Големина на текста:
ЛЕКЦИЯ №3
Правомерност на медицинските действия
1.Съдържание на понятието
Под правомерност разбираме съответствие на поведението на едно лице със
съществуващата законова норма. За да бъде правомерно едно медицивско действие,
то трябва:
- Да се осъществява от правоспособни медицински лица.
- Да се извършва със съгласието на болния.
- Да е в съответствие с водещите за момента правила на медицинската наука и
практика.
2.Професионална правоспособност и право на практикуване
а) придобиването на медицинска правоспособност е регламентирано в ЗЗ и Закона за
съсловната организация. Под правоспособен специалист следва да се разбира този,
който е завършил съответното медицинско образование в законно признато
медицинско училище в България или чужбина, като дипломите са легализирани по
съответния ред. С придобиването на правоспособност професионалиста по здравни
грижи има следните общи задължения:
- Познаване на правилата на професията;
- Самоусъвършенстване на знанията в областта;
- Познаване на нормативните актове.
Санкции за неправомерно упражняване на професията чл. 100а, ал.1 и2 на ЗНЗ –
минимално наказание – от 50 до 500 лв., при повторно нарушение – от 100 до 1000 лв.
По същия начин се наказват и лица, които рекламират или допускат рекламиране но
лица нямащи правоспособност.
б) право на практикуване – практикува на професията на територията на РБ изисква
завършено висше образование по специалността, придобита диплома, удостоверение за
правоспособност сперед ЗЗ, да е вписан в регистъра на съсловната организация; за
практикуването на професията на територията на страна от ЕС се изисква „сертификат
за професионална квалификция”, издаден по ЗСОМСААС.
в) Отнемане право на практикуване – правоспособност и право на практикуване не се
припокриват, първото е само юридическото условие за практикуване на професията.
Правото на практикуване може да се отнеме в следните случаи: невъзможност за
упражняване на професията, поради заболяване; при системни нарушения; при
извършване на неморални деяния; при нарушаване правата на пациента; при отказ да се
окаже спешна медицинска помощ; при извършване на престъпление от общ характер;
при прекъсване на практиката в срок по-голям от 5 години.
При непрактикуване на професията за повече от 5 г., трябва да положат изпит
пред комисия, по програма утвърдена от министъра на здравеопазването. Съгласие на
пациента за прилагане на медицински действия
а) същност - То стои в основата на всяко медицинско обслужване (чл.28 и 32, ал. 1 на
Конституцията, НК, гл. ІІ „Престъпления против личността”). Всеки човек има
изключителното право да разполага със здравето и живота си. Лечението се основава на
абсолютна доброволност, с изключение на специфични случаи предвидени от закона
като „принудително лечение”.
б) два вида съгласие:
- общо, болният е съгласен да се подложи на преглед или лечение, то е негласно
дадено, не е необходимо да се документира, включва рутинни дейности,
незастрашаващи живота и здравето на човека;
- специално, болният приема да се подложи на по-сериозна интервенция, която може да
бъде съпътствана с риск. Съгласието на пациента не освобождава медицинските
специалисти от отговорност при неблагоприятни последици. Оформяне на съгласието –
подписване на предварително подготвена декларация, или вписване на съгласието в
историята на заболяването, като се посочат имената на медицинския персонал, участвал
във визитацията. Отказът също трябва да бъде отразен в документацията и да бъде
подписан от болния. В тези случаи лекаря е длъжен да продължи консервативното
лечение и да продължава да убеждава болния, като му дава повече информация.
Съгласие се дава от дееспособни и пълнолетни лица, в останалите случаи се взима от
родител, настойник или попечител. Дава се непосредсвено преди извършването на
медицинското действие, да е дадено свободно.
3.Правомерни медицински действия без съгласие
а) когато съществува обективна пречка да се получи съгласието на пациента или
неговите законни попечители или настойници – безсъзнание, неавтономност поради
умствени нарушения, възникнало усложнение по време на операция, което изисква
допълнителни медицински действия, отказ да се даде съгласие, незаявено изрично
несъгласие; В тези случаи екипът трябва да действа воден от принципа на
благодеянието и да допринесе възможно най-големи ползи за пациента.
б) Принудително лекуване по НК – Според Конституцията „никой не може да бъде
подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки, освен в предвидените от
закона случаи.” Това е възможно, когато лицито представлява заплаха за себе си и
обществото, но не предприема мерки за своето лечение. Принудата се налага след като
са приложени всички други възможности. В съвременното законодателство принудата
се ограничава все повече. Принудително лекуване спрямо лице, което е в състояние да
извърши или е извършило обществено опасно деяние в състояние на невменяемост,
алкохолна зависимост. Съдът може да постанови лечение от алкохолизъм само при
изтърпявана на наказание.
в) Задължително лечение по ЗЗ - целта е двустранна – оздравяване на болния и
предпазване на обществото
- периодични прегледи на заетите в хранително-вкусовата промишленост, детски и
учебни заведения, бани и хотели, водоснабдяване;
- задължителни имунизации;
- диспансеризация на рискови групи;
- изследване на чуждестранни граждани;
- на лица били в контакт с болни от сифилис и гонококция;
- поставяна под карантина на лица болни от салмонела, скарлатина, лаймска болест и
др. Предвидени са санкции при отказ от лечение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 дек 2018 в 14:06 ученик на 20 години от Котел - СОУ "Георги Стойков Раковски", випуск 2018
 
 

Правомерност на медицинските действия

Материал № 950252, от 25 яну 2013
Свален: 18 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Медицинска психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 710
Брой символи: 4,550

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правомерност на медицинските действия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала