Големина на текста:
ДОКЛАД
на тема:
Мултикутурализмът:отвъд реториката
Светът се очертава от нас в нашите мисли и действия, в нашата реч и колективните
стратегии за оцеляване. Ние го рисуваме с формата на нашия роден език, с речта си, с
обичаите си, с привичните си дейности, с институциите си.
Мултикултурализъм се отнася до приемането на различни културни групи, явления и
характеристики в рамките на общността и нейната демография в рамките на определен
регион, но особено и в организации като училища, бизнеси, съседски квартали, градове,
общности, нации.
Това явление се проявява в разнородни форми на адаптиране на различни ритуали,
обичаи, обреди, в разпространеното честване на някои празници и т.н.
В днешно време ние сме свидетели, но също така и участници в един
глобализиращ се свят, в който представителите на различни култури се срещат,
взаимодействат си, мигрират и се сблъскват със сложните процеси на имиграция,
акултурация и адаптация.Ето защо се появява нуждата от една културна психология,
която да включва в себе си уникалните психологии на множеството култури по света, да
ги изследва, консултира и спомага за интегрирането им. Днес е прието в подобно
междукултурно взаимодействие едната група да се счита за доминантна, а другата за
недоминантна или подчинена.
Познанието има различни форми в различни култури. Познанието в културен смисъл е
фиксиране на изказвания на опити в местен език. Новият опит се изказва в контекста на други
преживявания в една култура и така влиза в нейното познание.
Календарът – решаващо познание за времето поради важността му за отглеждане на
земеделските култури – съвпада удивително в най-различни култури: маи, римляни, китайци,
египтяни, прабългари… Това е познание за оцеляване.
Тези познания са сходни в различни места и времена. Те следват базови човешки нужди като
форма на живот.
Но има познания специфични като например как да се построи вигвам или иглу – различни
форми на дом в различни географски ширини.
Науката и особено научната технология безпрепятствено прониква в чужди култури. Народи,
чужди на западната култура, приемат науката без никаква съпротива, когато тя им помага в
живота: електричество, радио, телефон, телевизия… Те се доверяват на метеорологичната
прогноза за времето, а не на своите шамански или други практики. Те използват в своя живот
камиони, часовници, календари…
Една култура се разбира истински само отвътре, от живеещите в нея.
В кроскултурния опит чужденецът изпитва напрежение, което поначало е негативно поради
дисхармонията на ситуацията. Така западняците в романа Шогун на Джеймз Клавел са ужасени
от лекотата, с която японците налагат смъртно наказание, но и възхетени от битовата и
телесната хигиена, солидарността и изтънчените обноски – неща, които са позитивни за
западняка и в неговата култура.
Има неща, добри за хората без оглед на културата им, като лъка и стрелата, картофите,
чистотата. Когато се открият в чужда култура, макар че не са визирани изобщо преди това, те се
забелязват, оценяват и се усвояват. В същото време чуждите и неестествени обичаи като
изтръгването на сърце при ацтеките или преспиването с жената на домакина-ескимос шокират
и отблъскват пришълеца.
Това, че хората са едни и същи “по природа”, по форма, не значи, че има неутрални преценки за
културите.Чъжденецът с течение на времето вкусва радостите и болките, които една култура
носи в своите форми. Отчасти те са резултат на крос-културния опит и не са същите като на
хората от културата-домакин. Но след адаптирането той ги споделя. Тогава може да прави
предпазливи неутрални преценки за чуждата култура от позициите на някаква “човешка
природа”.
Културата е виртуална – тя не се наследява, не се съдържа в тялото, не се носи от расата,
популацията безусловно. Културата лесно се разтваря под действието на мощна чужда култура.
Чужденецът, който се задържи дълго и стане част от местната общност, разтваря собствената си
култура в чуждата. В крайна сметка той започва да мисли на местния език. Културата се
разтваря в природата при екстремни условия на живот като например природно бедствие,
трудна експедиция, тежка болест, специално в лагерите на смъртта. Спонтанното разтваряне на
културата в природата показва нейната виртуалност на фона на живота.
Разбирането на чуждата култура се свежда до интерпретация, превърнато усвояване, през
призмата на вече усвоената своя култура. Това разбиране определя чуждата култура по различен
начин от онзи, по който тя се определя като родна от своите носители. Автентично разбиране
имат само местните, и то в силна степен несъзнателно. Друг да ги разбере, значи да се
възприеме като гост, желаещ да се сближи с тази култура. Той ще си създаде концепции. Той ще
усвоява език, обичаи, хора, и навлизайки, ще се променя.
Разбирането е отнесено към собствената гледна точка. Без да го съзнаваме, ние всичко
измерваме и оценяваме от невидимата от самите нас родна (българска, балканска,
европейска, западна) позиция. И тогава намираме, че преценките ни, общо взето, не са сравними
със собствените преценки на хората от далечни култури. Сравненията между културите и
формите извън определен контекст и база са безсмислени.
Например не можеш да сравняваш коя кухня е по-добра, защото всяка достатъчно развита от
един народ кухня е добра за този народ и не дотам добра за другите. Най-трудни са
сравненията, където няма еднакви форми (несъизмеримост). Не можеш да сравняваш едно
японско национално ястие, направено от чисто японски продукти, което за нас е непоносимо на
вкус, с наше национално ястие, което може да се окаже непоносимо за тях. Сравнението иска
база. Ако се спуснем достатъчно ниско, винаги можем да намерим база, например хранителните
вещества, които са общи за тях и нас, както и някои общи продукти, например ориз. Но тя може
да се окаже безинтересна.
Една култура не може да се съди от друга. Нито негативната, нито позитивната оценки са
релевантни. Разбира се, каквато и да е, Япония е за японците. Те са, които я строят и те са,
които я променят. Това, че тя не допада и не пасва на европейците в много отношения, си е
проблем на европейците.
Крос-културен опит-Това е движение от една култура към друга. С оглед на различни
изследвания в областта на крос културната психология е важно да отбележа ролята, която
културата повлиява върху това, как хората действат, мислят и чувства. Известно е, че в
историята на експерименталната социална психология, най-вече американската,
изследователите се стремят да изведат универсални общочовешки закономерности на
социалното поведение, общуването и междуличностните отношения.
Радикален крос-културен опит
Ситуацията на радикален “Cross-cultural Experience”, когато попадаш в чужда култура
без знание на езика и без микросреда-буфер, изградена от смесени елементи на своята и
чуждата култура, е гранична ситуация. Проблем се оказва оцеляването. Ти трябва да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 окт 2018 в 12:05 в момента не учи на 39 години от Велико Търново
01 фев 2016 в 17:12 студентка на 35 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
11 мар 2015 в 16:43 ученик от София - Вечерно основно с ПТУ при ЗО "Казичене"
27 яну 2015 в 23:08 студентка на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2014
18 яну 2015 в 23:42 студентка на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Молекулярна биология, випуск 2014
07 яну 2015 в 20:01 студент на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2014
26 дек 2014 в 12:47 студент на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2014
22 дек 2014 в 23:40 ученичка на 22 години от София - 001 АЕГ, випуск 2018
19 юни 2014 в 16:01 студентка на 30 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историкически факултет, випуск 2011
18 май 2014 в 19:44 студент на 45 години от Пазарджик - ВУЗК-Пазарджик, факулетет - 2013, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,614
·
22
·
2,400
·
1,443
·
4
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,786
·
5
·
2,185
·
863
·
4
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Какво ни прави личност ?

21 окт 2006
·
3,052
·
4
·
510
·
242
·
2

“Животът няма друг смисъл освен този,който човек му придава сам, разкривайки своите способности”- казва големият хуманист Ерих Фром.
 

Етапи в развитието на педагогическата психология

12 мар 2006
·
1,104
·
4
·
2,035
·
151
·
1
·
1

Обширен доклад за етапите в развитието на педагогическата психология.
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
1
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Мултикултурализмът: отвъд реториката

Материал № 962464, от 21 фев 2013
Свален: 26 пъти
Прегледан: 26 пъти
Предмет: Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,327
Брой символи: 8,327

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мултикултурализмът: отвъд реториката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения