Големина на текста:
Софийски университет "Св. КлиментОхридски"
Геолого-географски факултет
Специалност: Регионално развитие и политика, IV курс
Курсова работа
по Планиране на транспортната инфраструктура
на тема:
Модел за оптимизация на транспортната мрежа на община
Русе
Изготвил: Научени ръководители:
Тихомира Стоянова № 0061 Доц.д-р М.Михайлов
Ст.ас. Д. Димитров
гр.София
20.01.2010
Съдържание:
1
1. Община Русе – общи характеристики...................3
2.Транспортна осигуреност.....................................5
3. Видове транспорт в общината.............................7
3.1 Железопътен възел..........................................7
3.2 Пристанищна инфраструктура..........................7
3.3 Градско-комуникационна транспортна система....8
3.4 Обществен транспорт........................................9
4. Русе като част от Трансевропейския коридор №9...10
5. Русе като част от Трансевропейския коридор №7....12
6. Пристанище Русе..................................................13
7. Проблеми и препоръки за оптимизация на транспортната
мрежа на община Русе............................................ 14
Използвана литература............................................18
1. Община Русе – обща характеристика
2
Община Русе е разположена в Североизточна България на високия десен бряг на р.
Дунав. Тя граничи с общините Сливо Поле, Ветово, Иваново и Кубрат. Река Дунав
свързва централния град на общината - Русе с десетте дунавски страни, както и със
страните по Рейн чрез каналните връзки на Западна и Централна Европа.
Община Русе се намира върху твърде сложен и разнообразен терен, в обсега на
който се различават: долината на река Русенски Лом, заливната и двете незаливни
тераси на река Дунав, стръмен льосов склон и високите билни части на южното
льосово плато.
Водният ресурс на Община Русе се базира най- вече на водите на река Дунав.
Стопанското ползване на р. Русенски Лом е ограничено поради битовото и
промишлено замърсяване и каньоновиднотото й поречие. В чакълесто-песъчливите
отложения в терасата на река Дунав са акумулирани подземни води, които са в
пряка хидравлична връзка водите на реката. Голямата част от територията на града
се характеризира с много дълбоко залягане на нивото на подпочвените води, на
дълбочини 20 – 25 метра. По тази причина те не могат да оказват практически
каквото и да било влияние на строителството и експлоатацията на сгради и
съоръжения в т.ч. и на канализационните мрежи.
Селищната мрежа на общината включва 13 населени места – 1 град и 12 села.
Средната й гъстота от 2,77 селища на 100 кв. км. е почти два пъти по-ниска от
средната гъстота за страната (4,80).
Общият брой на населението в Община Русе към 31.12.2008 г. е 177 752 души, което
представлява 2.28 % от населението на страната. Този дял е сравнително устойчив
за последните няколко години и по прогнози ще се задържи така в средносрочен
период. Населението само на град Русе е 162 хил. души. Установилата се тенденция
към намаление на българското население кореспондира с неблагоприятното
развитие на демографските процеси в общината. Структурата на населението по пол
е небалансирана. Наблюдава се превес на жените над мъжете, който устойчиво се
движи в съотношение 51.7% : 48.3%. Гъстотата на населението е сравнително
висока: 380 човека на кв.км., като средните нива за страната са 75 ч/кв.км, а за
областта индикаторът възлиза на 93.1 ч/кв.км. Високата гъстота и
съсредоточаването на населението в гр. Русе (90%) има отношение към степента на
урбанизация, а урбанизацията влияе положително на икономическото развитие и
състоянието на икономиката. Раждаемостта има сравнително устойчива точка на
колебание - 7.5 промила. Смъртността има подобна динамика – 12.7 промила
Естественият прираст е устойчиво отрицателен, без изразена тенденция към
намаляване (-5.3). Механичният прираст е отрицателен, т.е. от територията на
общината повече мигрират, отколкото се заселват хора (-1.0).
Коефициентите на зависимост (население в надтрудоспособна възраст спрямо
трудоспособна) се подобряват, макар и незначително. По-съществен е фактът, че
населението под трудоспособна възраст намалява трайно и устойчиво. Това
подсказва съществено влошаване на коефициентите на зависимост в дългосрочен
план. Това, което се забелязва от сравнението между растежа на населението в
трудоспособна възраст и увеличаването броя на заетите е, че заетостта нараства с
много по-ускорени темпове от общия брой на хората в трудоспособна възраст.
Нарастването на броя на заетите лица става в много по-голяма степен за сметка на
безработните, отколкото в резултат на общото демографско повишаване на
трудоспособното население. Основен генератор на нови работни места е частният
сектор, той е и основният двигател на растежа на заетостта.
Водещ окрупнен сектор в икономиката на Община Русе през 2008 г. е индустрията с
67.9 % от произведената продукция и 51.0 % от заетите лица. Относителният й дял
нараства спрямо 2007 г., както данните сочат – 55.8 % от произведената продукция
и 44 % от заетите. Тенденцията за нарастване на дела на индустрията в общото
производство на стоки и услуги в регионалната икономика ще се запази в
средносрочен план. Вероятно в дългосрочен план ще бъде трудно да се подържат
високи темпове на растеж на индустриалните отрасли. Икономиката на Община Русе
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Модел за оптимизация на транспортната мрежа на община Русе

Анализ на транспортната мрежа на община Русе. Преглед на всичките видове транспорт в областа....
Изпратен от:
Кума Лиса
на 2013-03-16
Добавен в:
Курсови работи
по Регионално развитие
Статистика:
29 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Сравнение на общините Плевен и Монтана по фактори за устойчиво развитие


Сравнителен анализ на факторите на устойчиво развитие на избрани общини...
 

Стратегическа рамка за развитието на община Пловдив за периода 2014 - 2020 г.


Понастоящем на територията на административна община Пловдив, единственото населено място е град Пловдив. Данните от преброяването през 2011 г. показват, че за в момента населението на града и общината е 338 153 жители...
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Модел за оптимизация на транспортната мрежа на община Русе

Материал № 972678, от 16 мар 2013
Свален: 29 пъти
Прегледан: 40 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Курсова работа
Брой страници: 19
Брой думи: 6,835
Брой символи: 43,486

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Модел за оптимизация на транспортната мрежа на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала