Големина на текста:
Организационни структури на управление.
Същност и видове организационни структури. Предимства и
недостатъци на организационните структури на управление.
Същност на ръководната дейност, статус на мениджъра и лидера,
работа в екип.
Структурата на управление на всяко предприятие се организира в зависимост от
особеностите на производство, от средата, в която функционира то, и от избраните
стратегии за развитие. Тази структура е необходимо условие за ефективното
функциониране на предприятието и за постигане на поставените пред него цели.
Под управленска структура се разбира съвкупност от четири компонента – управленски
органи, власт, връзки и йерархична позиция.
Организционната стуктура на управление се определя от:
?Начина на разпределение на правата и задълженията в предприятието
?Състава и статута на отделните органи и звена
?Връзките и взаймодействията между органите и звената
Правата и задълженията се разпределят между отделните органи и звена на
предприятието, както и връзките между тях:
?Органите на управление са тези, които могат да вземат решения, например –
съвета на акционерите, управителния съвет, ръководителят на звено и др.
?Управленските звена са тези, които подготвят реализцията и отговарят за
изпълнението на решения, взети от друг, но самите те не могат да вземат
решения
Възприетата от предприятието организационна структура на управление обикновенно
се изразява във вид схема, показваща йерархичното разположение на органите и
звената и връзките между тях.
Типове управленски структури:
Линейна структура – изгражда се на принципа на универсализма. Органите на
всики равнища изпълняват едни и същи функции, но в различни по обхват
обекти.
?Предимства :
?Простота на структурата и еднотипност на връзките
1
?Ясна и конкретна отговорност. Заповедите идват от едно лице от по-
горно равнище и се отчитат само на него
?Съществуват отлични условия за взаимозаменяемост на персонала и
съвместяемост на дейности
?Гарантира във висока степен изпълненията на управленските
решения. При нея се разчита на властта, ане на компетентността.
?Недостатаци:
?Изискване за универсална компетентност
?Скъпа и продължителна подготовка на управленските функции
?Ниска и еднообразна йерархична тежест
?Много скъпа управленска структура
?Доста тромава, бавно реагира на измененията на обекта и средата
Съобразно горното тази структура, принципно се отрича. Тя съпътства
централистичното начало на управление в икономиката. Но тя присъства в
съвременните управленски структури и е подходяща за малкия бизнес.
Функционална управленска структура – изгражда се на принципа на
разделението и специализацията на управленския труд. Към върховното
равнище се изграждат специализирани звена за професионално изпълнение
на управленските функции. Ръководителите са функционално компетентини и
овластени по една едонсъвена функция. Те упражняват своята власт по всички
обекти на организацията.
? Предимства:
?Осигурява високо качество на управление (професионализъм)
?По-кратка и по-евтина подготовка на управленски кадри
?Висока йерархична тежест (широко делегиране на властта)
?Малък брой йерархични равнища – предпоставка за намаляване броя на
управленските кадри на по-ниски равнища
?Много гъвкава, бързо реагира на измененията в обекта и околната среда
? Недостатъци:
?Несъществуват условия за взаимозаменяемост на управленски кадри и
съвместяване на дейностите им
? Изпълнителите от отделните равнища на по-ниските нива са двойноподчинени
2
Линейно – щабна организационна структура – обособява се във връзка с
появата на управленската функция консултиране. При нея към общото линейно
ръководство на върховното звено се изграждат специални звена (щабове) по всяка
управленска функция. В щабовете участват обокновенно външни експерти, които по
класификация на управленските органи могат да се причислят към временните и
пулсиращите управленски органи. Лицата в щабовете са само професионално
компетентини, но не и овластени. Решенията се вземат централизирано от най-
високото управленско равнище и стават задължителни за всички обекти надолу.
? Предимства:
?Възможно най-голямо количество на управленските решения
?Обективност и безпристрастност на решенията и оценките на щабовете
?Бърз трансфер на новостите в управлението
?Изключително гъвкава управленска структура
?Относително евтина структура
? Недостатъци:
?Относително скъпа структура
?Експертите не са обвързани с изпълненията на управленските решения
?Между външните експерти и вътрешните специалисти жъзниква
съперничество
?Външните екперти не познават в детайли дейността на организацията
Матрична (програмно – целева) управленска структура – появява се във връзка
с прилагането на продрамно – целевия подход в управлението. Целите в управлението
са са конкретни и те са вменени за изпълнение на определени обекти. В тази структура
са застъпени фрагменти от линейната, като тя е съставена единствено от вътрешни
управленски органи. Специалистите са двойно подчинени – веднъж на ръководителите
на функционалните звена и веднъж на ръководителите на съответните програми.
? Предимства:
?Гарантира се стриктно изпълнение на управленските решения, тъй
като се преплитат волеизявленията на ръководителите на прогромите и на
функционално компетентните управленски органи.
?Възможност за бързо внедряване на иновации в неограничен брой
програми и дейности
? Недостатъци:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 яну 2023 в 17:38 в момента не учи на 57 години
 
Подобни материали
 

Изграждане на организационно управленска структура на предприятие: „Флорина – България” АД, занимаваща се с производство и дистрибуция на плодови сокове и нектари


І1. Увод(Кратко описание на организацията) 2. Описание на продукта 3. Мисия,цели и стратегия на „ФЛОРИНА – България” АД 4. Организационно управленска структура 5. Фактори на външната и вътрешната среда 6 Комуникационен процес...
 

Организационни структури на управление в глобализиращата се пазарна икономика


С понятието “организационна структура на управление” се означават взаимоотношенията и взаимовръзките между подсистемите и елементите на управляващата система в дадена система на управление...
 

Организационни структури

01 яну 1970
·
151
·
1
·
543
·
174

Основни характеристики, компоненти и връзки в организационните структури...
 

Организационни елементи, определящи структурата на организацията


Всяка фирма включва различни звена, които изпълняват определени дейности и са структурни единици. Всяко звено се ръководи от мениджър. Организационната структура представлява съвкупност от звената и връзките между тях. Тя характеризира начина ...
 

2-ри сборник обобщаващи тестове

02 дек 2009
·
508
·
2
·
1,283
·
469

отговори на обобщаващитете въпроеси от 2-рия сборник по Основи на управлението...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по основи на управлението от VJL системата на СА Д. Ценов
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти
Тестът съдържа 20 въпроса по Основи на управлението, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
39
1
1 мин
01.09.2014
Тест по Основи на управлението на тема "Цели на организацията"
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
10 въпроса, които имат повече от един верен отговор. Предназначени са за студенти от 1 курс по Основи на управлението. Цели: задание за работа в група. Изберете популярна транснационална или голяма българска компания. С помощта на интернет, лекции и достъпни литературни източници дефинирайте: a) Мисията на компанията; b) Базовите цели, общата политика и кодекса на поведение на компанията; с) Социалния тип на компанията и основните социални проекти, по които би трябвало да работи.
(Труден)
10
84
1
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Организационни структури на управление

Материал № 961459, от 18 фев 2013
Свален: 174 пъти
Прегледан: 251 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Общ материал
Брой страници: 6
Брой думи: 1,261
Брой символи: 8,783

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационни структури на управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала