Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
БОТЕВГРАД
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма
Учебна дисциплина “Данъци и данъчна
администрация”
К У Р С О В А Р А Б О Т А
Разработил: Проверил:
Емилия Цветанова Доц. Валери Ненков
Фак. № 12790
1
Семестриален изпитен казус по ,,Данъци и данъчна администация” 2
След годишно приключване за 2011г. на фирма,,Нове”АД гр.София представя
следния отчет за Приходите и разходите:
Наименование на разходите
Сума
/хил.
лв./
Наименование на
приходите
Сума
/хил.
лв./
А. Разходи за обичайна дейност
А. Приходи от обичайната
дейност
I.Разходи по икономически
елементи
I. Нетни приходи от
продажба на:
Разходи за материали 5891 Продукция 8958
Разходи за външни услуги 598 Стоки 7441
Разходи за амортизация 490 Материали 576
Разходи за възнаграждения 135 Услуги 769
Разходи за осигуровки 55 ДМА 7
Други разходи в т.ч.: 91 Други 8
- Обезценка на активи ОБЩО ЗА ГРУПА I: 17759
- Провизии
II. Приходи от
финансирания, в т.ч. от
правителството 24
ОБЩО ЗА ГРУПА I: 7260 III. Финансови приходи
II.Суми с корективен характер Приходи от лихви
Балансова стойност на продад.
активи /без продукция/ 10506
Приходи от участия в т.ч.
дивиденти
Разходи за придобиване и
ликвидация на дълготрайни активи
по стопански начин -152
Положителни разлики от
операции с финансови
активи и инструменти
Изменения на запасите от
продукция и незавършено
производство 1
Положителни разлики от
промяна на валутни курсове 4
Приплоди и прираст на животни -391
Други приходи от финансови
операции
Други суми с корективен характер -256 ОБЩО ЗА ГРУПА III: 4
ОБЩО ЗА ГРУПА II: 9708
III. Финансови разходи
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ
ДЕЙНОСТТА /I+II+III / 17787
Разходи за лихви в т.ч. лихви към
свързани предприятия 503
2
Отрицателни разлики от операции
с финансови активи и инструменти
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА
ДЕЙНОСТ
Отрицателни разлики от промяна
на валутни курсове 21 IV. Извънредни приходи 2
Други разходи по финансови
операции 48
ОБЩО ЗА ГРУПА III: 572
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА
ДЕЙНОСТТА /I+II+III / 17540
В. Печалба от обичайна дейност 247
IV.Извънредни разходи Г. ОБЩО ПРИХОДИ /Б+IV/ 17789
Г. ОБЩО РАЗХОДИ /Б+IV/ 17540 Д. Счетоводна загуба
Д. Счетоводна печалба 249
V. Разходи за данъци
- Данъци от печалба
- Други
Е. ПЕЧАЛБА /Д-V/ Е. ЗАГУБА /Д+V/
ВСИЧКО: /Г+V+Е/ ВСИЧКО: /Г+Е/
При изготвяне на отчета са взети предвид следните финансови
операции:
1. Отчетени разходи за амортизации: 490 000 лв. при данъчно признати
488 000 лв.
2. Начислени лихви за надвнесени авансови вноски по данъчни
задължения в размер на 800 лв.
3. Частта от загубите, пренесени от минали години – 10 000 лв.
4. Установени липси на материални запаси в размер на 6 000 лв. с
включено ДДС по вина на МОЛ.
5. Отчетените очаквани разходи по натрупващи се неизползвани отпуски,
както и начислени суми за задължително обществено и здравно
осигуряване, свързани с тях – 6 000 лв.
6. Направено дарение в полза на БЧК в размер на 2 500 лв.
7. Изплатени 2 000 лв. за командировка на чуждестранно физическо
лице, което член на борда на директорите.
ИСКА СЕ:
1. Да се изчисли корпоративния данък.
2. Да се изчислят авансовите вноски за корпоративния данък за 2012 г.
на база на печалбите на фирмата за 2010 г. – 260 000 лв. и за 2011 г.
– 300 000 лв. и при коефициент за икономическо развитие - 1,2.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 фев 2021 в 14:04 студент на 41 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Колеж по икономика и управление - Свищов, специалност - Аграрна икономика, випуск 2020
13 фев 2021 в 22:30 в момента не учи на 39 години
09 дек 2020 в 11:57 студент на 43 години, факулетет - международни икономически отношения, специалност - МИО, випуск 2013
28 окт 2020 в 21:47 ученичка от Монтана - Четвърто ОУ "Иван Вазов"
05 мар 2020 в 18:12 в момента не учи на 29 години от София
21 фев 2020 в 10:07 в момента не учи на 35 години
22 ное 2019 в 15:39 студент на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Счетоводство и одит, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2019
27 окт 2019 в 13:38 ученичка на 30 години от София - 118 СОУ "Академик Людмил Стоянов"
03 яну 2019 в 20:55 студент на 36 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2018
30 ное 2018 в 22:58 студентка на 28 години от София - Медицински колеж - гр. София, специалност - Рехабилитатор, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Тест по Данъчна политика за 4-ти курс
междинен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Междинен тест по Данъчна политика за студенти от 4-ти курс. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
6 мин
30.07.2018
Тест по данъчна политика за студенти
изходен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът се състои от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи данъчен контрол и финанси.
(Труден)
24
5
1
10 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Семестриален изпитен казус по "Данъци и данъчна администация" 2

Материал № 979805, от 01 апр 2013
Свален: 208 пъти
Прегледан: 260 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Казус
Брой страници: 6
Брой думи: 1,059
Брой символи: 6,054

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Семестриален изпитен казус по "Данъци и данъчна ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала