Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
Големина на текста:
ФИЗИКА НА ДИЕЛЕКТРИЦИТЕ
Анотация : Разглеждат се основните физически явления , протичащи в
диелектрите при въздействието им спрямо електрическото поле : поляризация ,
диелектрични загуби и пробив, електропороводимост. Подробно са разгледани някои
видове диелектрични поляризации.Разделени са основните причини за появяването и
диелектрични загуби. Разказва се за механизмите на пробива в газа, твърдите и течните
диелектрици. Разгледаните параметри, определят електрическите свойства на
диелектричните материали. Приведени в зависимост от параметрите и фактите.
Въведение
Научно-техниченският прогрес в електрическите отрасли и електоенегетиката е
свързан с производството и използването на турбо- и хидрогенератори, електрическо
оборудване за линии на електропроводимост, елекстрически машини, апарати,
електропроводи, електрически кабели и т.н. Технологичният преход на енергия, за ново
ниво, което изисква повече енергия, във високоватните машини, подобряване на
работните параметри на електрически машини, производствени конструкции и
устройства, особена роля играят контролните системи за мониторинг. Проектиране,
изграждане и експлоатация на тези системи, машини, апарати и устройства по време на
прехода зависи от способността на синтез или модификация на вече известни
електрически материали - диелектрици, магнити, проводници и полупроводници. Във
високоволтовите системи, структурите и устройствата играят специална роля за
диелектричните материали.
Диелектрическите материали -са клас от електрически материали,оказващи
влияние на съпротивлението на електрическия ток и са способ за поляризация в
електрическото поле.Диелектричните материали предназначени за създаване на
електрическа изолация на токопроводниците, намиращи се под различни електрически
потенциали,се наричат електроизолационни материали.
Електроизолационните материали се отнасят към пасивните диелектрики.
Параметрите на активните диелектрици, като фероелектрици, пизоелектрици, могат да
управляват промените в електричното поле, температура, механично напрежение. Въз
основа на това, да създаде различни твърди сегменти, нелинейни кондензатори, мощни
конвертори, паметта на компютъра ЕМП и т.н.
А броят на електрическите системи, апарати, машини, електрическа изолация и
параметър – електрически, термични, механични и др играят решаваща роля, и
задължително отчитат, както етапа на проектиране, така и времето на експлоатацията
на съоръженията при различни условия. Така например, разстежа на генераторното
напрежение е ограничено главно до изолация на намотките на статора, предизвикани от
ЕМП и ток. Тази изолация трябва да има минимална дебелина и да бъде надеждна,
издръжлива, когато е изложена на електрически полета, механично натоварване и
повишена температура. Ето защо, машини, използващи високоволтажна твърда
изолация ("монолитна", "слюдотермална" и т.н.), произведени въз основа на слюди -
миканити, слюдинити, устойчиви на топлина, при температури на повърхностни
съединение и лакове. Друг пример за прилагане на диелектрически материали -
високоволтажни трансформатори с масова серия, за електрическа изолация се
използват като твърди и течни диелектрици. Тъй като за течната изолация се използва
трансформаторно масло, което е почти десет пъти по-силно от въздуха и отхвърля
топлина. Такава изолация осигурява работата на трансформатора при нарежения 6-330
kw.При проектирането е необходимо да се увеличи не само фактора, но и технологияна
на изолацията.В крайна сметка в твърда изолация на трансформатора се получава
напрежение в полето 1-2 kw/мм.Сложно е да се съзададе изолация на транфосрматор с
500,750,1150kw.
В зависимост от обекта,в който се използват диелектрици,се налага към тях друг
параметър и материалите могат да бъдат различни. Например, за най-малките размери
на кондензатори при равни други условия трябва да имат по-висока диелектрична
проницаемост от тази на материала. Същата кабелна изолация, заедно със специфични
изисквания във връзка с целите и вида на кабела е необходимо да е с по-малка
диелектрична пропускливост, което дава възможност за намаляване на загубите от
променливо напрежение и за подобряване на редица други параметри. Като правило,
създаването на кабели и проводници за тежки условия на експлоатация зависи от
капацитета на синтеза на полимерните материали с определен набор от качества.
С увеличаване на температурата на околната среда електрическото
съпротивление намалява и диелектричната проводимост се увеличава, което води до
пропорционално нарастване на властта на един определен волтаж. При тези условия,
прегряването, особено във висковолъажно оборудване, повишава вероятността от
нарушения на електрическата якост на изолацията, което може да доведе до разпада му.
Трябва да се отчете, електрически пробив в изолацията при напрежение от
оборудването или от мощните линии - това е катастрофа.
По този начин, дори и в този ограничен брой примери, правилото за вибрациите
на диелектрика, познаването на неговия състав, структура, електрически, термични,
механични, физико-химични параметри и връзката им с технологичните фактори, т.е.
целия комплекс от свойства определят техническите и икономическите резултати и
производителността и характеристиките на електрическите системи и устройства
1.Поляризация на диелектриците
1.1 Основни определения и функции : Едно от важните свойства на
диелектриците се явява тяхният начин на поляризация под въздействието на външното
поле.Съгласно съвременните представи и явления на поляризацията се свеждат към
изменението на положението в пространството на частиците,които имат електрически
заряд на един или дргу знак,в резултат на който всеки микроскопически обем на
диелектрика продобива няколко конкретни електрически моменти,през които до сега не
е преминавал.
Разграничните поляризации, предизвикани от външно електрично поле, и
спонтанно (спонтанен), при липса на съществуваща област. В някои случаи,
диелектричните поляризации се появява под механични натоварвания.
Възможността на различните материали да поляризират в електрическо поле се
характеризира с относителна диелектрична проницаемост:
С
д
- капацитет на кондензатора на диелектрика;
C
0
- капацитет на кондензатора в един и същи вакуум (т.е. геометричен
капацитет между електродите).
Абсолютната диелектрична пропускливост ?
a
, чиято стойност зависи от единици
вибрационни системи, свързани с относителната диелектрична пропускливост:
-електричска константа
Поляризация, придружена от външни повърхностни заряди свързани
диелектрически, които намаляват силата на полето в материала. Количествената
характеристика на поляризация е поляризацията на диелектрика е P.
При отсъствието на външно електрическо поле всеки елемент и обем на
диелектрика няма момент, така както алгебрическата сума на зарядите на всички
молекули на диелектрика в даден обем е равен на нула и центъра на тежестта на
положителните и отризателните заряди съвпадат в пространството. Под действието на
външното електрическо поле се образуват няколко разположения в пространстовото на
молекулите на диелектрика, както показва схема 1.1.
Фиг. 1.1. Местоположението на заряди в напълно поляризиран диелектричен
кондензатор

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 апр 2019 в 20:17 студент на 39 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Миннотехнологичен факултет, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2018
05 фев 2018 в 18:42 учител на 53 години от Пловдив
27 апр 2017 в 09:25 студент на 26 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ИПФ - Сливен, специалност - КТМ, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Законът за пътя на едно тяло е: s = 5 t - 0,2 t ²/ 2. От него посочете или пресметнете
добавена от rositsa.qnkova 21.03.2019
0
7
Помощ. Помогнете .Задача по Физика .Какви са вероятностите при стайна температура
добавена от suzi.pendjurova 16.11.2014
0
2
фиизика и астрономия
добавена от elichka1191 10.12.2013
0
9
физика - 8ми клас входно ниво ! издателство булвест !
добавена от fenovete.galena 18.09.2014
1
10
Подобни материали
 

Поляризация на светлнината.Опитна пловерка на закона на Малюс

18 мар 2006
·
318
·
2
·
111
·
93
·
3

ТЕОРЕТИЧНИ БЕЛЕЖКИ..ОПИТНИ ДАННИ..ГРЕШКИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ..КРАЕН РЕЗУЛТАТ..
 

Полярни и неполярни диелектрици

17 фев 2008
·
88
·
2
·
705
·
113

Електричен дипол - системата от два равни по големина и противоположни по заряд точкови заряда намиращи се на разстояние много по-малко от разстоянието между другите тела се нарича електричен дипол...
 

Поляризация на светлината

14 юни 2007
·
200
·
4
·
242
·
146

Цел на упражнението: Експериментална проверка на законите на Брюстер и Малюс за поляризираната светлина.
 

Електростатика - тест

21 юни 2007
·
262
·
3
·
146

6 въпроса, плюс отговори и скала за оценка....................
 

Мултимедиен урок по физика за девети клас

16 дек 2007
·
428
·
4
·
802
·
454
·
1

Цели: Целта на проекта ни е да представим по интересен начин учебният материал по физика за девети клас, като покажем с анимации по-интересните опити, които се изучават в дяловете “Електростатика” и ”Електричен ток”. Учениците нямат възможност да видят..
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Тест по физика (ДЗИ). Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
30
5
1
13 мин
31.07.2013
Тест по Физика и астрономия за 7-ми клас
входен тест по Физика за Ученици от 7 клас
Тестът е входящ и е предназначен за учениците от седми клас. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
157
1
1 мин
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по физика

Физика на диелектриците

Материал № 960422, от 17 фев 2013
Свален: 41 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Физика
Тип: Доклад
Брой страници: 58
Брой думи: 2,050
Брой символи: 14,000

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Физика на диелектриците"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
83

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения