Големина на текста:
Тема 1 – Класификация на информационните системи.
Класификация на информационните системи и приложенията в тях :
Формални и неформални информационни системи.
-Формални – при тях е ясно кое е информация; има определен процес на обра-
ботка; има ясни процедури.
-Неформални – при тях не е ясно кое е информация и дали трябва да се съхранява,
няма определен процес на обработка. Но въпреки това те са много важни за функ-
циониране на организацията – система за разпространяване на клюки, система за
формиране на мнение.
По степен на типизиране.
-Индивидуални – изградени специално за един потребител.
-Типови – удовлетворяват общи потребности на много потребители.
Обхват на използване.
-Организационни – системата функционира в рамките на организацията.
-Интерорганизационни – обединява информационните системи на различни орга-
низации.
Класификация по йерархични нива на управление.
-Системи за оперативно управление – най-ниското ниво. Тези системи поддържат
всекидневната дейност на организацията като осигуряват възможност за нейното
контролиране и са лесни за изграждане. Една такава система повишава бързо-
действието, точността и предпазва служителите от извършване на грешки. Напри-
мер такива системи са банкоматите, в хотелите и др.
-Системи за работа със знание – работни станции и офис системи. Работните
стан-ции са по-мощни компютри, които имат средства за анализ и обработка. При
тях може да се разиграват симулации. Офис системите служат за
разпространяване на информацията и документооборота, имат системи за
текстообработка и комуника-ция.
-Системи за тактическо управление – управленски информационни системи (MIS)
и системи, подпомагащи взимането на решения (DSS). Управленските информа-
ционни системи (MIS) се наричат още системи за отчети и служат за тяхното раз-
работване. Те взимат информацията от транзакционните системи и на тази база
правят отчети. Тези системи дават възможност за взимане на структурирано реше-
ние. Системите, подпомагащи взимането на решения (DSS) дават възможност за
взимане на полуструктурирани и неструктурирани решения.
-Системи за стратегическо управление – това са системи, подпомагащи главния
ръководител (ESS). Търсят се и се решават въпроси като – в каква област да се
развие бизнеса, как да се защитим от кризата, кои активи да се продадат и т.н.
CRM покрива всички нива на системата в една организация. Системите от по-ниско
ниво предоставят обобщена информация на тези, които са на по-високо ниво. Възмож-
но е на едно ниво да работят няколко системи. CRM системите се класифират по след-
ния начин :
По функционални области производство, маркетинг и продажби, финанси,
счето-водство, управление на персонала. CRM най-вече работи в сферата на
маркетинга и продажбите.
Според своята роля в организацията :
-Пасивни – инициативата е на потребителя.
-Активни – системата координира работата на служителите и контрола върху тях-
ната дейност (ERP и CRM).
Изграждане на корпоративни информационни системи чрез бизнес (приложни) пакети.
Все по-често организациите предпочитат типови, а не индивидуални решения, т.е.
ползват пакети. Когато те решават бизнес проблеми се наричат бизнес пакети. Основ-
ните бизнес пакети са – ERP, CRM, SCM. ERP автоматизират вътрешните процеси в
една организация, CRM – поддържат връзките с клиентите, а SCM – връзките с достав-
чиците.
Най-големият доставчик на ERP системи е SAP. Използват се във фирми от най-раз-
лични сектори. CRM системите са най-новия член на бизнес пакетите (появяват се в
края на миналия век).
ERP и CRM позволяват интегрирането на ноу-хау. Тези системи са много гъвкави, за-
щото се адаптират към дейността на организацията. Организацията също трябва да
направи промени в дейността си, за да се адаптира към тези системи.
Предимства на бизнес пакетите – те имат по-голяма предвидимост (от към цена и др.).
По-кратък е срока за изграждането на информационната система. Повечето доставчи-
ци предлагат добра поддръжка и развитие на пакета.
Недостатък на бизнес пакетите е, че имат необходимост от настройване и адаптиране
на пакета, което може да се окаже доста скъпо. Може да възникнат проблеми при ин-
тегрирането. Може да се изпадне в зависимост от доставчика – относно успешното
реализиране и внедряване на пакета например. Може да се наложат сериозни промени,
за да може да се използва такъв тип пакет, а промяната е риск.
Внедряване :
-Избор на доставчик – трябва да се отчете функционалност на продукта,
хардуерни възможности и др.
-Избор на конфигурация – трябва да се изберат модулите, предлагани от бизнес
па-кета, които са ни полезни.
-Сключване на договор с доставчика.
-Инсталиране на пакета.
-Адаптиране и настройка на пакета (може да продължи месеци или години).
-Подготовка за използването на пакета – персонала трябва да се обучи. Трябва да
се подготвят системните администратори, които ще поддържат системата.
-Експлоатация и поддръжка.
-При необходимост да се „ъпгрейдне“ системата преминаване към по-нова
версия.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Класификация на информационните системи

Класификация на информационните системи и приложенията в тях....
Изпратен от:
neoto
на 2013-03-21
Добавен в:
Теми
по Управление на бизнес процеси
Статистика:
20 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Управление на бизнес процеси
Тест по управленски контрол
тематичен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 3 курс
Тестът е за самоподготовка върху въпроси, засягащи 1 глава от учебника. Контролът като функция на управлението. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
93
1
23.07.2013
Тест по управление на малкия бизнес
тематичен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 1 курс
Тест по управление на малкия бизнес за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
17
1
5 мин
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на бизнес процеси

Класификация на информационните системи

Материал № 975420, от 21 мар 2013
Свален: 20 пъти
Прегледан: 36 пъти
Предмет: Управление на бизнес процеси
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 664
Брой символи: 4,011

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Класификация на информационните системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала