Борислав Борисов
преподава по
в град Пловдив
Големина на текста:
Доц.д-р Радка Джендова
Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ
Цел,задачи и съдържание на музикалното възпитание в ДГ и НУ.Те са пряко
свързани,подчинени и съобразени с личността на децата от 3 до 10 години. Музикалните знания
и умения се усвояват от човека в процеса при който възрастните,знаещите,можещите предават
или помагат на децата да открият опит и знания.
Предаването на знания,умения и опит се осъществяват по два начина:
- чрез спонтанно общуване с възрастните
- чрез организирано обучение
В детските заведения се поставя началото на организираното обучение като музикалното
възпитание е многолико по същност,характер,съдържание.Това организирано музикално
възпитание задължително е съобразено с личността на децата,а те са емоционални,подвижни,и
податливи на музикално въздействие и на синкретичния характер на музикалното
възпитание.Синкретизмът в музиката се изразява във сливане и едновременно въздейстквие на
мелодия,поезия,танцови движения,мимики.
В музикалната педагогика се изтъква значението на своевременното музикално възпитание на
децата и че организираното обучение не бива да закъснява.Понякога обаче между първите
детски вокални прояви и началото на системни и целенасочени занимания настъпва
разрив.Причината е в несъответствието между стремеж и възможности и от друга страна
характер на обучението.
В годините преди постъпване в детското заведение и във него основно значение има
подражанието,а то възниква в края на първата година,когато детето възприема специфични
музикални въздействия и ги възпроизвежда.Усъвършенстването на способността за подражание
на слушаните тонове е необходимо условие за стимулиране на пеенето,за извършването на
действия на песен,за стимулиране на музикално ритмичните движения.През втората година
подражанието се изразява вече в подражание по образец,който детето си представя.През втората
година детето повтаря едни и същи песни.По принцип първите самостоятелни опити са
несъвършенни и неустойчиви и се проявяват между втората и началото на третата
година.Детето подражава.
През годините в предучилищното заведение децата се развиват емоционално,трупат музикален
опит,формират и развиват музикалния си слух.Детето е ученик,има повече познания,по-
организирано е,с повече възможности,но едновременно с това е също емоционално и отворено
към музикалните въздействия.
Целта на музикалното възпитание в ДГ и НУ се разглежда в две насоки,а именно като обща и
конкретна цел.Общата цел е създаване на оптимални условия за въздействие със средствата на
музиката върху духовното,нравственото,физическото,умственото и социалното развитие на
децата.Тази цел е възможна поради присъщите на музиката функции,а именно
образователни,възпитателни,познавателни,релаксиращи,терапевтични.Общата цел
непрекъснато кореспондира със конкретната.Тя за двете степени ,но на различни нива е да се
съдейства за естетическото възпитание и за формирането на музикална култура,да се откриват и
развиват музикалните заложби и способности и да се развива музикалния слух.Важни за ПУВ
са още формирането на умения за общуване,усвояването на дейност,усвояването на
поведение,създаване на отношение и формиране на различни свързани със музиката познания.
Задачите на музикалното възпитание,които са водещи за учителя са:
1 да се създаде интерес и желание за активно участие в музикалните занимания и в други извън
заведението или училището.
2 да се работи за поставяне основите за формирането на естетическо отношение към конкретни
музикални произведения,към музиката и от там за изграждане на естетически вкус и на
музикална култура.
3 да се създадат умения и навици за емоционално възприемане на музикалните произведения.
4 да се работи за формирането на певческа култура,като се създадат умения и навици за точно и
изразително пеене и едновременно с това се развива и опазва детският глас.
5 да се работи за развитието на музикалния слух и неговите компоненти,чрез системна работа
във цялостната музикална дейност.
6 да се откриват и развиват музикалните способности на деца и ученици.
7 да се възпита положително отношение към музикалния ни фолклор,като децата и учениците в
достъпна форма и съдържание се запознават с образци от песенното и инструментално народно
творчество.
8 в ПУВ да се натрупат представи,а в НУВ да се осъзнаят елементите на музикалната
изразност,както и основните принципи и закономерности в музиката.
9 да се съобщят основни знания за музиката и за нейната социална роля.
Тези задачи са водещи за учителя.Той ги насочва към съдържанието за всяко занимание и
планирайки различни действия се стреми да ги постигне.На практика учителят свежда целта
посредством общите към конкретните задачи до учениците.За постигането на конкретните
задачи от голямо значение са условията.Отсъствието на определени и необходими условия
може да доведе до неприемането ,до нежелание за дейност и от там невъзможност за постигане
на резултати.Условията в педагогическата дейност са ситуациите,методите и формите,които
стимулират децата по музика .Една и съща цел може да се реализира,чрез много и различни
учебни задачи,а една и съща задача може да бъде зададена в различни условия.
Принципите на развитие в музиката са три:
еднаквост /многократно повторение/
подобие /същото,но изменено на края/
контраст/нещо съвсем различно и ново/
Структура на музикалната дейност
Всяка една структура се извежда в зависимост от това за кого е предназначена.Целта е да се
възпитат деца,ученици със добра музикална култура,които да са добри слушатели и добри
изпълнители.
1 основна дейност възприемане на музикално произведение.
децата свирят с детски музикални инструменти.
изпълняват ритмични движения.
Някои от възрастните творят музика.Те много са слушали,изпълняват музика,представят си и
изразяват чувствата и мислите си в музика.В творческата дейност децата ще изразяват
творчески въпроси,които изникват в процеса на слушане на музиката,ще съчинявад движения
или начин на свирене и в началното у-ще ще изпълняват мелодии.
При възрастните има и музиковетска дейност-пишат програми,изследват влиянието на дадена
музика и т.н. Тук няма участите на деца.На децата знанието им се съобщава.Какво е
композитор,изпълнител,диригент,цигулка...Как функционира музиката,как пеем,как играем,къде
звучи химна,хорото...правилна певческа стойка,как трябва да стоим ,да свирим..В трети клас
навлиза и нотната грамотност. Това е част от дейностите-възприемане,повторение и контраст.Не
е отделна дейност.
Педагога знае всичко необходимо,но на едно ниво,което не е на върха-може да пее,но не е
певец,може да свири,но не е музикант....но познава децата.Може да ги кара да се чувстват
добре.Не бива да се упрекват децата,ако не се справят добре.Трябва дасе поощряват.Тези,които
не могат да пеят ги оставяме да пеят колкото могат.Учителят трябва да е емоционален,но
дозиран,да не изпада в неудобни ситуации.
24.01.12
В учебното съдържание по музика в ПУВ е интегрирано или обособено във 4 ядра.Те са:
-възприемане на музика
-възпроизвеждане на музика
-музика и игра
-елементи на музикалната изразност
В началното у-ще също са обособени 4 ядра,но първо и второ от ДГ е събрано в едно и то е:
музикална практика: музициране,възприемане на музиката.
Второто ядро е елементи на музикалната изразност
Третото ядро също е музика и игра като ДГ
Четвъртото ядро-функциониране на музиката,музика и общество. Насочено,към
учениците,които имат достатъчен опит.
Обучението по музика се характеризира със изявена специфичност,която логично следва от
разнообразните прояви на музиката и нейната приложимост в ежедневието на хората.Това
разнообразие предопределя акцентите в музикалните занимания,а именно
емоционалност,познавателност,интеграция със други изкуства и извънхудожествени

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ

Цел, задачи и съдържание на музикалното възпитание в ДГ и НУ. Те са пряко свързани, подчинени и съобразени с личността на децата от 3 до 10 години...
Изпратен от:
Julieta Durgova
на 2013-03-28
Добавен в:
Лекции
по Музика
Статистика:
363 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
идеен вариант по музика
добавена от dafinka708 02.05.2020
0
35
акустицна и електрицеска китара план конспект по музика за 4 клас
добавена от stefanakis199418 06.10.2013
0
32
звукова картина на поетичен текст
добавена от mariana.vaklina 24.06.2016
1
5
Закони за движение.Управление на движението и двигателните действия
добавена от mikaela.bercheva_fb 17.01.2016
1
8
Подобни материали
 

Музикална култура

23 окт 2008
·
823
·
37
·
11,048
·
1,610

История на българската музикална култура.
 

Музикална култура на България - Иван Спасов

03 ное 2008
·
121
·
7
·
945
·
175

Общ преглед на хоровите му песни - алеаторика и полифония.
 

Работата на дeтската градина и семейството за музикалното възпитание в предучилищна възраст

17 мар 2010
·
275
·
19
·
3,149
·
425

Характерна особеност на музикалното възпитание в предучилищна възраст е неговото органично единство с общата възпитателна система. То има свой национален облик и е подчинено на всички традиции, създадени в многовековната история...
 

Оркестри /симфонични жанрове/

06 яну 2007
·
314
·
2
·
169
·
205

Съдържа описания,характеристики и нещо повече за симфоничните жанрове.
 

История на музиката

03 юни 2007
·
646
·
13
·
3,348
·
1
·
1

Произход и социални функции на музикалното изкуство. Сведения за праисторическата музикална култура.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Музика
Тест по музика за 5-ти клас на тема "Пирин, Родопа, Тракия"
междинен тест по Музика за Ученици от 5 клас
Тестът е по музика за ученици от 5-ти клас и съдържа въпроси за три фолклорни области на България - Пирин, Родопа и Тракия. Това е учебен материал от първата половина на първи срок на 5 клас. Някои от въпросите имат по няколко верни отговора.
(Лесен)
10
474
1
08.07.2013
Тест по Елементарна теория на музиката
тематичен тест по Музика за
Това е тест върху теми по елементарна теория на музиката - звук, тон, шум; музикална система, звукоред, октавови групи; музикален строй, темпериран строй. Енхармонизъм - лад, тоналност, гама. Паралелни, едноименни и енхармонични тоналности.
(Лесен)
10
44
1
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по музика

Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ

Материал № 978883, от 28 мар 2013
Свален: 363 пъти
Прегледан: 451 пъти
Предмет: Музика
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 9,363
Брой символи: 57,502

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Борислав Борисов
преподава по
в град Пловдив
с опит от  6 години
1 213 9

Ирина Димитрова
преподава по Музика
в град Варна
с опит от  30 години
81 9

виж още преподаватели...
Последно видяха материала