Големина на текста:
Престъпление и вина в романа “Терез Ракен” от
Емил Зола
Емил Зола е един от най- значителните френски писатели от
втората половина на 19 век. Всъщност прозвището на най- значителен
белетрист могат да му оспорват единствено Гюстав Флобер и Гй дьо
Мопасан, негови близки приятели и събратя по перо. Зола е най-
младият участник в прочутите “обеди на петимата”, провеждани
ежемесечно от 1874 година до смъртта на Флобер през 1880 година, в
които освен тях са участвали и Тургенев, Едмон дьо Гонкур и Алфонс
Доде.
Емил Зола е един от представителите на натурализма.
Основните елементи, които натурализма поставя към литературното
творчество са: научност, обективност, аполитичност в името на
човешката истина. Натуралистите търсят обяснения за историята на
човешкото развитие в неговата природа и го намират в биологични
аналогии. В името на научността и близостта до природата,
натурализмът поставя за аполитичност в изкуството. В преклонението
пред природата и науката се оказва форма на борба с определена
система от политически възгледи. Позовавайки се на Огюст Конт,
Емил Зола говори за създаването на така наречената научна политика,
която не е нито републиканска, нито монархическа, а човешка.
Традициите на натурализма изискват пълен отказ от
политически и морални изводи. Емил Зола в бележките си към “Ругон
Мкарови” отбелязва: “Аз не засягам въпроса за оценка на
политическия строй, аз не желая да защитавам каквито и да било
политики или религии. Изобразяваната от мен картина е прост
анализ на късче от действителността, такава, каквато е.” Вместо
авторски оценки на политиката и морала, литературата трябва да
поставя чисто научни задачи, трябва да стане част от физиологията
със същите методи, с които последно да изучава физическата
организация на човека, тя трябва да се изобразява и изучава
механизма на чувствата и страстите.
За натуралистите е характерно системно проучване на
художествения материал, например Зола изучава както средата, която
смята да изобрази, така и труда, условията на труд, самият работен
процес, машините и инструментите.
Правейки героя на романа си машинист, Зола обстойно се занимава
с парния локомотив и неговата работа.
Теоретикът на френския натурализъм Емил Зола причислява към
направлението освен себе си още и Флобер, братя Гонкур, Алфонс Доде и
други по- малко известни писатели. Към предшествениците на натурализма
Зола отнася френските реалисти Балзак, който внася в романа метода на
наблюдението и експерименталните изследвания, както и Стендал, който
провежда в своето творчество психологически експерименти над
механизма на душата. Но нито един от тези писатели, с изключение на
Емил Зона не е същински натуралист в смисъла, който се възлага от
теоретичната платформа на направлението.
Под обективно и научно отразяване на действителността се разбира
изображението на човешката психика, като природно явление, разглеждано
от обществено- политически процеси. Творческият метод на натуралистите
се отличава с пасивна съзерцателност и фиксиране на застинали форми на
битието. Единствен двигател, както на вътрешния свят на човека, така и на
външния се оказват дребните факти и впечатления. Връх на френския
натурализъм е творчеството на Емил Зола. Натурализмът в литературата
желае да се приближи до естествоизпитателя в науката. Както
изследователя, той се посвещава на безпристрастното проучване и
изображение на фактите, стреми се да отъждестви изкуството с науката, а
литературата с естествознанието. Натуралистът оприличава себе си на
наблюдател или експериментатор в лаборатория, който провежда опити с
човешки материал. Той се въздържа, както и природоизпитателя, от
морални оценки. Приема равнодушно и доброто и злото без да изпитва
нито съжаление, нито гняв.
По времето, когато е пишел за подлистника на “Мерсаже дьо
Прованс”, Зола вече е работил и върху романа “Терес Ракен”, чрез който си
спечелва славата на даровит белетрист.
Сюжетно романът е “подсказан” на Зола печатния във “Фигаро”
подлистник на Адолф Бело и Ернест Доде “Венера от Горде”. По мотива на
фаталния триъгълник писателят създава разказа си “Брак по любов”. В
“Терез Ракен” писателят вече подхваща някои от основните положения,
залегнали в по- късната му натуралистична доктрина. Зола навлиза в
сложната сфера на човешките взаимоотношения, които са преди всичко
социално обусловени. Наистина той показва любовта между Терез и Лоран
като една фатална и непредотвратима страст, по- силна от каквито и да
било рационални доводи, но силата му не е толкова в програмно
изведеното “физиологическо” начало, колкото в глъбината на
психологически анализ. Както и в излезлия по това време роман на
Достоевски “Престъпление и наказание” (1886), самото престъпление е
извършено сравнително бързо и някак механично без особени усилия, но
истинските терзания започват след това. Общата тайна, която свърза Терез
и Лоран, е тяхно всекидневно наказание е гибел. След като бива премахнат,
Камий, чието място на съпруг е заето от Лоран, не изчезва напълно от
живота на престъпниците, защото фаталния миг се вселява в
подсъзнанието им и ги стряска в минутите на задоволство и щастие.
В “Терез Ракен” се разработва сюжет, в основата на който е заложен
традиционният за буржоазните нрави “семеен триъгълник” съпруг- жена-
любовник. Темата за “семейството от трима” придобива скандална
популярност във Франция.
В стремежа си да достигне по- голямо единство на “научния
анализ” на “средата” Зола затваря действието в мрачно магазинче за
галантерия, разположено на пасажа Пон Ньоф, който прилича на “тесен и
мрачен коридор… просмукан от неприятната влага… със стъклен покрив,
почернял от мръсотия”. В описанието на магазина и дома на семейство
Ракен доминират сивите, мръсни и студени цветове: витрината е пълна с
“белезникави парцали” стоките са “обезцветени и овехтели… добили
мръсносин цвят” Безцветността като че ли плъзва от “веществената среда”
и залива и “живата среда”- господарка на дома, госпожа Ракен чийто
“блед”, “мътрвобял” профил “с устни като две бледорозови резки” се
очертава “по цели часове неподвижен и спокоен между две бонета”.
Вялата и унила атмосфера в дома е отразена е в портрета на сина на
търговката. Камий е “дребен и хилав” движенията му са “вяли,
отпуснати”,постоянната му болнавост е изписана върху “клетото му
бледо личице”. Сред душната, приличаща на болнична атмосфера в
мрачната къща край Пон Ньоф се променя обликът на иначе жизнената по
темперамент братовчедка на Камий- Терез: “Затвореният живот, който
водеше, и изнежващият режим не можаха да омаломощят тънкото й
здраво тяло. Само лицето й пребледня и доби лек жълтеникав оттенък,
от което на тъмно изглеждаше почти грозно” В унисон с мрачната драма
на двамата прелюбодейци престъпници. Терез и пресметливия й любовник
Лоран, романсът въвежда в описанието на “средата” втория компонент от
триадата на Тен- убити, мътни цветове: сивия, бледокафявия,
жълтеникавия и най- вече мръснозеления, който съставлява доминиращия
цветови тон в творбата.
Разказвайки живота на своите персонажи, Зола се интересува преди
всичко от чувствените им потребности, изследва преди всичко постъпките
им като биологични детерминирани реакции, проследява еволюцията на
характерите им в любовната страст, преследвана като чисто физическо
влечение.
Поведението на Терез може да се обясни чрез анализа на
физиологическите процеси, протичащи в организма й. Романистът си дава
сметка, че не е по силите му да изясни драмата в семейство Ракен, без да
представи стълкновението на героинята със средата. Само на пръв поглед
може да се твърди, че всички постъпки на Терез са обусловени от
подбудилия се темперамент в една необикновено чувствена жена.
Изневярата на Терез е своеобразен протест срещу еснафската
пресметливост на старата Ракен, срещу натрапения брак, с който майката,
дребна търговка, осигурява болногледачка на болнавия си син. По време на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 май 2020 в 23:22 студент на 20 години от Бургас - "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет Обществени науки, специалност - ПОБЕИ, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
динамика на образите на Бианка и Катерина от комедията Укротяване на
добавена от viki.lyubenova2000 преди 26 дни
0
1
Подобни материали
 

Образът на кариериста в романа „Бел ами” от Мопасан


Романът на Мопасан „Бел ами” е сътворен през време, когато във Франция се случва един нов и литературно реализиран период. Творбата е плод на модернизма, на натурализма...
 
Онлайн тестове по Западноевропейска литература
Тест по Западноевропейска литература
изпитен тест по Западноевропейска литература за Ученици от 10 клас
Тестът съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Цели проверка на социокултурните и литературни компетентности върху „Дядо Горио”, Оноре дьо Балзак и др...
(Лесен)
22
35
1
3 мин
16.10.2013
Тест по Западноевропейска литература за 10-ти клас - Романтизъм и Модернизъм
изпитен тест по Западноевропейска литература за Ученици от 10 клас
Тестът включва 18 въпроса за Романтизъм и Модернизъм, най-вече над авторите Балзак, Мопасан, Бодлер, Рембо. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Лесен)
18
12
1
5 мин
19.03.2014
» виж всички онлайн тестове по западноевропейска литература

Престъпление и вина в романа "Терез Ракен"

Материал № 953609, от 02 фев 2013
Свален: 63 пъти
Прегледан: 82 пъти
Предмет: Западноевропейска литература, Литература
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,276
Брой символи: 13,953

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Престъпление и вина в романа "Терез Ракен""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения