Големина на текста:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Записки на преподавателя
по курс МВАМ 528
ОЦЕНКА НА ФИНАНСOВИ ИНСТИТУЦИИ
Преподавателдоц.д-р Виолета Касърова
София, 2007 г.
2
2
МВАМ 176D - доц. д-р Виолета Касърова – 2007 г.
Нов български университет
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД 3
Тема 1.Основи на бизнес оценяването 4
1.1. Философия на бизнес оценяването 4
1.2. Потребност от оценка на бизнеса 6
1.3. Регулиране на оценителската дейност 7
1.4. Характеристика на процеса на бизнес оценяването 11
1.5. Организация и технология на бизнесоценяването 19
Въпроси за самоподготовка
Тестови въпроси
Тема 2. Разходен подход в бизнес оценяването 25
2.1. Същност на подхода 25
2.2. Метод на чистата стойност на активите (МЧСА) 27
2.3. Метод на ликвидационната стойност (МЛС) 32
Въпроси за самоподготовка
Тестови въпроси
Тема 3. Пазарен подход в бизнес оценяването 37
3.1. Същност на подхода 37
3.2. Основни принципи за подбор на предприятия-аналози 39
3.3. Характеристика на пазарните множители 39
3.4.Основни методи за оценка 41
Въпроси за самоподготовка
Тестови въпроси
Тема 4. Доходен подход в бизнес оценяването 51
4.1. Същност на подхода 51
4.2.Метод на капитализирания доход 53
4.3.Метод на дисконтирания паричен поток 55
Въпроси за самоподготовка
Тестови въпроси
Тема 5. Формиране на заключение за стойността 61
5.1. Определяне на стойността при използване на повече от един метод за оценка 61
5.2. Определяне стойността на контролни и неконтролни пакети от акции 61
Тема 6. Специфика на оценката на финансови институции 64
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Стандарти за бизнес оценяване в Р България
Приложение 2 Речник на термините, най-често употребявани в бизнес оценяването
Приложение 3 Примерен списък на необходимата информация за изготвяне на оценка на предприятие
Приложение 4 WEB ресурси по бизнес оценяване
Приложение 5 Примерна оценка на търговско дружество
3
3
МВАМ 176D - доц. д-р Виолета Касърова – 2007 г.
Нов български университет
УВОД
Каква е стойността на бизнеса? Това е ключов въпрос, чийто отговор в пазарната икономика
търсят акционери, инвеститори, мениджъри, кредитори. В съвременните условия стойността на
бизнеса се утвърждава като основен критерий за оценка на ефективността на всека стопанска
дейност. В този резултативен показател се концентрират интереси на всички заинтересовани от
развитието на бизнеса лица. Чрез стойността инвеститорите оценяват алтернативни
инвестиции, кредиторитеобезпеченията по кредитите, а мениджъритерентабилността на
своите компании.
Оценката на стойността, обаче е сложен процес, тъй като тя се променя във времето, влияе се
от фактори, много от които не се подават на количествена оценка, различна е за различните
участници на пазара в зависимост от целите, към които се стремят. Независимо от трудности
при определянето й, все повече предприятия поставят в основата на своята стратегия и тактика
управлението на стойността на бизнеса. Нещо повече, създаването, измерването и
управлението на стойността в 90-те години на ХХ век се превърна в иновационна
управленска
концепция (Value Based Menagemet)
,
формираща новия фундамент на финансовия мениджмънт.
Според тази концепция главен критерий за качество на всяко управленско решение е приносът
му за повишаване стойността на бизнеса. Около тази концепция, след дълга и сложна еволюция
днес се обединяват финансисти и мениджъри. За развитието и утвърждаването й се инвестират
не малко средства. Приложението
й стимулира ускорено развитие на моделите и методите за
оценка на стойността, които позволиха въвеждане на нови стандарти в управлението на
компаниите.
В центъра на новата управленска концепция е поставено изискването управлението на
предприятието да осигурява възможно най-голямо богатство за собствениците му. Три са
ключовите фактори за реализиране на тази концепция.
6
Първият фактор е свързан с необходимостта да се отчитат, наред с интересите на
собствениците (акционерите), и интересите на всички останали контрагенти на предприятието.
Акционерите, като остатъчен претендент за активите и доходите на предприятието, за да
осигурят максимизация на своето богатство, трябва да се грижат и за останалите участници в
икономическите отношения, свързани с предприятиетонаемни работници, мениджъри,
кредитори, доставчици, клиенти, държавата. Така се осигурява еднопосочност на дългосрочните
интереси на всички заинтересовани от развитието на предприятието страни.
6
Вторият фактор е използването на стойността като измерител на резултатите от
дейността на предприятието. Понастоящем това е най-добрият от всички известни измерители
на икономическия резултат от бизнеса.
6
Третият фактор е свързан с особеностите на предприятието (бизнеса) като обект на
покупко-продажба. Всяко предприятие е уникална стока, притежаваща редица особености, по-
важните от които са следните:
c Предприятието има потребителна стойност, която се проявява в процеса на
потреблението му, т.е. когато предприятието функционира, и най-общо се
изразява в
способността му да носи доход. Създаването на тази потребителна стойност, обаче, е свързано
с разходи, които трябва да се вземат предвид при покупко-продажбата на предприятието.
(d Предприятието е стока с инвестиционен характер. Разходите за придобиването му
и възвращаемостта от функционирането му са разделени във времето, а това несъмнено
поражда риск. И колкото по-голям е рискът, толкова по-малка е инвестиционната
привлекателност на предприятието като стока. Освен това, факторът време изисква оценката на
разходите и възвращаемостта да се извършват към определен момент, тъй като в следващия
момент, под влияние на многочислени фактори, те могат да се променят.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бизнес оценяване

Основи и подходи в бизнес оценяването. Материала е от НБУ, използван е в УНСС. Включени са и примерни решени задачи....
Изпратен от:
Vesela
на 2013-02-19
Добавен в:
Лекции
по Бизнес анализ
Статистика:
494 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
тест върху Business Intelligence
добавена от aneliazdravkos 22.05.2013
0
16
бизнес анлизът в малките и средитефирми
добавена от danibobo68 27.10.2017
2
7
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
7
1
2 мин
19.08.2014
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
6
1
5 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Бизнес оценяване

Материал № 962015, от 19 фев 2013
Свален: 494 пъти
Прегледан: 839 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Лекция
Брой страници: 137
Брой думи: 50,452
Брой символи: 319,882

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес оценяване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала