроводен, както отбелязахме, и с
архивна реформа. За първи път се приема специализирано законодателство
в тази област и се създават национални архивни учреждения в отделните
европейски държави. Това позволява да се регламентира задължителното
предаване в тях на исторически ценните документи, свързани с дейността
на различните държавни институции. Също така се декларира официално и
правото на достъп на гражданите до интересуващите ги документални
свидетелства, съхранявани в мрежата от новосъздадените национални
архивни учреждения.Най-ранните документи - писмените документи, като
средство за управление и обект на целенасочено събиране и съхраняване,
се появяват към края на 4 - то хил. пр. Хр. Те са текстови документ, чиято

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възникване и историческо развитие на документите

Поява на писмеността. Видове писмености. Етапи и развитие на писмеността. Видове носители...
Изпратен от:
мартин
на 2013-04-22
Добавен в:
Курсови работи
по Архивистика
Статистика:
122 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Документи и Архивни сбирки в българската средновековна държава . Видове писмености . Значение на термина " Архиви "
добавена от ancheto90_abv_bg 12.01.2015
1
35
 

Възникване и историческо развитие на документите

Материал № 988856, от 22 апр 2013
Свален: 122 пъти
Прегледан: 174 пъти
Предмет: Архивистика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,545
Брой символи: 17,270

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възникване и историческо развитие на документите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала