Големина на текста:
ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Книга 2 – География
Том 100
ANNUAIRE DE L`UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”
FACULTE DE GEOLOGIE ET GEOGRAPHIE
Livre 2 – GEOGRAPHIE
Tome 100
НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИДЕИТЕ ЗА КОНСТРУИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА
МУЛТИМЕДИЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ
ГЕОРГИ КОЦЕВ
Катедра Регионална и политическа география
e-mail: kotseff@abv.bg
Георги Коцев. НОВЬІЙ ВЗГЛЯД НА ИДЕЯХ О КОНСТРУИРОВАНИИ И
ПРИЛОЖЕНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОФТУЭРА В ОБУЧЕНИИ
ПО ГЕОГРАФИИ
Эта статья ставить себе целью раскрыть теоретическкие основы, определяющие
приложение компьютров в обучении. Важное место уделяется программированному обучению
как идейную и технологичную основу для разработывания мултимедийных обучавающих
программ, приложенных с помощью информационных технологий в обучении по географии.
Ключевые слова: компьютр, программированному обучении, софтуэр, мультимедия.
Georgi Kotseff. A NEW APPROACH TO THE IDEAS OF CONSTRUCTION AND
APPLICATION OF MULTIMEDIA EDUCATIONAL SOFTWARE IN GEOGRAPHY
EDUCATION
This article aims to reveal the theoretical basis defining the application of computers in
education. An important role is pleyed by programmed education as an ideal logic and technological
basis for the development of multimedia educational programs applied with the assistance of
information technologies in geography education.
Key words: computer, programmed education, software, multimedia.
1
Съвременното развитие на информационните и комуникационни технологии
поставя широк спектър от проблеми свързани с всички области на общественото
развитие. Нарасналите технологични възможности на компютърната техника във все
по-голяма степен ще обслужват информационните потребности на обществото и в
частност системата на обучението. Използването на компютри в обучението по
география пряко ще повлияе и ще измени частнодидактическата система от цели,
учебно съдържание, методи, форми на обучение и учебно-материална база.
Компютърът използван, като основно или допълнително средство в учебния процес ще
го рационализира пълно или частично. Основателни са предположенията, че чрез
използване на компютри в обучението по география ще се интензифицира учебния
процес, ще се повиши интереса на учениците и учителите към учебното съдържание,
активно ще се решават учебните задачи, обучението ще придобие действен характер,
ще се повиши научната стойност на географията като учебен предмет в средното
училище, а ученикът по самостоятелен, индивидуален път ще достига до научните
истини.
Актуалността на разглеждания проблем произтича от обществените потребности
и очаквания към образованието в условията на широкото навлизане на компютрите в
живота и в частност в обучението по география. По своята същност географията е
„наука за динамичните пространствени системи формиращи се на земната повърхност в
следствие на взаимодействието между природата и обществото за законите и
закономерностите на тяхното развитие и управление” /7/. От тук произтичат и големите
възможности на компютърната техника и използването на обучаващи програми по
география за адекватно изучаване на тези системи, чрез атрактивно подпасяне на
учебната информация напълно в синхрон с изискванията и очакванията на учениците
живеещи в информационното общество. С цел усвояване на учебната информация в
условията на повишена самостоятелност, индивидуален темп на работа, за качествено
възприемане на знания, формиране на умения и модели на поведение в
геопространството. С оглед обучението по география правилно посочва
Л.М.Панчешникова, „основното предимство на компютрите е, че предоставят на
учениците богата и разнообразна информация : за кратко време демонстрират процеси,
които в реални условия протичат в продължение на месеци, години, столетия” /17/., а в
обучението по география такива процеси са немалко.
Използването на компютрите в обучението, а чрез тях и разработването на
качествени обучаващи програми поставят редица въпроси от педагогически,
2
психологически и частнодидактически характер. Решаването им в голяма степен би
допринесло за изясняване ролята на информационните технологии в обучението по
география. На съвременния етап от развитието на тези технолотии актуален стои и
въпросът свързан с използването и на мултимедийните технологии, със своите
практически неограничени образователни възможности за представяне на информация
от всички видове медии текстова, графична, звукова, анимирана, динамична,
статична. В този контекст интерес представлява и въпросът за нов поглед към
принципите и теоретичните постановки за програмирано обучение и адаптивността на
мутимедийните обучаващи програми, като съвременна образователна технология към
тези постановки.
Цел на настоящото изследване е разглеждането на идеите за компютъризацията
на обучението и в частност програмираното обучение, като теоретична основа за
разработване на мултимедийни обучаващи програми приложени с помощта на
информационните и комуникационни технологии в обучението по география.
За постигане на на тези цели ще се решат определен кръг от задачи: да се
изяснят теоретичните основи на компютъризацията в обучението с оглед
възможностите за оптимизиране на учебната работа по география; да се разкрият
основните теоретични положения в програмираното обучение с оглед адаптивността му
при разработване на образователен софтуер / машинно програмиране /; да се оценят
възможностите на мултимедията, като съвременна образователна технология,
пречупено през призмата на машинното програмирано обучение за създаване на
образователен софтуер в обучението по география.
Използването на новите технологии за обучение общо, както посочва Д. Павлов
се изгражда на по-широка теоретична основа за разлика от класно-урочната система.
Тази теоретична основа би следвало да „ синтезира познания от различни и привидно
далечни области на познанието – дидактика, микропроцесорна техника, информатика,
психология и др.” /14/ В тази насока за обективното решаване на въпросите свързани с
компютъризацията на обучението, включително и по география е важно да бъде
направен психолого-педагогически анализ на проблема с оглед възможностите за
обучение с помощта на образователният софтуер.
Когато се разглеждат психологическите особености на обучението с компютри,
трябва да се има предвид, че учебният процес по своята същност е психически процес,
в който се формират психическите качества и функции на личността. Чрез
използването на компютри за обучение може да се твърди, че учебният процес
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 авг 2020 в 15:14 в момента не учи на 24 години от София
15 май 2020 в 09:36 студент на 34 години от Перник - Колеж по предприемачество към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Икономически факултет, випуск 2010
12 мар 2020 в 17:44 в момента не учи на 39 години
10 мар 2020 в 10:56 учител на 49 години от Девин
26 дек 2019 в 11:25 учител на 43 години
15 дек 2019 в 21:11 студент на 25 години от София - Бизнес колеж "Евростандарт", факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2011
08 окт 2019 в 21:13 студент на 21 години от Благоевград
17 авг 2019 в 13:31 учител на 29 години от Пордим - ОУ "Никола Йонков Вапцаров", с. Вълчитрън, випуск 2024
29 юли 2019 в 17:56 студент на 40 години от Стара Загора - ДИПКУ, специалност - Начална педагогика, випуск 2019
13 юни 2019 в 09:26 учител на 29 години от Бургас - СОУ "Петко Росен", випуск 2019
 
Подобни материали
 

Примерен тест по география

10 мар 2009
·
224
·
7
·
417
·
1

Верните отговори са изписани с по-плътен шрифт. На “отворените” въпроси са дадени примерни отговори като свободен текст. Структурата на теста е примерна и може да търпи промени...
 

Българските природни забележителности

19 яну 2009
·
349
·
56
·
6,905
·
435
·
1
·
1

В реферата са посочени някои от прирдните забележителности на България.
 

тест по география за Тракийския университет

21 мар 2009
·
242
·
5
·
957

Тракийски университет, Кандидатстудентски прием Тест по география, предварителен с О са отбелязани правилните отговори Тема: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ 1. Въпрос: Коя от държавните граници на България НЕ се пресича от железопътна линия? а границат...
 

Тест по География за учениците след 7 клас

29 мар 2009
·
119
·
5
·
599
·
1

Този тест е в помощ на кандидатстващите след 7клас ученици....
 

За саваните

15 ное 2007
·
150
·
5
·
721
·
366
·
3

Съществуването и разпределението на саваните зависят от климата и от количеството дъжд през сезоните. През сухия период саваната има тъжен изглед, с жълтеникав оттенък; тя се раззеленява през влажния период.....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Природата, населението и страните на Азия
изпитен тест по География за Ученици от 6 клас
Тестът е предназначен за проверка и оценка на знанията на учениците от 6. клас в края на раздела за Азия. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
12
1
4 мин
15.10.2019
Природа на Балканския полуостров
тематичен тест по География за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за ученици от 7 клас за проверка на знанията по география и икономика. Въпросите са само с един верен отговор.
(Много лесен)
10
7
1
20.02.2020
» виж всички онлайн тестове по география

Мултимедиен образователен софтуер в обучението по география

Материал № 97344, от 23 фев 2008
Свален: 322 пъти
Прегледан: 279 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Общ материал
Брой страници: 30
Брой думи: 6,375
Брой символи: 58,740

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мултимедиен образователен софтуер в обучението  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
21

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
222 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения