Големина на текста:
Инструментални методи за анализ на храни и напитки
За определяне на основните съставки на храните ( вода, белтъци,
въглехидрати, липиди) и на присъстващите в микро количества витамини,
ензими, неорганични йони, добавки и др се използват различни методи.
Тези които се осъществяват с използването на апаратура се наричат
инструментални (аналитични).
1.Хроматографски методи
Принципа е разделяне на вещества между две несмесващи се фази,
едната е неподвижна (твърда или течна) разпределена в колона или на
тънък слой, а другата- подвижна(газова или течна)непрекуснато
преминаваща през нея.
Тънкослойна хроматография- неподвижната фаза е твърда, нанесена
под формата на тънък гел, върху стъклена или друга плака . Пробите се
нанасят върху слоя и хроматографирането се провежда в стуклена вана,
където е поставена подвицната течна фаза. Разделянето на веществата
става в процеса на двицение на подвижната през неподвижната фаза. Те
се разпределят между двтете фази, в зависимост от физикохимичните
свойства, като това наи-вече се съпровожда и с адсорбция или йонен
обмен. Съвременната ТХ използва точни и прецизни прибори за
нанасяне на пробите, нови техники за развитие на хроматографията и за
тяхното визуализиране, бързи сканиращи денситаметриза количествено
определяне. Иползва се и т.нар. ВЕХР – тя е високо чувствителна и дава
точни възпроизведими резултати. Поради използването на носители с
големина от 5 до 10 микрометра, а класическата е от 15-20 миклометра,
както и различни обърнати неподвижни фази. Обърнатите фази са
неполярни.
2.Газова хроматография
Използва се за разделяне на летливи вещества. Неподвижната фаза е
твърда или течна, а подвижната е газ. При разделяне на труднолетливи
вещества ГХ се използва след обработка или дериватизация на пробата.
С тази хроматография се анализират основните компоненти на храните-
захари, АК, мастни к-ни, и др , както и в-ва определящи аромата и вкуса
на храната, различни добавки и др. Методите са бързи и високо
чувствителни. През хроматографирането непрекъснато преминава газ-
носител (N2), който увлича пробата внесена в дозата. Там тя се
впръсква с микроспринцовка и се изпарява мигновено при висока
температура. От там постъпва в хроматографска колона, в която върху
инертен носител е нанесена точна неподвижна фаза (при газово-течна
хроматография). Разделянето става в резултат на различните
коефициенти на разпределение на в-вата. ГХ се прилага като капилярна
ГХ. Капилярната ГХ има по-висока раделителна способност и
чувствителност. Дължи се на по-голямата дължина (25-100 м) и по-
малкият диаметър(0,1-0,5 мм) в сравнение на пълнените колони(1-4 м;
диаметър 2-6 мм). Използва се за определяне на летливи компоненти в
хранителните продукти, наи-вече определяне на аромата. При
анализиране с ГХ пробите се подлагат на екстракция и пречистване с
цел разделяне на летливи от по-малко летливи компоненти. Това
изискване не е необходимо при използването на headspace ГХ. При нея
летливите компоненти се локализират в газовата фаза над пробата в
затворен съд и от там се подават за анализ. При анализ на храна не е
необходимо винаги да се индетифицират всички в-ва в пробата. Много
често се използва сравняване на различията в хроматографирането на
качествени и некачествени продукти.
ВЕТХ-при нея подвижната фаза е течна и преминава през неподвижната
под високо налягане. Тя участва в разделянето на анализираните в-ва.
Налягането е от 20-40 МРа. Количеството на пробата е от 5-100
микролитра. Новостите в приложението на ВЕТХ са няколко посоки:
-използването на различни нови химично свързани течни фази-
неполярни(обратна или не обърната нова фаза) и полярна или
нормална нова фаза. Определя се и вида на хроматографията. При
ВЕТХ с нормална фаза, неполярната фаза може да бъде силикагел
или силанолните гр могат да са заместени с диол- ; циано- ; амино-
гр. В този случай неполярните съединеня имат по-голям афинитет
към полярната фаза и се елуират преди полярната. ВЕТХ с обърната
неполярна фаза функционира с неполярна фаза и полярна фаза.
Силанолните групи на силикагела са заместени с С8-С18 и др
парафинови вериги. За разделяне на белтъци се използват колони с
т.нар „октоподен пълнеж”. В тях неполярната фаза е на база
силикагел с „пришити” дълги полимерни вериги, например
полиетиленгликоли. Тези вериги обвиват големите белтъчни
молекули без да ги смачкват при задържане.
Използването на високочувствителни и селективни
детектори(флуорисцентен, масспектрометричен, електрохимичен).
Голямо приложение намира детектора с диодна редица. При него се
регистрита не само хроматографските, а и спектрите на в-вата от
отделните пикове. Течния хроматограф може да се комбинира с ЯМР и
масспектрометър.
Различни дериватизационни техники- прилагат се преди ли след
хроматографско разделяне. Използват се различни реактиви, с които
анализираните в-ва се превръщат в цветни или флуорисциращи
производни. Това дава възможнист за по-точно регистриране на в-ва.
Чрез ВЕТХ могат да се анализират остатъци от пестициди, да се
разделят въглехидрати, но върху анионообменна смола в алкална среда.
3.Спектрални методи- основават се на взаимодействието на атомите
или молекулите на в-вата с ел магнитно лъчение. Могат да се разделят
на атомна и молекулна спектроскопия.
-Атомна спектроскопия- спектрални методи, които се основават
навзаимодействието на свободните атоми на в-вата с ел магнитно
лъчение(ЕМЛ). Методите при които се изучава абсобцията на ЕМЛ
се отнасят към атомно абсорбционна спектроскопия АСС, а тези
които се основават на излъчваното от атомните лъчение- кум
атомно-емисионната спектроскопия АЕС. В последните години се
налага АЕС с индуктивно свъразана плазама ИСП. ААС се основава
на факта, че невъзбудените атоми на елементите могат селективно да
поглъщат характерно за тях лъчение с точно определена за всеки
елемент дължина на вълната. Това е т.нар резонансно лъчение, което
съответства на прехода от едно възбудено до невъзбудено състояние
на атома. Източник на това лъчение най-често са специални лампи с
кух катод, изготвен от анализирания елемент или негова сплав. Чрез
ААС се определя само 1 елемент- този, от който е направен кухият
анод. ААС анализа се основава на характерно ЕМЛ получено от
възбудени атоми или йони при преминаване в основно енергийно
състояние. За да се инициира емисионен спектър, трябва да се
предизвика преход от по-високо енергийно ниво. Използват се
източници за възбуждане- ел дъги, лазери, пламъци и др.
Високочувствителният атомно-емисионен анализ е АЕС с ИСП. Пеи
нея източника на възбуждане с плазма представлява частично или
пълно йонизиран при висока температура (5000 К) газ. При силно
нагряване всяко в-во също се превръща в газ, а при по-нататъчно
повишаване на температурата настъпва термична атомизация и
йонизация на молекулите. Този метод дава възможност за бързо и
чувствително определяне на голям брой различни атоми.
-Молекулна спектроскопия- при тези методи се изучава
взаимодействието на молекулите с ЕМЛ. Електромагнитната
спектроскопия се нарича още УВ или видима и се основава на
енергетични преходи при поглъщане на лъчи в близката УВ и
видима област на спектъра в интензитет от 200-760 нм. Този метод
се изпозва при анализ на хранителните продукти. Могат да се
определят витамини, багрила, антиоксиданти, консерванти и др.
могат да се използват и за доказване на фалшификация в храни.
-Инфрачервена спектроскопия- в близката IR област е в границите от
750-2500нм. Нарича се още вибрационна и се основава на факта, че
при облъчване на молекулите на дадено в-во с лъчениа от тази
област на спектъра се предизвикват вътрешнио- молекулни или
между молекулни трептения, или вибрации. IR спектър представлява
поредица от извици с определено място в спектъра, с определен
интензитет. Най-голямо приложение намира средната IR област

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Инструментални методи за анализ на храни и напитки

За определяне на основните съставки на храните (вода, белтъци, въглехидрати, липиди) и на присъстващите в микро количества витамини, ензими, неорганични йони, добавки и др се използват различни методи...
Изпратен от:
Dimitar Georgiev
на 2013-04-03
Добавен в:
Доклади
по Хранително-вкусова промишленост
Статистика:
48 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Хранително-вкусова промишленост
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
тематичен тест по Хранително-вкусова промишленост за Студенти
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
(Труден)
48
31
1
3 мин
14.10.2011
» виж всички онлайн тестове по хранително-вкусова промишленост

Инструментални методи за анализ на храни и напитки

Материал № 980670, от 03 апр 2013
Свален: 48 пъти
Прегледан: 80 пъти
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 1,032
Брой символи: 6,379

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Инструментални методи за анализ на храни и напитки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала