Големина на текста:
ВСУ „Черноризец Храбър” - Варна
Курсова работа
По
Теория на риска и безопасността
Тема: Същност на метатеорията
Изготвил:
Специалност:
Фак. №
Думата мета ( от гр. Meta – след, през) се използва като
представка за създаването на сложни думи, с които се обозначава
следването на нещо и преминаването през него. Актуалният
смисъл е даден от библеотекаря Андраник Родоски, който при
систематизирането на философското наследство на Аристотел
нарича трактатите, поместени след учението за физиката, с общо
название „Метафизика” , което буквално означава това,
което идва след физиката. Аристотел наричал този най- важен
дял от философското си учение „първа философия” , тъй като
изследва висшите, недостъпни за сетивата, а само схващани чрез
ума (умопостигаеми) начала на съществуващото.
Умопостигаемите начала са задължителни и са в основата на
всяка наука. С този смисъл терминът „метафизика” се налага най
– напред в средновековната християнскокатолическа философия
и продължава да се употребява в Западна Европа.
След 16 в. Наред с термина „метафизика” с аналогично
значение започва да се употребява и терминът „онтология”. В
българската философска и научна литература се е наложил
именно терминър „онтология”. На „метафизиката” се придава по
скоро негативно звучене, в смисъла който влага Хегел – на
антидиалектика. Хегел нарича „метафизично” мисленето,
характерно за 17в., когато в резултат на задълбочаването на
научното познание в редица изолирани области, разглеждани без
връзка една с друга, нещата и явленията изглеждат неизменени и
независими едни от други.
Първато метатеория, която следва идеята на Аристотел за
„висшите, умозрително схващани начала” , е метаетиката, за
родоначалник на която се смята че е Джордж Мур. През 1903 г.
излиза неговата книга „Принципи на етиката” , която поставя
началото на нова методология, съществен принос за развитието
на която по – късно имат Бертран Ръсел и Людвиг Витгенщаин.
Самата методология през 30 – те години на 20 век придобива
наименоеанието метаетика.
Особенното е, че ако в традиционната английска философия
етиката се третира като наука за морала, то според методологията
на позитивизма, обект на изследване е не самият морал, а науката
за него – етика, в частност нейният терминологичен и понятиен
език. Така се появява своеобразна „надстойка” над етиката,
наречена метаетика. Следователно метаетиката в качеството си
на метатеория изследва вече не постъпките на хората, не тяхното
поведение, мотиви,норми и оценки, тяхното логическо,
лингвистично и понятиино изражение, с една дума – логиката и
езика на морала.
Предназначението на метатеорията на риска следва да се търси
в усъвършенстване на теоретичното знание за риска на основата
на разкриване на възможности за неговото по нататъшно
рационализиране. За целта настоящата метатеория на риска има
за задача изучаването на съвкупноста от положения и понятия,
свързани с риска,остановява степента на обвързването им в
системата, начините на въвеждане на нови понятия,
доказателствата на основните положения и т.н.
Според учените днес най – далеч в своето развитие са стигнали
метатеоретичните изследвания на логиката (металогика) и
метаматематика. Опитите за създаване на метатеории за
нематематическите дисциплини, като изключим метаетиката, са
все още в начален стадий. Натоящото изследване е първи опит,
поне в България, за създаване на метатеория на риска.
Потребността от подлагане на риска на метатеоритичното
изследване произтича най – малко от две обстоятелства: първото,
което вече беше разгледано, е свързано с наличието на множество
частни теории за риска и различни институционализирани
практики за третиране на риска.
Второ важно обстоятелство е смяната на прагматичната
парадигма на сигурността с рискова парадигма на сигурността.
Става дума за смяна на съвкупността от основополагащи
критерии и нагласи за определено разбиране, подбор и
интерпретация на фактите, за обобщаване и систематизация на
информацията. При ктакава смяна се променя и логиката на
организация на знанията. Всяка парадигма включва отношение на
милителя към обекта на изследване, поради което смяната на
парадигми предполага и смяна на изследователските методи,
гледната точка, а от там и изменение на предмета на изследване.
Това се случва обикновено когато определен проблем, в случая
третирането на риска, неможе да бъде разрешен в рамките на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 яну 2019 в 16:00 студентка на 38 години от София - УНИБИТ, факулетет - Информация и сигурност, специалност - Национална сигурност, випуск 2018
18 яну 2018 в 12:56 студент на 36 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - сигурност и отбрана, специалност - ЗНС, випуск 2021
05 дек 2017 в 14:57 студентка на 36 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по хуманитарни науки, специалност - Педагогика на обучението по български език и руски език, випуск 2013
21 яну 2017 в 13:05 студент на 42 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2016
21 яну 2017 в 00:33 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Публична администрация, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Теория на риска и безопасността

09 яну 2009
·
288
·
3
·
347
·
191

Основните термини и понятия в контекста на логиката на анализа и контрола на риска, като операции в тази дейност...
 

Теория на риска и безопасността


Някои природни бедствия в по-голяма степен се считат за последствие от човешката дейност (замърсяване, строеж на огромни съоръжения и др.) откалкото други. Към катаклизмите, които изцяло се считат за причинени...
 

Пищов по Теория на риска и безопасността


Пищов по Теория на риска и безопасността за студенти 2-ри курс ЗНС във ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ЗЛОПОЛУКИ И ПОЖАРИ


1.ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ЗЛОПОЛУКИ 2.ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ПОЖАРИ...
 

Теория на риска


Международната и национална сигурност зависят до голяма степен от възможностите за овладяване на множеството сблъсъци на интересите на държавите в различните сфери на техните отношения...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
19
1
2 мин
03.11.2016
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Същност на метатеорията

Материал № 945995, от 18 яну 2013
Свален: 23 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 739
Брой символи: 4,819

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на метатеорията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения