Големина на текста:
Урокът като основна форма на обучение в началното училище
Урокът е една от организационните форми на обучение. Формите на
обучение се делят на 3 големи групи:
?класни урочни организционни форми на обучение
?класни неурочни организационни форми на обучение
?извънкласни организационни форми на обучение
Най-голямо значение засега имат класните урочни форми на обучение,
които играят основна роля в училищното обучение.
Урокът е вид формална организация на единство между дейността
на ученика и дейността на учителя , с помощта на която се разработва и
усвоява съдържанието на определена тема от учебната програма за
определено учебно време (учебен час).
При урока учебното съдържание е разделено на малки единици, които
се възприемат и усвояват за строго определено време. Урокът се конструира и
реализира в технологичен план от учителя, който подбира учебния материал,
методите, средствата, които той ще използва. Също така определя
продължителността на различните дейности на учениците, обособява
основните етапи на урока и тяхното съдържание като осигурява единство
между преподаване и учене, единство на обучение и възпитание в урока.
Основните компоненти на урока са:
?формулиране на темата, която ще се разработва в урока
?цел на урока, обосноваването й
?проверка на домашна работа от предишния урок
?изложение на новия материал
?затвърдяване на новите знания чрез упражнения и
практически занимания
?повторение на изученото
?проверка и оценка на знанията
?формулиране на резултатите от урочната работа
?задаване на домашна работа и указания за изпълнението й
Съвременни тези за урока
Съществуват две крайни и противоречащи си тези:
Първа теза
Урокът е остаряла форма за организиране на обучението и затова се
налага промяна. Той не може да синхронизира взаимодействието на
организационната структура с потребностите на свобода и избирателност на
познавателната ситуация, защото в процеса на детското разгръщане
спонтанно възникват различни мотивации и значимост на действията, както и
удовлетвореност от собствената изява. Това налага промяна на урочната
структура , която не позволява промяна на отношението: преподаване-учене.
Въпреки отхвърлянето на урока в тази теза , не се предлагат приемливи
варианти, които да са обосновани във всички аспекти - в логически и
психологически план. Съществуват интересни идеи, които обаче са
разпокъсани разсъждения за познавателната дейност и осъществяването й в
класната стая. Идеите, които се приемат са хаотични и безплодни.
Образователните цели непрекъснато се пренасочват без да се постигат
необходимите равнища на развитие. Скачането от ситуация в ситуация без
мотивационната и педагогическа насоченост и несъобразяването с
познавателните особености на децата препятстват логиката на познанието и
систематизирането на знанията. Не се изграждат умения за интелктуална
ангажираност.
Втора теза
Урокът е традиционна и непреодолима структура за регулиране на
процеса на обучение. Чрез него се създават задължителни условия на
преднамереност при осъществяването на преподаване - учене.
Предварителното позициониране на познавателните цели и потребността от
тяхното постигане предполага ограничаване на свободата на познавателните
отношения и взаимодействия. Ученето е сериозна дейност, която изисква
сериозни усилия от учениците и не може да бъде подменяна със
забавления и игри, нито да следва движенията на детските потребности и
интереси, които са твърде ситуативни и подвеждащи.
Тази теза пренебрегва детската индивидуалност, което е в разрез с
разбирането за хуманизиране на обучението и активната позиция на ученика,
пък било то в името на образователната цел. По този начин обучението се
превръща в „ бездетно”, защото се пренебрегват стремежите на детето да бъде
самото себе си и пред логическите условия, които изискват усилия и
преодоляване на трудности. Ученето става самоцелно- учене, заради самото
учене, лишено от положителни преживявания и мотивация, които са насочени
към активната познавателна дейност и към духовното и социално
осъществяване.
Особености на социалната реалност, които рефлектират върху
образователното пространство/ урока:
Експанзия на информационните „масиви” неограниченият
достъп до всякакъв вид информация в много случаи дезориентира
децата и обезмисля традиционните форми на обучение. Това
налага търсенето на нови методи, форми, начини, които да
„грабнат” интереса на малките ученици. Необходимо е да се
променят стратегиите за конструиране на образователния диалог
– структура и съдържание. Детето борави с голям брой
информация, затова е трудно да се предизвика неговия интерес
чрез съобщаването на интересни факти. Нужно е детето да се
подтикне в активно боравене с информацията, като и създаването
на нова. За това е нужно обвладяването на нови подходи,
стратегии и техника на работа.
Промяна в целеполагането това се налага заради
необходимостта от това, децата да могат да използват
интелектуалните си възможности, а не просто репродуктивно да
запаметяват информацията. - „от училище на репродуктивността
към училище на личността” Постигат се равнища на
интелектуална компетентност, както и на социално
осъществяване.
Преодоляване на предметоцентризма – трансформиране на
учебното съдържание от цел в средство за запознаване на детето
със заобикалящата действителност. Създаване на информационни
области, които спомагат овладяването на метакогнитивни и
творчески подходи за развитие на познавателна и социално
значима дейност.
Засилване на ценностния аспект на учебното съдържание –
ориентирано е към духовно-нравствено извисяване на малкия
ученик. Изграждат се граждански позиции, стабилизира се
психичното и физическото здраве и се разгръщат творческите
импулси.
Утвърждаване на интерактивни образователни подходи-
позволяват на детето да разгърне своите възможности като изяви
самото себе си.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юни 2021 в 13:38 студент на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
18 май 2021 в 15:13 студент на 50 години от София - УНСС, випуск 2006
05 май 2021 в 09:23 потребител на 34 години
24 апр 2021 в 12:56 студент на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2020
11 апр 2021 в 23:03 студент на 33 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Неформално образование, випуск 2015
31 мар 2021 в 12:25 студент на 20 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
28 мар 2021 в 15:44 студент на 29 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ипф-сливен, специалност - преподавател инструктор, випуск 2020
14 яну 2021 в 09:05 студент на 40 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2020
20 дек 2020 в 15:55 учител на 21 години от София - СПГТ, випуск 2023
15 дек 2020 в 12:16 студент на 28 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална педагогика, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Дидактика


Думата “дидактика” има древногр. произход и означава обучавам, уча, наставлявам...
 

Същност на процеса на обучение


"Обучението трябва да бъде съобразено с човешката природа и със законите на нейното развитие. Това е главният, висшият закон на всяко обучение."...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Урокът като основна форма на обучение в началното училище

Материал № 978008, от 26 мар 2013
Свален: 172 пъти
Прегледан: 281 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Доклад
Брой страници: 15
Брой думи: 3,588
Брой символи: 24,485

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Урокът като основна форма на обучение в начално ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала