Големина на текста:
Платежен баланс и нетна инвестиционна
позиция
Платежния баланс на всяка една страна е осн.показател за външно равновесие на една
страна.Теми на икономически растеж;теми на инфлация;теми на безработица;теми на платежен
баланс
Определение- плат.баланс на дадена страна представлява съотношение между постъпленията и
приходите реализирани от чужбина за определен период от време.Плат.баланс се изготвя в 2
варианта- стандартен и аналитичен.В актива на баланса се записват постъпленията от чужбина, а
в пасива – плащанията към чужбина.
Баланса има текуща сметка чрез която се осъществяват плащания за внос и износ на стоки.
В търговския баланс се отразяват внос и износ от чужбина .
В актива на търг.баланс е стойността на изнесените стоки към чужбина (източник БНБ).В пасива
на баланса- стойността на внесените стоки от чужбина.Търг.баланс може да бъде + и - .
Положителния –сумата от внесените стоки е по –малка.Отрицателния- сумата от изнесените стоки
е по-голяма.
Салдото на една страна не винаги е показател, че страната печели или губи.
Ако страната реализира изгода това означава че за производството на дадена стока която
страната изнася да употреби по-малко време и труд.И обратното
FOB- стойността на вноса и износа се получава от т.нар. фобни цени . FOB –цената вклю. Всички
разходи до натоварването на стоката.
CIF- вклю. Всички разходи до пристигането на стоката.Тя е по-висока цена.(всички допълнителни
разходи)
Световният внос е по CIF-цена, а износния по FOB –цена,но не винаги.Правилно е да се изчисли
по FOB –цена
Износ+ внос= стокообмена на страната
Износ- внос= салдото на страната
В платежния баланс цените на вноса и износа да са дадени по цени FOB.
Баланс по търговия с услуги- като в активната старана на баланса се записва сумата от приходите
от износа на услуги.От износа на услуги се разбира опазване на услуги от местни лица в лица на
чуждите.
2. Капиталово финансова сметка-по нея се отразява международ. Движение на капитали под
формата на кредити или инвестиции.В активната страна на баланса се вписва вноса на капитали
от чужбина.В пасивната старана се отразява износа на капитали също под формата накредити или
инвестиции.Всяка операция която означава увеличаване на виншните задължения(пасиви) на
станата или съответно намаляване на външните и вземания(активи) се отразяват в активната
стана със знак +. Аналогично всяка операция която означава увеличаване на външните активи и
намаляване на външните пасиви се отразява в пасивната страна със знак минус. Това означава че
по този раздел в платежния баланс се отразява погасяването на главници, а изплащането на
главницата се отразява в капиталовата финансова сметка.(Лихвите се отразяват в текущата
сметка).Отразява се в пасивната страна на баланса със знак - . Обикновенно по правило салдото
по капитал.финанс.сметка компенсира в една или друга степен салдото по текущата сметка.
Активно салдо по капиталово фин.сметка означава увеличаване на външните пасиви на страната.
Активно салдо по текущата сметка означава(Япония, Китай)че страната има по-голям износ и по-
малък внос т.е. означава че това се компенсира с пасивно салдо по капиталовата финансова
сметка т.е. нето отлив (износ) на капитали (под формата на кредити или инвестиции). Нето
експорта на капитали означава увеличаване на сумата на външните активи на страната.Като се
сумират текущата сметка и капиталово финан.сметка се получава т.нар. общ (краен) платежен
баланс. Крайното салдо на платежния на платежния баланс намира отражение в обема на
официалните валутни резерви на страната (Това са резервите в чуждестранна валута)
Последното изравняващо перо на платежния баланс е изменение на обема на официалните
валутни резерви.Ако общия платежен баланс на страната е - , това ще се покрие за сметка на
1
намаляване на обема на валутните резерви.А сумата на намаляване на обема на валут. Резерви
се отразява със знак + в платежния баланс( в активната му страна). Ако имаме активно салдо в
платежния баланс то се компенсира за сметка на увеличаване на валутните резерви на страната.
Сумата на увеличаване на валутните резерви се отбелязва със знак - , в пасивната страна на
баланса.
Всяка операция , която означава увеличаване на предлагането на чужда валута на валутния пазар
на страната се регистрира в платеж.баланс със знак +.
Всяка операция която означава увеличаване на търсенето = намаляване на предлагането на
чуждестранна валута на валутния пазар на страната се отбелязва със знак - в платежния баланс
на страната.
Характерни за България са все по-големите пасивни салда по текущата сметка. Тези пасиви се
покриват от активни салда по капиталовата финансова сметка, дори с известен излишък (т.е.
увеличават се външните пасиви на страната).
България има огромно отрицателно салдо по текущата финансова сметка.Увеличава се обема на
резервите в чужда валута.
РАЗЧЕТЕН БАЛАНС( баланс на вземанията и задълженията)-нетна международна
инвестиционна позиция
Това е баланса, който показва дали в даден момент, дадена страна е нето кредитор или нето
длъжник към останалия свят. При този баланс се сравняват сумата на външните( междунар.)
активи на страната със сумата на външните пасиви на страната.
В сумата на външните активи на страната се включва сумата на вземанията от чужбина и също
така имуществото на държавата и на местни лица в чужбина.Включва се и обмена на златните и
валутните резерви на страната.Към външните пасиви се вклучват всички задължения към чужбина
и също така имущество на неризиденти в страната.Като се сравняват сумите на външните пасиви
и активи се вижда дали страната е нето кредитор или нето длъжник към останалия свят.
Ако активите са по-големи от пасивите ,страната е нето кредитор.В днешно време най-големия
нето кредитор е Япония,а в последните години и Китай. Германия също е нето кредитор,но вече в
по-малка степен. Страната става нето кредитор , чрез увеличаване на валутните резерви.
Нето-длъжник- външните пасиви са по-големи от външните активи.Един от най-големите нето-
длъжници са САЩ , Великобритания също е нето-длъжник , но в по-ниска степен.
2
Валутен курс – същност, дефиниция, основни
понятия
Определение – в литературата са широко застъпени две определения за валутен курс:
-Валутният курс представлява цената на валутата на дадена страна изазена в съответното количество
национална парична единица на друга страна. Валутният курс е цената на дадена парична единица
за друга.
-Валутния курс е съотношение, по което се извършва взаимната размяна между две валути.
Начинът на изразяване на валутния курс между две валути се нарича котировка или котиране. Котировката
бива два вида: пряка (ПК) и косвена (КК).
Пряката котировка изразява цената на една чужда валута изразена в съответното количество от
националната валута. Пряка котировка се използва в повечето страни и в България.
Косвената котировка дава цената на националната валута, изразена в съответната чужда валута, която се
търгва на пазара. Косвена котировка прилагат около 10 страни (Лондон, Великобритания, Токио, Ню Йорк и
др.)
1 долар = 2 лв (ПК)1лв = 0,5 долара (КК)
Валутните посредници обявяват две равнища на курса на всяка валута – курс купува и курс продава.
-Курс купува е курса, по който валутния посредника закупува дадена валута.
-Курс продава е курса, по който валутния посредник продава съответната валута.
Курс купува < Курс продава
Разликата между двата курса се нарича марж. Марът е в полза на валутният посредник.
От какво зависи маржа?
-Обема на валутата (количеството), колкото по-голямо е количеството валута, маръжът е много
малък и обратно.
-Силата на конкуренцията между валутните посредници – колкото е по-силна конкуренцията между
посредниците, толкова по-малки са маржовете и обратно.
-Състоянието на валутния пазар в страната – колкото по стабилен е валутния пазар, толкова
маржовете са по тесни, колкото по-нестабилен е пазарът – толкова маржовете са по-широки.
*При нестабилен пазар валутните посредници се опитват да компенсират риска на валутния пазар с
разширяване на маржа.
Крос курс – курсът между две валути изчислен въз основа на всякя една към трета валута. Крос Курс –
пресечен кърс.
Пространствен арбитраж – да се купи от пазар, където е най-евтина и да се продаде на пазар, където е най-
скъпа (печели се от разликата на цените на един и същи актив или друг обект на покупка.)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Платежен баланс и нетна инвестиционна позиция - пищови

Пищови за изпита по международни финанси за трети курс....
Изпратен от:
nowallz
на 2013-03-14
Добавен в:
Пищови
по Международна икономика
Статистика:
18 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
Тест по финансиране на международната търговия за студенти от 4-ти курс
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тестът се състои от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Финанси, Международна икономика и Търговия в 4-ти курс.
(Лесен)
40
19
3
5 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Платежен баланс и нетна инвестиционна позиция - пищови

Материал № 971598, от 14 мар 2013
Свален: 18 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 16
Брой думи: 6,267
Брой символи: 36,834

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Платежен баланс и нетна инвестиционна позиция - ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала