Вася Лазарова
преподава по Езикознание
в град София
Големина на текста:
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
ПРЕСЛАВСКИ”
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ
ЕЛКА ДОБРЕВА
УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
ПРЕСЛАВСКИ”
1
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Част първа: Общи въпроси от изучаването на езика
1. Науката за езика ………………………………………………………………
1.1.Изследователски предмет, задачи и дялове на езикознанието …………..
1.2.Езикознанието и другите науки ……………………………………………
2. Същност и функции на човешкия език ……………………………………..
2.1. Функции на езика ………………………………………………………………
2.2. Същностни характеристики на човешкия език ………………………………
3.Общественоисторически характер на езика …………………………………….
3.1.Форми на съществуване на езиците. Международни езици ………………….
3.2.Общественоисторически типове езици ……………………………………….
3.3.Идиолект. Диглосия. Билингвизъм …………………………………………..
4.Системно-структурен характер на езика ……………………………………..
4.1.Единици, подсистеми и равнища на езика ……………………………………..
4.2.Основни типове структурни отношения в езиковата система ………………..
5.Език и речева дейност …………………………………………………………….
5.1. Език, реч, дискурс ………………………………………………………………….
5.2. Речева дейност и комуникативна ситуация ……………………………………….
Част втора: Устройство на езика
6. Фонетична подсистема ……………………………………………………………
6.1. Същност и функции на фонемата. Алофони и фони ……………………………
6.2. Видове фонеми ………………………………………………………………………
6.3. Супрасегментни фонетични явления: акцент и интонация ………………………
6.4. Фонетично членение на речта ………………………………………………………
7. Морфологична подсистема …………………………………………………………
7.1. Същност и функции на морфемата. Аломорфи и морфи …………………………
7.2. Видове морфеми …………………………………………………………………….
7.3. Грамема и граматическа категория. Начини за изразяване на граматически
значения…………………………………………………………………………………..
7.4. Морфемна структура на думата. Видове основи …………………………………
8. Лексикална подсистема …………………………………………………………
8.1. Същност и функции на лексемата. Алолекси и лекси …………………………..
8.2. Лексикално значение на лексемата ………………………………………………
8.3. Първични лексикални парадигми: лексико-граматически класове ……………..
8.4. Вторични лексикални парадигми: семантични и формални групирания в
лексиката ………………………………………………………………………………
9. Синтактична подсистема ……………………………………………………….
9.1. Видове синтактични връзки: паратаксис и хипотаксис ………………………….
9.2. Същност и основни признаци на изречението ……………………………………
10. Текстова подсистема ………………………………………………………………..
10.1. Строеж и граматика на текста ……………………………………………………
10.2. Същност и признаци на езиковия текст ………………………………………….
Препоръчителна литература …………………………………………………………..
Използвани съкращения ……………………………………………………………..
2
ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩИ ВЪПРОСИ ОТ ИЗУЧАВАНЕТО
НА ЕЗИКА
1.НАУКАТА ЗА ЕЗИКА
Специализирана наука за изучаването на естествения говорим човешки
език е лингвистиката (езикознанието). Като отделна област на научното
познание лингвистиката съществува от ХІХ в. и се отнася към хуманитарните
науки.
Науката за езика има специфични изследователски методи, които заедно с
представите за изследвания обект се променят в хода на нейното историческо
развитие.
Поради сложността на човешкия език и множеството въпроси, свързани с
него, в лингвистиката има различни дялове и различни частни езиковедски
дисциплини, изучаващи отделни страни на езика и връзките му с други явления
извън него.
1.1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ДЯЛОВЕ НА
ЕЗИКОЗНАНИЕТО
1.1.1. НАУКАТА ЗА ЕЗИКА се нарича езикознание или лингвистика (от
лат. lingua “език”). Тя се занимава с изучаването на естествените, говорими
човешки езици – български, английски, френски, руски, японски и т. н.
В изследователския периметър на езикознанието влизат всички езици по
света – независимо дали са живи (като съвременния български), мъртви (като
старобългарския), или изчезнали (като прабългарския), дали се говорят от
многобройни човешки общности или от съвсем малки групи, дали са възникнали
много отдавна или сравнително отскоро.
Определителите “естествен”, “говорим” и “човешки” са много важни, тъй
като думата език се използва в различни значения. Говори се например не само за
езици като българския или немския, но също и за компютърни езици, за
животински езици, за език на тялото, на модата, киното, театъра, танца,
политиката, търговията, рекламата и т. н.
Характеристиката естествен отграничава спонтанно възникналите в
историята на човешките общности езици като български, гръцки, чешки и пр. от
изкуствено създадени езици от типа на есперанто, идо, волапюк, интерлингва. За
разлика от изкуствените езици естествените се формират бавно и постепенно в
културата на конкретни човешки колективи. Те са родни (първи) езици за
членовете на съответната общност. Напротив, изкуствените езици се създават
наведнъж (от отделна личност или от група хора), с цялостен речников състав,
фонетика и граматика и не са родни езици за никоя човешка общност. Освен това
изкуствените езици винаги се изграждат като вторични спрямо естествените в
смисъл, че използват някой естествен език като основа (както например есперанто
е създаден в общи линии на базата на латинския език).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
marsi35 написа на 16 ное 2016 ОТГОВОРИ
потребител на 25 години
http://myschoolbel.info/Biblioteka/Lit_Kritika/ElkaDobreva_Uvod_v_obshtoto_ezikoznanie.pdf BEZPLATNO
 
 
Онлайн тестове по Езикознание
Тест по увод общото езикознание
тематичен тест по Езикознание за Студенти от 1 курс
Тест за проверка знанията на студенти по дисциплината. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
20
387
1
27.09.2012
Фонетика и лексикология
междинен тест по Езикознание за Студенти от 1 курс
Тест по фонетика и лексикология за студенти от първи курс. Тестът съдържа 10 въпроса от затворен тип с по един верен отговор.
(Труден)
10
1
25.02.2022
» виж всички онлайн тестове по езикознание

Увод в общото езикознание

Материал № 952933, от 30 яну 2013
Свален: 775 пъти
Прегледан: 1,315 пъти
Предмет: Езикознание
Тип: Учебник
Брой страници: 164
Брой думи: 59,085
Брой символи: 363,141

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Увод в общото езикознание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Вася Лазарова
преподава по Езикознание
в град София
с опит от  5 години
38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала