Големина на текста:
Макроикономическа нестабилност - икономически цикъл,
заетост и безработица, инфлация Въведение в
микроикономиката - икономическа система, пазарни сили и
пазарно равновесие, еластичност на търсенето и
предлагането.
Икономическа цикличност
Икономическият цикъл е период от стопанското развитие, който се
простира между две съседни във времето минимални или две съседни по
времеви периоди максимални значения на брутния национален продукт.
Това е закономерната смяна между едно икономическо положение и друго
стопанско състояние. Първопричината за процесите на цикличност се крие
в стопанските колебания, които показват известна нестабилност в
макроикономическото равновесие.
Съобразно своя характер стопанските цикли биват:
краткосрочни - имат продължителност между 3 и 4 години, известни
са като
цикли на Китчин, свързани са с натрупването на резерви и
предизвиканото от тях забавяне или ускоряване на икономическото
развитие;
средносрочни – обикновено се простират в рамките на 7 години, но
могат да достигнат и 11, известни като цикли на Жюглар, определят
се от конюнктурните колебания и са основа на икономическата
конюнктура като обуславят нейното съдържание;
дългосрочни – протичат между 47 и 60 години, известни са като
"дългите вълни" на Кондратиев, провокирани са от дълбоки
структурни колебания в икономическата система.
Развитието на общественото производство се осъществява в рамките на
определени цикли, характеризиращи се със свои специфични
характеристики. Цикълът всъщност съставлява единния стопански процес,
който последователно преминава през отделни, регулярно и ритмично
възпроизвеждащи се фази.
Фазите са отклонения от тренда, който сочи дългосрочната тенденция в
икономическото развитие, изразена в нарастване на БВП. Фазите най-общо
могат да се обобщят като рецесия, депресия, оживление и подем. Те се
редуват последователно и в своята съвкупност оформят класическия
икономически цикъл.
Рецесията (криза) е основна фаза на икономическия цикъл. Тя е
конструиращ етап на бизнес цикъла, тъй като задържа или влошава
икономическото развитие до настъпването на ново равновесие между
съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Рецесията започва
постепенно като в началото се наблюдават влошени условия за реализация
на продукцията, поради нарушено равновесие, нисък темп на БНП и
висока безработица. Това води до нарушаване на пазарното равновесие,
при което търсенето е по-малко от предлагането. Така се постига
свръхпроизводство спрямо търсенето, при което производството и
заетостта се свиват, налице е остър недостиг на паричен капитал, което
повишава лихвения процент. Всичко това допринася кризата постепенно да
се разпростре върху цялата икономика при което БВП и печалбите за
стопанските субекти намаляват, безработицата се повишава, а финансово-
кредитната система е в колапс.
Рецесията е резултат от действието на вътрешни за икономиката
фактори, които преместват кривата на съвкупното търсене наляво.
Намаляването на обема произведена продукция е знак за нарастване на
маржа между потенциалния и равновесния БНП, а свиването на ценовото
равнище, заедно с намалената заетост и нарасналата норма на безработица
са част от новото макроикономическо равновесие.
От определен момент нататък кризата преминава в депресия, която най-
често се дефинира като продължителна рецесия. В подобна ситуация се
запазва тенденцията към спад и влошаване на основните икономически
показатели, като сривът в производството преминава критичната си точка.
Твърде вероятно е производството по време на рецесия да се задържи на
определено константно ниво (без да продължава спада си, но и без да се
повишава), което води до стопяване на стоковите излишъци, но търговията
не се активизира и върви вяло. Понижените цени, от своя страна, карат
производителите да намаляват разходите си и да търсят капитали.
В ситуация на рецесия лихвеният процент достига минимума си, като
дори е възможно депресията да затвърди или да задържи нисходящо
развитие на икономиката. Поради това в икономическата литература
депресията се разглежда като изключително дълбока и продължителна
рецесия. Всъщност това е криза, при която цялата икономическа система
претърпява дълбоки поражения, намиращи израз в разруха и упадък.
В крайна сметка депресията завършва със създаването на предпоставки
за развитие на стопанската активност в положителна посока и постепенно
преминаване към фазата на оживлението. При оживление производството
започва да се развива, а предлагането се увеличава. Предлагането на
работна сила също расте. Обновяването на основния капитал и
внедряването на нови високотехнологични и иновативни технологии
стимулира производството, а в националната икономика се наблюдава
тенденция към растеж и икономическа експанзия. Това създава реални
предпоставки за повишаване на основните икономически показатели като
обемът на БНП, печалбите на стопанските субекти, заетостта, трудовите
възнаграждения, цените. Инвестициите са динамична величина, а
обръщението на паричните и платежните средства се засилва.
Икономическата експанзия продължава определен времеви интервал и
достига своя максимум, дефиниран в икономическата литература като
разцвет или подем. В тази фаза на икономическия цикъл БНП се
позиционира на своето потенциално равнище, производството се
разширява, търсенето на стоки и услуги, заетостта, цените и лихвените
проценти растат нагоре. При подем правителствените и потребителските
разходи нарастват, спестяванията се свиват, а съвкупното търсене AD се
увеличава.
В определена точка, наречена горна повратна точка, този подем секва и
отново следва икономически спад. В подобна ситуация производството
излиза извън рамките на платежоспособното търсене, а на пазара е налице
голямо количество нереализирана стокова продукция. Така се слага
началото на нов икономически цикъл, в който за пореден път се редуват
фазите на рецесия, депресия, оживление и подем.
Последователното редуване на четирите етапа на цикъла дава основание
икономическият цикъл да се дефинира като вълнообразно движение на
икономиката, при което през определени времеви периоди се повтарят
последователно една след друга отделните му фази. Преломните точки в
това движение са пикът (най-високата точка на цикъла) и дъното (най-
ниската, долна повратна точка на цикъла). Тези точки разделят целия цикъл
на две основни части: спад и разрастване на производството.
Освен цикличните кризи, съществуват и т.нар. структурни кризи. Тези
криза се пораждат от дълбоки диспропорции между развитието на отделни
сфери и отрасли на производство в резултат на хронично свръх натрупване
на производствения капитал в даден отрасъл или група отрасли, както и на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Макроикономическа нестабилност

Икономически цикъл, заетост и безработица, инфлация въведение в микроикономиката - икономическа система, пазарни сили и пазарно равновесие, еластичност на търсенето и предлагането...
Изпратен от:
Silviya Videnova
на 2013-02-14
Добавен в:
Теми
по Макроикономика
Статистика:
105 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Макроикономика рядко сваляни с 20 - 1 страници от до преди 3 месеца Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Заетост и безработица

22 май 2008
·
462
·
3
·
751
·
230

Основни понятия, свързани със заетостта. Пресмятане на безработните. Форми на безработицата. "Естествен" темп на безработица. Концепцията за пълна заетост.
 

Безработица - същност, видове и причини

26 апр 2011
·
809
·
15
·
2,138

Понятието „безработица” е употребена за първи път във Великобритания в средата на 19 век, но самото явление се е появило в свободната икономика много преди това. Безработицата е основна характеристика на съвреминните индустриални общества...
 

Безработица и инфлация. Заетост и безработица

11 яну 2007
·
3,450
·
2
·
248
·
216
·
2

Заетостта показва доколко трудоспособното население е осигурено с работни места. За заети се считат всички лица, които се занимават с обществено полезен труд с цел удовлетворяване на потребностите си и не нарушават съществуващото законодателство.
 

Каква е безработицата, която се проявява в нашата икономика на съвременния етап?

17 яну 2007
·
784
·
7
·
790
·
122

Безработицата може да се определи като такова състояние на трудовия пазар, при което предлагането на работна сила надвишава нейното търсене. Тя изразява загубата на ресурси, на продукт, на доходи и възможности за реализация.
 

Заетост и безработица през 2006 г

05 дек 2007
·
298
·
30
·
6,171
·
128

Равнището на регистрираната безработица в България намалява от 11.46% през 2005г. на 9.61% през 2006г., с 1.85 пункта, като вече е съизмеримо със средното ниво на безработица в Европейския съюз...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Въведение, терминология, икономическа теория. Неинтензивно изучаване на Макроикономиката. 10 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
10
92
1
05.10.2016
Макроикономика, I-ва част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 125 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(Лесен)
125
10
1
9 мин
09.07.2019
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Макроикономическа нестабилност

Материал № 959608, от 14 фев 2013
Свален: 105 пъти
Прегледан: 154 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 24
Брой думи: 5,807
Брой символи: 38,314

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Макроикономическа нестабилност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала