Големина на текста:
Тема 1
Общи сведения на машините и апаратите в Х и Р
Машината е съвкупност от части и механизми, съчетани по такъв начин,
че при своето действие да извършват полезна работа. В зависимост от
харaктера на извършваната работа те биват: двигателни и работни.
Двигателните машини преобразуват различните видове енергия в
механична. Работните машини приемат от двигателните механичната
енергия и извършват работа, свързана с изменението на формата, раз-
мерите, свойствата и състоянието на обекта.
В заведенията за обществено хранене обект на труда са хранителните
продукти, които се подлагат на различна технологична обработка -
измиване, чистене, нарязване, разбиване, разбъркване, дозиране и др.
Механизмите са съставени от части, наречени машинни елементи. В
зависимост от конструкцията и предназначението съществува голямо
разнообразие на машинните елементи. Те биват:
— за свързване на части (клинове, винтове, нитове и пр.);
— елементи на въртеливо движение (оси, валове, лагери,
съединители и др,);
— елементи за предаване на въртеливо движение (зъбни колела, ремъчни
предавки, предаване с триещи колела и др.).
Машинните елементи биват неделими и съставни. Неделимите не могат
да се разглобяват на елементарни части, например винт, гайка, вал, зъбно
колело и др. Съставните се състоят от няколко по-прости и могат да се
разглобяват, например съединител, лагер и др. Свързването на два и повече
машинни елементи се нарича съединение. Различават се разглобяеми и
неразглобяеми съединения.
При разглобяемите съединения разединяването на елементите става без
тяхното повреждане или разрушаване, което позволява отново да се
сглобят и съединението да придобие първоначалния си вид и качества. Към
тази група се отнасят клиновите, шпонковите, зъбните (шлицовите),
профилните и винтовите съединения. При неразглобяемите съединения
разглобяването води до разрушаване или повреждане на свързаните
елементи или на елемента, създаващ връзката. Към тази група се отнасят
нитовите и заваръчни съединения.
А. Разглобяеми съединения
Клинови съединения представляват разглобяеми съединения на
машинни елементи, връзката между които се осъществява чрез елемента
клин. Клинът представлява призматично тяло, работните повърхнини на
който са под известен ъгъл.
Щифтови съединения —представляват разновидност на'клиновите и се
използуват при малки натоварвания. Съединителни елементи при тези
съединения са конусни и цилиндрични щифтове.
Шпонкови съединения — служат за свързване на валове с машинни
елементи, които предават въртящ момент, например зъбни колела, ремъчни
шайби и др. Елементът, посредством който се осъществява съединението,
се нарича шпонка. Тя представлява призматично тяло, което влиза в
специален канал, изработен надлъжно на вала и главината.
Профилни (безшпонкови) съединения — служат за предаване на въртящ
момент между вал и главина, контактуват по повърхнини, които в
напречното си сечение имат квадратна или овална форма
Резбови - (винтови) съединения представляват разглобяеми
съединения. Тук връзката се осъществява с помощта на скрепителните
1
елементи: винтове (болтове, шпилки) и гайки. Тези машинни елементи са
едни от най-разпространените.
- Болтът представлява стебло, на единия край на който има глава, а на
другия — резба, на която се навива гайка.
- Винтът конструктивно е еднакъв с болта, но се отличава от него по
това, че се навива в един от съединяваните елементи.
- Шпилката представлява стебло с резба в двата си края: единият край
се навива в резбовия отвор на един от съединяваните елементи, а на другия
край се навива гайка.
- Гайката има отвор, в който е нарязана резба. При болта тя
представлява отделен елемент, който се навива на резбата му.
Б. Неразглобяеми съединения
Нитови съединения — представляват неразглобяеми съединения, при
които елементите, от които са образувани, могат да се разделят само чрез
разрушаване на един от тях или на елемента нит. Нитът представлява
цилиндрично тяло единия край на което има оформена глава.
За образуване на нитова връзка частите се поставят в положение, в което
ще бъдат занитени, пробиват се отвори за нитовото стебло, поставя се
нитът и занитването се извършва ръчно или машинно.
Заваръчни съединения — получават се, като в мястото на свързване на
две или повече части от еднакви или близки по състав материали се
загряват до разтопяване или се довеждат до тестообразно състояние, при
което молекулите се смесват и се получава едно хомогенно цяло.
Свързване чрез запояване — това е свързване на две метални части чрез
разтопяване на друг метал в мястото на свързването и чрез дифузия се
създава връзка между съединяващите се части и разтопения метал.
Пресова връзка — това е връзка между две части, която се осъществява
чрез притискане между допирните им повърхнини.
Тема 2
Техническа документация. Класификация на машините и апаратите
Всяка една машина е снабдена с паспорт и инструкция за монтаж и
експлоатация. В паспорта се посочват наименованието на машината,
нейната марка, завода производител, датата на производство, заводския
номер и основни характеристики като: габаритни размери,
производителност, мощност на ел двигателя, напрежението и др. В
инструкцията се посочва предназначението на машината, описва се
нейната конструкция, указания за монтажа и принципа й на действие, дава
се принципна ел схема, посочва се указания за смазване на машината,
видове мазилни материали, периодичност на смазване, комплектоване на
машината. Тези документи се съхраняват от лицата, които носят
отговорност за дадената машина.
Класификацията на машините и съоръженията, с които се осъществява
общият технологичен процес, е основана на неговите фази: приемане и
съхранение на суровини и готови стоки, предварителна /механична/
обработка, топлинна обработка и реализация на готовата кухненска
продукция. Всяка фаза на общия технологичен процес се осъществява със
съответните машини, апарати и съоръжения.
2
Приемане и съхранение на суровини и готови стоки. За извършване на
тази дейност се използуват контролно-измервателни уреди, средства за
вътрешен транспорт и хладилни камери.
Предварителна /механична/ обработка. Тя обхваща обработките
почистване и миене, рязане и раздробяване, разбъркваме и миене,
формуване и дозиране. В зависимост от вида на продуктите, които се
обработват, машините за предварителна обработка се подразделят на:
машини за обработка на месо, птици и риба; машини за обработка на
зеленчуци; машини за сладкарско производство; машини за смилане на
сухи продукти, кафе и подправки; машини за рязане на, хляб и колбаси;
универсални машини.
Топлинна обработка. Тя се извършва с апарати за варене; апарати за
пържене; апарати за печене; апарати за извършване на всички основни
топлинни обработки /апарати за комбинирана топлинна обработка/;
апарати за приготвяне на чай и кафе.
Реализация на кухненска продукция. При този процес се използуват
апарати за съхранение на готови ястия; апарати за поддържане на трапезни
съдове в топло състояние; хладилни шкафове и витрини; охладители за
напитки и сокове; линии за самообслужване; касови апарати; автомати за
продажба.
Спомагателни работи. Извършването на основните операции по
приготвянето и реализацията на кухненската продукция изисква и
допълнителни дейности, за които се използуват: машини за миене на
трапезни съдове и прибори; устройства за получаване на гореща вода;
прахосмукачки; машини за чистене на паркет; отоплителни и
вентилационни инсталации.
Класификацията на машините, апаратите и инсталациите, направена по
технологичния признак, създава затруднения при систематичното
изучаване на средствата, с които се осъществява технологията. Това е така,
защото някои от машините и апаратите, причислени към различните
технологични обработки, работят на един и същ принцип. Например
хладилни съоръжения се използуват както при съхранение на суровините,
така и при реализация на кухненската продукция.
За да се избягнат повторения при изучаването на машините и апаратите в
общественото хранене, се приема обобщена класификация в зависимост от
преобладаващия процес, извършван с тях. Съгласно тази класификация
технологичното обзавеждане се подразделя на:
Механично обзавеждане, при което въздействието върху продуктите и
материалите е предимно механично — придвижване, натиск, опън,
огъване, срязване, удар.
Топлинно обзавеждане, при което преобладава топлинното въздействие
— топлопроводност, конвекция, излъчване.
Хладилно обзавеждане, при което преобладава използуването на студ.
При реализация на кухненската продукция се прилага както загряване,
така и охлаждане. Съоръженията, които се използуват при тази операция,
са отделени като самостоятелна група — линии за самообслужване.
Като самостоятелна група се разглеждат и касовите апарати.
Тема 3
Основни изисквания по техника на безопасност и охрана на труда
Техниката на безопасността е дял от охраната на труда.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Технологично обзавеждане на хотела и ресторанта

Машината е съвкупност от части и механизми, съчетани по такъв начин, че при своето действие да извършват полезна работа. В зависимост от харaктера на извършваната работа те биват: двигателни и работни...
Изпратен от:
Yordanka Krasteva
на 2013-04-13
Добавен в:
Конспекти
по Технологии, машини и системи
Статистика:
263 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
курсова работа по октт
добавена от rumen.mvr 26.11.2017
1
10
 

Технологично обзавеждане на хотела и ресторанта

Материал № 984594, от 13 апр 2013
Свален: 263 пъти
Прегледан: 284 пъти
Предмет: Технологии, машини и системи, Технически науки
Тип: Конспект
Брой страници: 51
Брой думи: 19,467
Брой символи: 122,761

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технологично обзавеждане на хотела и ресторанта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислав Маринов
преподава по Технологии, машини и системи
в град Две могили
с опит от  25 години
50

виж още преподаватели...
Последно видяха материала