Големина на текста:
Велико Търновски университет
„ Св.св Кирил и Методий
ДОКЛАД
Тема: Стопанската дейност на общината
Изготвил: Владислав Стоев
Спец: Маркетинг
МГ-32–СН
2
Съществено нов момент в правната уредба на общинската собственост
е регулирането на стопанската дейност на общините. Според българското
законодателство, общината може да осъществява стопанска дейност, да
създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на
стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон. Общината
може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за
задълженията и договорите/ЗЗД/. Общината може да осъществява
самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени
по реда на Закона за общинската собственост/ЗОС/.
С редица изменения в ЗОС е променена значително правната рамка,
свързана с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи
- общинска собственост. Въведени се нови условия за внасяне на непарична
вноска в капитала на търговско дружество, когато тя е общинска
собственост, като в същото време съдебната практика срещна доста
трудности при разрешаването на въпроси, свързани с участието на
общината в юридически лица. Апортирането на общинска собственост
следва законово уредена процедура, която трябва да премине през няколко
етапа, които ще бъдат разгледани самостоятелно
1
.
От 2013г. са в сила изменения в нормативната уредба за стопанската
дейност на общината във връзка със Закона за Публично-частно
партньорство/ЗПЧП/. Законодателят е преценил, че българското общество
най-вече на местно ниво има засилена необходимост от преосмисляне на
установените законови форми за осигуряване на висококачествени и
достъпни дейности и услуги от обществен интерес. Това твърдение се
базира на мнение за ограничени възможностите на публичните органи
държавни и общински, да обединяват възможностите си с тези на частния
1
Боянов, Г., Вещно право, ИК Авалон, София, 2009г., с. 145,146;
3
сектор за максимално удовлетворяване на обществения интерес. За да се
защити собствеността на общините, законът въвежда забрана за извършване
на разпоредителни сделки с нея. Когато обектът, с който се предоставя
дейността от обществен интерес, е собственост на частния партньор,
законопроектът дава възможност с договора да се уговори прехвърляне на
собствеността върху публичния партньор, без да поставят ограничения за
условията, редът и сроковете за това.
ЗПЧП определя, че процедурата за сключване на партньорски договор
включва три етапа:
- приемане на решение от Министерския съвет, съответно от
общинския съвет или от компетентния орган на публичноправната
организация, за откриване на процедура за избор на частен партньор;
- провеждане на процедурата за избор на частен партньор;
- приемане на решение за определяне на частен партньор.
Политиката за развитие на ПЧП на местно ниво ще се определя от
съответния общински съвет с общинския план за развитие. В програмата за
реализация на общинския план за развитие ще се включват общинските
ПЧП, сроковете за изпълнението им по етапи и необходимите средства за
тяхната реализация с посочени източници за финансиране.
С оглед стопанската дейност на общината, общинският съвет може да
подпомага с финансови средства общински и други предприятия, чиято
дейност е свързана със задоволяване на потребностите на населението.
Същевременно законодателят е предвидил някои ограничения:
- целевите субсидии от държавния бюджет, както и с имоти и вещи или
вещни права;
- Общината може да участва само в такива форми на стопанска
дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й
участие. Общината не може да участва в търговски дружества като
неограничено отговорен съдружник;
4

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стопанска дейност на общината

Доклад по право на тема стопанска дейност на фирмата, включва различните наредби и закони за дейността...
Изпратен от:
magittoo
на 2013-02-22
Добавен в:
Доклади
по Стопанско право
Статистика:
13 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Стопанско право
Търговско право – част ІІ
изпитен тест по Стопанско право за Студенти от 4 курс
Междинен изпитен тест по търговско право, втори семестър, 4-та година. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
25
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по стопанско право

Стопанска дейност на общината

Материал № 962978, от 22 фев 2013
Свален: 13 пъти
Прегледан: 20 пъти
Предмет: Стопанско право, Право
Тип: Доклад
Брой страници: 11
Брой думи: 2,599
Брой символи: 15,102

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стопанска дейност на общината"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала