Големина на текста:
К У Р С О В П Р О Е К Т
ПО
ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА И ОДИТНИТЕ КОНЦЕПЦИИ
ТЕМА:
Алтернативи за усъвършенстване на
управленски контрол и неговите системи
изготвил: проверил : д-р. Евг. Стоянов
Ф.N:
Сп. Счетоводство и одит ________________________
ВУАРР, гр. Пазарджик
  
Управленският контрол е управленска технология, която обхваща
комплексно управленския процес. Той разработва и установява норми. Нормите са
важен елемент в контрола.Те се определят и подчиняват на целите на организацията
и имат две характеристики: времева рамка и критерий за измерване на постигнатото.
Управленският контрол не бива да бъде смесван с регулирането. Той се разглежда
като система за планиране, контрол и информационно осигуряване. От голямо
значение за осъществяване на управленския контрол е информационната система.
Гарантират се точност, обективност, краткост, икономичност, системност и
безпристрастност. Контролът трябва да бъде съчетан с ефективна система за
мотивиране, за да бъде избегнато умишленото забавяне на работата на
изпълнителите, което води до нуждата да бъдат откривани алтернативи за
управленския контрол и неговото усъвършенстване.
В условията на бързо променяща се външна и вътрешна за организациите
среда, изискващи гъвкавост и адаптивност при управлението на фондове, капитал,
все по-осезаемо се чувства необходимостта от нови подходи и методи в
мениджмънта, които да подпомагат ръководния екип при постигането на дълго-
срочните цели и осигуряването просперитета на дадено дружество. С изграждането и
внедряването на функционираща система за оперативен контрол в организациите се
обхващат в съдържателен и технологичен аспект дейностите по планирането,
отчитането, контрола и анализа на разходите и резултатите от основната дейност,
както и информационното осигуряване на ръководството, което има за цел
преодоляване на констатираните дефицити и усъвършенстване на управлението. Тъй
като в тесен смисъл управленския контрол се дефинира и като съвкупност от
организационни, математически и информационни модели, с помощта на които се
подпомага ръководството на дадено дружество при вземането и реализирането на
управленските решения за достигането на поставените цели, то тяхното прилагане
изисква допълнително разработване и приспособяване. Това на практика определя
бъдещите насоки за развитие на управленския контрол и неговите системи и
създаването на нови алтернативи.
Контролът като една от основните управленски функции е необходим при
управлението на всяка организация, защото невинаги задачите се изпълняват така, както
са предвидени, мотивацията невинаги действа ефективно, налагат се корекции. Чрез
правилно организиран и проведен управленски контрол успешно се осъществяват
следните дейности:
1. предотвратява се възникването на кризисни ситуации;
2. изявява се по-добре проблемът и се извършва своевременна корекция;
3. фиксират се грешките;
4. преодоляват се колебанията;
5. рационализира се използването на ресурсите;
6. организацията;
7. интегрират се дейностите на работещите в организацията;
8. поддържа се успехът.
За да има успех, управленският контрол постоянно трябва да се развива и
променя, в зависимост от нуждите на дадена организация, за осигуряване постигането
на определените цели. Внедряването и изграждането на система за оперативен контрол
в дружество е насочено към обединяването в съдържателен и технологичен аспект на
дейностите по планирането, отчитането, контрола и информационното осигуряване
на ръководството по начин, който да подпомага процеса на вземане на управленски
решения. Засилването на консолидационните процеси налага използването на нови
подходи в управлението с оглед повишаване конкурентоспособността и оцеляването.
Разкриването на факторите на успеха и оползотворяването на съществуващите
потенциали на всяка организация с оглед на дългосрочното й оцеляване и развитие,
обуславя използването на информационно-аналитичните методи на контролин-га,
позволяващи бързо регулиране на отклоненията и адекватно реагиране на
измененията във външната среда. Незадоволените потребности на ръководителите от
различните йерархични нива от своевременна, достоверна и релевантна информация,
позволяваща вземането на рационални управленски решения, налага
усъвършенстване на съществуващото информационно осигуряване на ръководството
на дадено дружество, включително изграждане и поддържане на мениджърска
информационна система.
       
              Нужно е да се балансират интересите на собствениците на капитала и
управленския екип при повишаване удовлетвореността на служителите и клиентите.
Съществува потребност от усъвършенстване на планово-контролния процес, от
обвързване на оперативните цели със стратегическите и подчиняване на
оперативното планиране на генералната цел с оглед на нейното достигане и
бъдещото развитие, оптимизирането на съотношението между приходите и
разходите, и в частност разкриване на възможностите за намаляване на разходите.
Това би спомогнало за краткосрочният успех да се превърне в дългосрочна
инвестиция за бъдещото развитие и просперитет.
Управленският контрол може да се раздели на:
1. предварителен контрол - осъществява се чрез реализация на определени
правила, процедури и линии на поведение. Използва в три ключови области: по
отношение на човешките, материалните и финансовите ресурси.
2. текущ контрол - осъществява се в процеса на работа чрез система за обратна
връзка. Основава се на измерването на получените резултати. Чрез системата
за обратна връзка се следи за отклонението от набелязаните цели и се коригират
отклоненията. Отклоненията могат да бъдат под влияние на вътрешни или
външни фактори.
3. заключителен контрол - осъществява се, след като работата е изпълнена. Той е
необходим за съставяне на бъдещи планове и за мотивация.
  
       В зависимост от нивата на управление, където се провежда, управленският контрол
може да се раздели на стратегически, тактически и оперативен. Стратегическият
контрол се прилага при насочване на дейностите на управлявания обект. Той се упражнява
от ръководители от най-високото ниво в организацията и е свързан преди всичко с
постигането на нейните дългосрочни цели, изразява в упражняването на надзор при
приложението на стратегията и при извършването на промени при възникнали нови
ситуации. Чрез тактическия контрол се контролира главно правилното разпределение на
ресурсите между звената и дейностите при постигането на техните конкретни цели и
задачи.  Оперативният (производствен) контрол  се упражнява при изпълнението на
конкретните задачи и дейности, спазването на определени правила, норми и срокове.
иг.1/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Алтернативи за усъвършенстване на управленски контрол и неговите системи

Управленският контрол е управленска технология, която обхваща комплексно управленския процес. Той разработва и установява норми....
Изпратен от:
таня
на 2013-03-20
Добавен в:
Курсови работи
по Одитинг
Статистика:
102 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
система за контрол на работното място
добавена от fantasmagor 27.10.2013
0
12
 
Онлайн тестове по Одитинг
Банков одит
тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
5
1
5 мин
28.05.2015
Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
13
33
1
2 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Алтернативи за усъвършенстване на управленски контрол и неговите системи

Материал № 974945, от 20 мар 2013
Свален: 102 пъти
Прегледан: 115 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 3,490
Брой символи: 23,418

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Алтернативи за усъвършенстване на управленски  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала