Големина на текста:
Вискозитет: Това е свойството на флуидите да оказват съпротивление срещу
деформация. Той се проявява във вид на вътрешно триене при относително
преместване на съседните флуидни частици или слоеве и следователно
характеризира и степената на подвижност на флуидите, т.е. свойството им да
текат.
Масови силиПриложени са върху всички флуидни частици и са 
пропорционални на съответните им масиТова са преди всичко 
теглотоинерционните сили на възможните преносно ускорителни 
движения на съда или систематаа също така и различните видове 
електромагнитни и други сили.
Повърхностни сили: те действат по повърхността на разглеждания
флуиден обем. Те се обуславят от непосредственото въздействие на частиците
на съседните флуидни обеми или на други тела, които са в допир с
разглежадния флуид. В най-общия случай приложените върху произволен
лицев елемент повърхностни сили биват нормални и тангенциални. Тези сили
отнесени към единица площ определят съответните напрежения: нормални
(опън и натиск) с направление по нормалата към лицевия елемент и
тангенциални, които лежат в неговата равнина.
Поради малките кохезионни сили флуидите не могат да понасят нормални
напрежения на опън. При флудите в равновесие не съществуват тангенциални
напрежения.
Метод на Лагранж – състои се в изследване на движението в
пространството на отделни флуидни частици, т.е изучава се пътят изминат от
частиците във функция във времето. Тъй като флуидните частици са
безкрайно много, за определяне на индивидуалните им траектории в
пространството е необходимо в някакъв начален момент да се задават 0t
Метод на Ойлер – състои се в изучаване с каква скорост различните флуидни
частици в различен момент от време ще преминат през точка от полето на
течението, фиксирана с координатите x,y и z. В случая задачата се свежда в
изразяване на скоростта на флуидните частици във функция на времето t и
координатите x,y,z на точките на пространството, т. е в задаване на
скоростното поле. Параметрите (x,y,z,t) се нар. Ойлерови променливи.
Следователно метода на Ойлер, наречен още локален метод, движението на
флуида се задава със скоростното поле:
Установено течение – скоростта остава постоянна с течение на
времето, т.е скоростта не зависи от времето V=V(x,y,z,)
Неустановено – скоростта се изменя с течение на времето, т.е скоростта
зависи от времето V=V(x,y,z,t)
Изморфно – скоростта се изменя по големина, но не и по направление
Квазистационарно – скоростта се изменя и по големина и по
направление, но в сравнително по големи интервали от време имат
постоянни средни стойности и за тях средната по скорост в произволна точка
на течението се определя по израза:
Токови линии - За онагледяване на скоростните полета се използват т.нар.
токови линии, във всяка от които в даден момент от време скоростните
вектори имат направление на съответните допирателни(фиг. 1). Следователно
за всяка точка от токовата линия скорстта и съответният линеен елемент са
колинеарни вектори, така че условието:
Токова повърхнина – повърхнина, чиито образувателни са токови линии
Токова тръбичка – повърхнината образувана от токови линии, които
преминават през точките на затворен контур, а флуида който преминава през
него се нар. токова нишка (фиг.)
Диференциални уравнения на Ойлер. Ако в разглежданото флуидно
течение се пренебрегнат силите на вътрешно триене вискозният член в
диференциалнните уравнения на Навие-Стокс, може да се пренебрегне и
следователно те приемат вида:
Уравнения за движението на идеален флуид в естествени координати:
Твърде често Ойлеровите уравнения се използват за решаване на едномерни
задачи записани в естествени координати. Тогава за системата уравнения 1
може да се запише във вида:
Уравнение на Бернули: Интегрирането на Ойлеровите диференциални
уравнения е възможно при два случая: безвихрови течения, които се
извършват в условието на силово поле, притежаващо потенциал и установени
течения, макар и вихрови, но обезателно в условията на потенциално силово
поле.
Скоростомерни тръби – за скоростта в дадена точка от уравнението
наБернули се получава:
Успоредно потенциално течение: Комлексния потенциал на успоредното
потенциално течение е от вида:
Геометрично подобие – подобие на форматаразмери или 
координатикоето се изразява в еднаквост на отношенията между 
всички съответни размери и равенство на съответните ъгли.
Кинематично подобие – изразено в подобие на теченията, респ. движенията.
Две течения са кинематично подобни, ако в съответните моменти от време
отношението на скоростите на всички съответни флуидни частици е 
еднаквоа траекторията на тяхното движение са геометрично 
подобни или кинематичното подобие се изразява в пропорционалност 
и успоредност на скоростните векторит.егеометрично подобие на 
скоростните полета.
Динамично подобие – две течения са динамично подобниако масите 
на съответните частици или елементарни обеми са в еднкво 
отношение и ако са равни отношенията на едноименните силикоито в 
определена степен влияят на движението на частиците
Следователно динамичното подобие предполага еднаквост на 
плътноститеа също така пропорционалност и успоредност на 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по механика на флуидите

Вискозитет: това е свойството на флуидите да оказват съпротивление срещу деформация...
Изпратен от:
Georgi Kanatov
на 2013-01-24
Добавен в:
Пищови
по Механика на флуидите
Статистика:
168 сваляния
виж още
 
 

Пищови по механика на флуидите

Материал № 949806, от 24 яну 2013
Свален: 168 пъти
Прегледан: 257 пъти
Предмет: Механика на флуидите, Механика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 859
Брой символи: 5,524

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по механика на флуидите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала