Големина на текста:
Тема: 16
Приходи и разходи на Търговските 
банки
Доходите и разходите са главните фактори , от които пряко зависи 
величината на банковата печалбаЗа това е логично оценяването на 
финансовите резултати да започне именно с тях и преди всичко с анализа на 
доходите.
1.Анализ на банковите доходи
ДОХОД­ финансовите постъплениякоито една фирма реализира 
благодарение на работната си дейностОбикновено това е продажбата на 
стоки и услуги на потребителиНарича се още обороткато той обикновено се 
отчита в рамките на един денедна седмицаедин месец или една година
  От гледна точка на спецификата в дейността на банките най­често 
техните приходи се разделят на лихвени и не лихвениВ зависимост от 
операциите доходите биват оперативни и не оперативни
  Оперативните включват лихвените доходи и други доходикоито са 
непосредствено свързани с основните операции на банката и се намират под 
непосредственото влияние и контрол от нейна страна.  
   Не оперативните доходи са резултат от преоценка и търговия и имат 
случаенизвънреден или спекулативен характерТе не произтичат от 
нормалните операции на банкатане са редовни доходи а възникват само при 
определени ситуации
  Изследването на структурата на лихвените доходи става чрез 
установяване относителния дял на всеки вид доходи от лихви в общата им 
величина
Размерът на доходите от лихви по кредити пряко зависи от 3 основни 
фактора:
­ величината на кредитния портфейл
­ структура на портфейла по видове кредити
­ равнището на лихвен % по отделни видове кредити
Друг важен източник на банкови приходи са доходите от инвестиции в ценни 
книжаТяхната величина зависи от 3 основни фактора
­ величината на портфейла от ценни книжа
­ структурата на портфейла по видове ценни книжа 
­ доходността от отделните видове ценни книжа
  Приход ­ термин в областта на икономикатаописващ брутния доход на 
дадена компаниякойто тя реализира в резултат на нормална стопанска 
дейност за определен периодобикновено измерващ се в годинитримесечия 
или месецибез приспадане на разходитенеобходими за създаването на този 
доход.
2. Анализ на банковите разходи
  Разход –разходите могат да се определят или като намаление на активи
или като увеличение на задълженията (на пасивите). Това означаваче 
намалението на един актив винаги се превръща в разходи или той се заменя 
с друг актив.
        В зависимост от икономическия си характер разходите се класифицират 
на:
­ финансови р­ди ­ 70­80 % от общия размер на разходите
­ разходи по икономически елементи ­ имат условно постоянен характер в 
известна степен са фиксирани (разходи за заплатиразходи за реклама
управленски разходи и др.) 
­ извънредни разходи ­ платени глобинеустойкилипси на мататериали 
ценности и др.
­ специфични резервиформирани преди облагането на печалбата с данъци.
В структурата на разходите основно значение имат финансовите разходи
които оказват съществено влияние при формирането на печалбата.
От гледна точка на спецификата в дейносттаразходите се разделят на
разходи за лихви и не лихвени разходиСтруктурният анализ на оценяване 
на разходите е подобен на този на доходите ­ вертикален и хоризонтален 
структурен анализ
В зависимост от начинапо който се отнасят към конкретни дейности 
или операции разходите биватпреки и косвени разходи
          Преките разходи могат непосредствено да се обвържат км 
осъществяването на дадени дейности или операции
 Косвените не е възможно да бъдат отнесени към точно определени 
дейности и операцииа имат обществен характер
Размера на лихвените разходи зависи от 3 основни фактора:
­ величината на влоговете и дрпривлечени средства в общата сума на 
ресурсите
­ структура на привлечените средства
­ равнището на лихвения % по отделни видове влогове и дрпривлечени 
ресурси.
  По своя обект банковата калкулация се различава твърде много от 
калкулацията при другите предприятияСчита сече банковата калкулация 
има три основни задачи:
– наблюдение на осъществяването на функционалния процес;
– търсене на основните правила за определяне на таксикомисионни и лихви;
– създаване на предпоставки за сравняване на резултатите.
  В литературата се разглеждат следните видове калкулации за банковите 
услуги:
? калкулация по установяване на стопански резултат;
? калкулация по клонове;
? калкулация по отдели;
? калкулация по оперативни сектори;
? калкулация по единични обекти.
  Съставянето на каквато и да е калкулация е невъзможно без данни от 
счетоводната отчетност.
  Характерът   на   банковата   дейност   определя   и   характера   на   разходите
Съществуват различни класификации на разходите в зависимост от критерия 
за   съответната   групировка.   Обикновено   разходите   в   зависимост   от 
икономическото им съдържание се класифицират на:
– разходи за осъществяване на банкова дейност;
– разходи за банкови операции.
   Разходите за осъществяване на банковата дейност са всички разходикоито 
извършват отделните банкови звена за реализацията на конкретни функции 
и задачиКъм тази група разходи се отнасят:
– разходите за изразходваните материални запаси от банките;
– изплащаните суми за получавани от други предприятия и физически лица 
услуги;
– начисляваните амортизации на използваните материални и нематериални 
дълготрайни активи;
– начисляваните   и   изплащани   трудови   възнаграждения   на   банковия 
персонал;
– начисления за социалното осигуряване на персонала;
– разходи за наеми;
– командировки и др.
   Характерът  на   осъществяваната  банкова   дейност   дава  основание   тези 
разходи да се наричат административно­стопански разходи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 май 2021 в 14:41 студентка на 33 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2021
07 май 2019 в 12:45 ученик на 21 години от София - НТБГ, випуск 2019
26 апр 2018 в 18:06 учител на 47 години от Пловдив - СОУ "Черноризец Храбър", випуск 2013
14 юни 2017 в 19:34 ученичка на 28 години от Плевен - ГПЧЕ-Плевен
27 апр 2017 в 20:10 студентка на 22 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, випуск 2021
13 дек 2016 в 09:51 студентка на 31 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Доход, печалба и индикатори за анализ нa резултатите от дейността на банките

17 авг 2010
·
63
·
24
·
299
·
75

Основен мотив (цел) на бизнес фирмите в пазарни условия е реализирането на печалба и максимизиране стойността (богатството) на акционерите.Банките като бизнес фирми също преследват тази цел....
 

Банково дело

05 окт 2009
·
65
·
13
·
2,254
·
60

Причините за възникване на парите който измерват натуралната форма на размяна са следните...
 

Управление на активите на банката и методи за управлението им

01 авг 2011
·
236
·
44
·
8,137
·
273

Активи и активни операции на банките. Управление на активите на търговските банки…
 

Как банките печелят пари

23 мар 2012
·
118
·
15
·
3,958
·
160

Темата обхваща произхода на банките, същност на банката като институция, функции, банкови операции, видове кредити, кредитна политика....
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
8 мин
22.10.2014
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Приходи и разходи на търговските банки

Материал № 985354, от 15 апр 2013
Свален: 91 пъти
Прегледан: 102 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,760
Брой символи: 11,130

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Приходи и разходи на търговските банки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала