Големина на текста:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр.Варна
Семестриален казус по „Банково дело” на тема:
Проблемна област 4
Изготвил:
1.УниКредит Булбанк
УниКредит Булбанк е най-голямата банка на България . Преди 1994 г.,
банката е известна като Българска външнотърговска банка или БВБ. УниКредит
Булбанк е създадена на 27 април 2007 г. в резултат на тройното юридическо
сливане на „Булбанк” АД, „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД и „Банка Хеброс”
АД. Дейността на банката основно е фокусирана в сегмента корпоративно
банкиране и банкиране на дребно, както и в предлагането на услуги по
управление на активи. Банката обслужва над 1 млн. граждани и домакинства,
1
частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни
компании. УниКредит Булбанк има най-високия кредитен рейтинг-BBB в
България от авторитетната рейтингова агенция Standard&Poor's.
"УниКредит Булбанк" АД предоставя различни корпоративни и индивидуални
банкови продукти и услуги в България. Фирмата предлага различни депозити,
спестовни сметки и разплащателни сметки. Кредитния портфейл се състои от
потребители, ипотека, оборотен капитал, базирана на активите, инвестициите и други
специализирани заеми, както и овърдрафти по текущи сметки.Компанията също така
предоставя кредитни и дебитни карти, парични и непарични плащания и трансфери,
инвестиционни продукти, безопасни и пощенски кутии, частни банкови услуги,
продукти за управление на парични средства, както проекти и структурирани
финансови продукти и услуги.
2.Unicredit Tiriac Bank
Unicredit Tiriac Bank е резултат на последователни сливания, които се
провеждат на банковия пазар в Румъния, и в момента тя съчетава силните и най-
добрите практики на Ейч Ви Би Банк, Йон Тириак търговска банка, Банка ди
Рома и Уникредит Румъния. През август 2005 г. е подписано споразумение за
сливане от Ейч Ви Би Банк Румъния и Йон Тириак - търговска банка (основана
през 1990 г. от г-н Йон Тириак).През октомври 2006г. стартира проект за сливане
на HVB Tiriac Bank и UniCredit Romania. Този процес е завършен през юни 2007
г., когато започва да функционира UniCredit Tiriac Bank. Банката предлага
продукти, услуги и финансови решения, предназначени за физически лица,
малки и средни предприятия, бизнеса и хората със свободни професии.
UniCredit Tiriac bank предлага разплащателни сметки и спестовни
продукти, както и заеми, проучване, потребителски, овърдрафт, и заеми за
рефинансиране, както и различни заеми на малки и средни
предприятия. Компанията също така предоставя различни услуги, включващи
директен дебит, сейф, онлайн банкиране, дебитни и кредитни карти,платежни
услуги и банково-застрахователни продукти. В допълнение, тя предлага и
краткосрочни заеми.
3.Анализ на структурата на балансовите активи и пасиви:
Към 31.12.2008г. общата сума на активите на УниКредит Булбанк на
годишна база достига до 11 034 209 млн.лв. и отчита ръст с 21,5% спрямо същия
период на предходната година. Кредитите на клиентите отчитат ръст с 1,9%,
2
като достигат 7 238 633млн.лв. Паричните средства намаляват спрямо
предходната година до 905 931 хил.лв. Делът на кредитите във валута, различна
от левове и евро, се е увеличил от 1,6% до 2,2%. Фирмените кредити отбелязват
ръст от 42,7% до 5,240 млн.лв., подобрявайки дела си в общия портфейл от 68%
на 70%. Кредитите за физически лица нарастват с 29,4%, до 2,278 млн.лв.,
подкрепени от силния ръст на ипотечните кредити, които достигат дял от 18% в
общия кредитен портфейл. През 2008г. брутният кредитен портфейл на
УниКредит Булбанк нараства с 38,4% до 7,518 млн.лв. Средногодишният размер
на портфейла през годината възлиза на 6,217 млн.лв., с 27,3% повече от 2007
година. През следващата 2009г. се наблюдава увеличение на активите с 4,4%,
като сумата им достига до 11 523 729 млн.лв.,а кредитите се увеличават с 1,9%
достигайки 7 378 678 млн. лв. През 2009 г. брутният портфейл на банката се е
увеличил с 3,4% достигайки 7,775 млн. лв., в сравнение с 7,518 млн. лв. година
по-рано. Средногодишните брутни кредити за 2009г. са 7,646 млн.лв.,по-високи
с 18,1% от 2008г.. Съотношението Брутни кредити/Депозити намалява с -5,1
процентни пункта годишно до 115,1% .През 2010 се наблюдава спад в активите
на УниКредит Булбанк с -1,06%,съответно сумата им е 11 340 833 млн.лв.
спрямо предходната година.През същата година се наблюдава ръст в размера на
клиентските кредити с 2,1%, съответно до 7 533 400 млн.лв. Нетният кредитен
портфейл на Банката отчита покачване от 1,4% до 7,472 млн. лв., при 7,370 млн.
лв. за предходната година.Съотношението на нетни кредити към депозити се
подобрява с 0,6 процентни пункта до 114,2% (при 108,2% за банковата
система).Валутната структура остава непроменена, като кредитите в лева и евро
представляват 98% от общия портфейл. Брутните кредити отчитат покачване от
3,6% до 8,054 млн.лв. спрямо 7,775 млн. лв. година по-рано. Кредитите на
фирми се увеличават с 3,3% до 5,712 млн. лв., равнявайки се на 71% от целия
портфейл. Потребителските кредити намаляват с 6,2% до 767 млн. лв. 2011
година бележи увеличение на активите с 5,6% достигайки до 11 973 012 млн.лв.
За съответната 2011 размера на рисково-претеглените активи достига до 8 616
475 млн.лв. които са с -0,9% по-малко спрямо предходната 2010, когато сумата
им е 8 694 650млн.лв.. Кредитният портфейл се увеличава с 4,2%, от които само
кредитите на физическите лица нарастват с 3,6%. Пазарният дял на кредитите на
граждани и домакинства нараства с 47 процентни пункта до 13,1%,
затвърждавайки водещата позиция на банката в банкирането на дребно.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 апр 2020 в 13:27 студент на 28 години от София - Технически университет - София, випуск 2019
06 яну 2020 в 16:37 в момента не учи на 43 години от София
06 яну 2020 в 13:38 ученик на 116 години от София - 123 СОУ "Стефан Стамболов", випуск 2015
20 ное 2019 в 13:28 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2022
11 ное 2019 в 21:08 потребител на 23 години
07 юли 2019 в 16:25 студентка на 32 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Стопански и финансов контрол, випуск 2015
11 юни 2019 в 00:19 студент на 34 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2018
05 май 2019 в 13:31 потребител
 
Подобни материали
 

Анализ и профилиране на УниКредит Булбанк като основен конкурент на Банка ДСК

13 май 2009
·
284
·
11
·
2,270
·
326

През 2007 г. нетните преки чуждестранни инвестиции достигнаха 20.5% от БВП и покриват над 100% дефицита общо по текущата и по капиталовата сметка...
 

Анализ на банковата дейност на УниКредит Булбанк

28 фев 2011
·
279
·
6
·
1,135

Описание на дейността на банката и изчисляване на определени коефициенти на рентабилност, на ликвидност и т.н...
 

Същност на кредита. Видове кредити

26 сеп 2009
·
318
·
7
·
1,925
·
273

Кредит е всяко вземане, възникнало в резултат от договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане (акцептиране), гарантиране или поемане на менителнично поръчителство...
 

Банков кредит условия на банката за кредитиране

07 апр 2011
·
91
·
13
·
389
·
183
·
1

Банков кредит - същност, видове, характеристика и условия за кредитирана на банката...
 

Банков анализ на две банки

12 апр 2011
·
431
·
15
·
3,422
·
575

В настоящата разработка съм разгледала две български банки, които имат много голям дял на българския пазар, а именно "Обединена Българска Банка" АД и "Уникредит Булбанк"...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
5
1
5 мин
31.10.2013
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
41
4
1
2 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Сравнителен анализ на дейността на Уникредит Булбанк и Unicredit Tiriac Bank

Материал № 970553, от 12 мар 2013
Свален: 140 пъти
Прегледан: 183 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Казус
Брой страници: 12
Брой думи: 3,431
Брой символи: 19,171

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнителен анализ на дейността на Уникредит Бу ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала