Големина на текста:
СЕЛЕКЦИЯ НА ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ
Условия за извършване на селекцията
1.Да се разполага с колекционно насаждение то да включва най добрите
световни образци и стандартни за условията на нашите семена
Пример: Селекция на сортове ябълки най-доброто в света като маточни
дървета и стандартни сортове за България ранни сортове Виста Бела и най-
късния Грейни смит.
2.Да са проучени растежните и репродуктивните особености и на
световните и стандартните сортове (поне 3години изпитани)
3.Съставя се селекционна програма
а) Селекционни цели
б) селекционни методи- (те са начини за постигане на селекционната цел, по
какъв начин). Описват се (хибридизация метод на селекция – по какъв начин
постигаме целта си)
в) Конкретния план по години- обема на ежегодната работа пример
2007година събиране на семена 2008г. Наблюдения и т.н. Да се упомене по
колко цвята можем да съберем от съответния родител (работи се с мъжки
много на брой семена). Пример: 1майка сорт; 5-6 сорта баща
С колко хибридни поколения се очаква да се постигне селекционната цел
(как, кога и до кога)Ако не са проучени условията има опасност да се
провали опита. Зависи от родителските показатели и характеристики.
Селекционни методи
1.Клонова селекция и видове клонова селекция
а) Естествени (спонтанни мутации)- за да се използва трябва идеално да се
знаят характеристиките на сортовете и ако се забележи в дадено
(насаждение-дърво)отклонение от тези характеристики и се прецени, че
това отклонение е ценно да се използва в селекционната работа.
Пример: При вишната семената зреят за 17-18 дни това е недостатък. Ако
забележим, че на една клонка в дадено дърво не е узряла и още е зелена
ние преценя ме, че можем да я присадим (взима се калем) присаждаме
върху стандартна подложка. Но се взема и стандартна клонка от същия
стандартен сорт и се присажда, за да се забележи - след година дали
запазва признаците си или не. Това означава, че няма разхимерване
(разпадането)утвърждава всичко това, което сме видели, ако няма
разпадане пак се взема калем до момента на уеднаквяване. Сортове
(вариетети златна и червена превъзходна). Силния и слабия растеж - стар
кримсон. Може да се направи и отбор - Разхимерването се предлага за
отбор
Разхимерване - Разпадане на признаците е приключило. Това е клонова
селекция на сорт.
б) Изкуствени мутации (индуциран –целенасочен метагенез)- чрез
действие на различни химични фактори- гама лъчи, кобалт и др. Облъчват
се определени части от растенията (прашец, клонче) получава се
разхимерване. Главен недостатък – големи площи средства за това методът
е ограничен (сортовете се създават в богати държави, които разполагат с
повече средства)
2. Методи на отбора - свързан е с всички останали методи, бракуват се
растенията неотговарящи на предварително поставената селекционна цел.
Работи се само с перспективни растения.
1
3.Методи на полова хибридизация - избират се родители майка 1;баща 5-10,
правят се кръстоски получават се хибридни плодове, събираме семената
(хибридни семена).
а) Видове полова хибридизация:
- Вътре видова полова хибридизация - използва се само ако конкретно
поставена цел може да се изпълни. Пример: За едро плоден сливов сорт
(Prunus Domestica) можем да използваме Вътре видова полова
хибридизация, ако искаме да получим семена устойчиви на шарка - поне
един от родителите е притежава (шарката).
Разновидност:
-Между сортова вътре видова полова хибридизация
Пример: при ябълката не перспективна, защото смесваме генетичните
основи и не се прави ново откритие.
-Между вариететна - дава по голяма възможност
-Самоопрашване - засаждане на няколко дървета от сорта
„Хале”прасковни насаждения, той е самостерилен, цветовете му се
опрашват от други сортове. Не знаем кои сортове точно са го опрашили.
Ексензивен метод
ІІ. Между видова хибридизация - тази хибридизация можем да е
използваме, за да се създаде сорт устойчив на шарката. Кръстоска между
череши и вишни М15. При ябълката тази хибридизация е по перспективна.
ІІІ. Междуродова хибридизация - отдалечена хибридизация - използва се,
когато селекционата цел е трудно осъществима.
Пример: При селекция на сорт сливи за уст. На шарка освен видове от род.
Prunus си използва и видове от род Арменика vulg(кайсия)но може да има
проблем при използването на генетически раздалечени родители разликата
в хромозомния набор е голяма. Арменика вулгарис 16хромозома. Принос
доместика- 48 хромозома. Принос инсетиция- 32 хромозома. Други Принос
видове- 16 хромозома
Резултат от междуродово кръстосване - Сливово кайсиеви хибриди,
принос салицина х Арменика вулгарис (кайсия) имат по 16 хромозома.
Получили са хибриди чрез кръстоска Принос доместика х Арменика
вулгарис.
Селекционен цикъл при метода полова хибридизация - от опрашването
до обирането на плодовете се прави стратификация на семената
Стратификация на семената
1.Условия за стратификация - t°, влага, продължителност на
стратификация 100дни, ако използваме донори, но използваме подложка
Хаурод - 180дни иска стратификация.
100 (мъжки) х180 (женски)=130 стратификация в потомството мъжките
признаци надделяват.
2.Начини на стратификация - на открито в трапове (разтвори).
Стратификацията се прави прецизно и всяко семенце да е на място,
затова се прави в съдове, за да не се изгуби нито едно семенце. При
кръстоски се получават малко и ценни семена, слагат се в хладилник при
t° (2-4-5 t°С) ниска t°.
3.Особености - ценни форми и твърди костилки. Костилките се чупят
предварително, за да използваме направо зародиша за покълване.
2
Сеитба на хибридните семена
1-Срокове - напролет като покълнат
2-Начини на сеитба - в семенилище при ценни форми - сеитба в саксийки
с торопочвена смес.
3-Разстояния - в семенилище 30-40см. Вътрередове се завишава за да не
се прорежда.
4-Отглеждане на хибридните семеначета - полагат се грижи.
5-Преценка и отбор на хибридните семеначета
-Отбор в семенилището - прави се в 3 направления по морфологични
признаци, по растежни особености, по устойчивост на болести. Пример при
сорт. Ябълки с висока родовитост по морфологични признаци - 1 по
стъблото да има окосменост към върха, ако е гладко е примитивно и се
бракува. Оцветяване на кората – светло червеникава, ако е тъмна кората е
примитивно и се бракува. Листни пъпки - да са прибрани,и мъхнати,
бракуват се по широко отворени и по големи листни пъпки. Листа- да са
големи и широки. Тези с малките листа се бракуват. Да са тъпо нарязани (те
се бракуват). Нерватурата да е изпъкнала от долу, тези които са гладки се
бракуват.
-Отбор по растежни особеностти - преценката се прави, когато завърши
растежа, когато има връхна пъпка. Междувъзлия - къси и дебели тънки и
дълги междувъзлия се бракуват.
-Устойчивост на болести - Не пръскаме и всички растения, които са болни се
премахват (струпясване)
Отбор на питомника
Възможни са два подхода:
1-Типичен питомник след приключване на вегетацията и опадане на
листата.
2-Импровизиран питомник - не изваждаме растенията от семенилището,
а ги оставяме за още 1вегетация там - семенилището става питомник. (80-
90-1м вътре 20-25см в питомника) - така се ускорява селекционния процес с
1 година не се руши кореновата система, когато са останали по малко
растения. Показатели във връзка с морфологичните признаци (да ли е
приключило разхимерването)
- Растителни особености - стъбло
- Листни пъпки
- Листа
- Скелетни клони- да са под широк ъгъл спрямо вертикалата (по широки от
45°) под остър ъгъл се бракуват.
- Наличието на тръни - степен на културност на короната. При круши:
1гр. Които нямат изобщо тръни – отлични.
2гр. С тръни в долната част на растението - много добър вариант
3гр. В отделните зони иска допълнителен отбор, за да се развият културните
признаци
4гр. С тръни навсякъде-бракуват се.
Растежа
Тук по добре се преценява от семенилището там няма големи разлики.
Болести
Ако разпадането е приключило няма проблем ако има болни се бракуват
Създаване на селекционна градина
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 май 2018 в 15:41 студентка на 31 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по агрономство, специалност - Селекция и семепроизводство, випуск 2015
10 апр 2018 в 17:15 студентка на 35 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", випуск 2008
11 фев 2018 в 16:14 студент на 43 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - Колеж - Добрич, специалност - РЗ, випуск 2018
31 яну 2018 в 18:16 в момента не учи на 31 години от Първомай
02 фев 2017 в 17:00 потребител на 31 години
12 сеп 2016 в 12:21 студентка на 41 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по агрономство, специалност - Агрономство - полевъдство, випуск 2002
13 юни 2016 в 15:23 студент на 26 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - лозаро-градинарски, специалност - Агрономство - Лозаро-градинарство, випуск 2017
20 май 2016 в 15:49 студентка на 35 години от София - Нов български университет, факулетет - Психология, специалност - Психология, випуск 2013
02 фев 2016 в 12:22 в момента не учи на 30 години, випуск 2017
25 ное 2015 в 17:45 ученик на 30 години от Шумен - СОУ "Васил Левски "
 
Подобни материали
 

Производство на сушени плодове и зеленчуци

14 апр 2007
·
432
·
2
·
370
·
1

Производството на сушени плодове и зеленчуци минава през следните фази...
 

Произход и произходни центрове на зеленчуковите расения

18 юли 2007
·
111
·
9
·
1,696

Произход и произходни центрове на зеленчуковите расения. Значение и предпосавки за изучаване тяхните биологични особености. Класификация на зеленчуковите култури.
 

Значение на зеленчуците като храна и тяхната биологична стойност

18 юли 2007
·
117
·
7
·
1,219
·
68

Значение на зеленчуците като храна и тяхната биологична стойност.Възможности за повишаване качеството на зеленчуците чрез селекция, агротехнически мероприятия и други.
 

Производство на царевица

08 яну 2008
·
439
·
5
·
1,199
·
2

Поради финансовите възможности, които притежаваме сме решили да образуваме косорциум за производство на сладка царевица и търговска деиност. Фирмата ще се занимава с производство и продажба на сладка царевица...
 

Курсова работа по Лозарство - Мавруд

31 мар 2008
·
231
·
5
·
661

Маврудът е един от най-ценните винени сортове. Този уникален български сорт се отглежда по нашите земи от дълбока древност. Най-добри природни условия за отличен растеж, развитие, продуктивност и формиране на грозде с най-високо качество може да се...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
2 мин
31.07.2019
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Селекция на трайните култури

Материал № 96757, от 21 фев 2008
Свален: 141 пъти
Прегледан: 127 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 10
Брой думи: 2,144
Брой символи: 17,516

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Селекция на трайните култури"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения