Големина на текста:
“ В Европа Бай Ганьо е само смешен, в България става и
страшен” (С. Игов). Метаморфозите на героя.
В първата част на “Бай Ганьо” Алеко Константинов обрисува чертите на
героя си, видът и поведението му, като ги противопоставя на културната
европейска среда. От сблъсъка между две равнища на културно развитие
произтичат редица комични ситуации. Алеко осмива и безпощадно бичува
балканската парвенющина на бай Ганьо, който във всеки един от разказите се
изявява като “дивак сред европейците”. Много интересен момент е
отношението на автора към създадения от него герой. В последния разказ за
приключенията на бай Ганьо в Европа – “Бай Ганьо в Русия” – намираме
следната характеристика: “Съзнавах, че той е отвратителен скъперник, егоист,
лукав хитрец, лицемерен експлоататор, грубиян и простак до мозъка на
костите... но съжалих го”. И по нататък четем: “Недей презира този простичък,
лукавичък, скъпичък нещастник, той е рожба на грубата среда, той е жертва на
груби възпитатели; злото не се таи в него самия, а във влиянието на околната
среда. Бай Ганьо е деятелен, разсъдлив, възприемчив главно възприемчив!
Постави го под влиянието на добър ръководител и ти ще видиш какви подвиги
е той в състояние да направи. Бай Ганьо е проявявал досега само животната си
енергия, но в него се таи голям запас от потенциална духовна сила, която
очаква само морален импулс, за да се превърне в жива сила...”. Алеко се
проявява като един чувствителен, изключително интелигентен, добронамерен
и с достойно за Европа възпитание човек.
В противовес на своя автор и всички български интелигенти като него
(например Иваница Граматиков – кандидатът от опозицията в “Бай Ганьо
прави избори”), бай Ганьо се проявява като дивак много повече сред своите
сънародници, отколкото сред чужденците. Очевидно в България бай Ганьо не
е попаднал “под влиянието на добър ръководител” и не е намерил “морален
импулс” за каквито жадува Алеко. Както пише С. Игов, “докато в Европа бай
Ганьо е само смешен, в България става и страшен”. Тази теза намира своето
недвусмислено доказателство във втората част на книгата.
Бай Ганьо се завръща от Европа “с чувство на собствено достойнство и
преимущество сред окръжаващите”. Той се проявява като безпардонен
политикан и грабител.Както отбелязва С. Игов в началото на книгата бай
Ганьо е самотен оригинал (действа сам, без последователи), а в края на книгата
той е заобиколен “от цяло войнство себеподобни политически шайкаджии”:
Гочоолу, Дочоолу, Гуньо Адвокатина, Данко Харсъзина.
Бай Ганьо, който се е върнал от Европа, който прави избори, който
участва в депотация, който се занимава с журналистика и се явява на прием в
двореца, не е същият герой от Европа, той се е развил и е придобил нови
отвърдени качества. Докато в Европа бай Ганьо се изявява като един прост
еснафин от низините, тук той вече е “големец”. Той е провинциално груб, но в
него се чувства сила, той знае своята цена и има съответното самочувствие.
Използва властта за грабене и материално обогатяване без да държи сметка за
никаква правда и дори приличие. Той има самочувствието, че каквито и
мерзости да извършва, връзката му с властта не само ще го спаси, ами даже ще
бъде и похвален. “Същинският бай Ганьо не е в чужбина, той си е у дома си, в
своето отечество” - пише Г. Бакалов.
В “Бай Ганьо се върна от Европа” виждаме колоритния образ на героя:
“Същият бай Ганьо, както си го знаете, преди да тръгне за Европа; с тая
разлика само, че си турил вратовръзка и освен това, сега има и по
импозантна външност и чувство на собствено достойнство и преимущество
пред окръжающите. Човекът врял и кипял из Европа, Европа му станало като
таквоз... като нищо.” Още в първата сцена, в която е описано как бай Ганьо
научава за падането на Стамболов, изкусно са описани бай Ганьовите душевни
качества. Той се страхува да поиска опозиционния вестник, “да не е някоя
уйдурма”, да не се злепостави пред властта (“Оплескахме я ний нея!”), но
когато се уверява, демонстрира завидна смелост и арогантност пред другарите
си – “нейсе, хайде и тоя път да ви науча”. И бай Ганьо, и другарите му
извършват една подла постъпка, за която както коментира Алеко “всяко
негодувание е бледно, за да я похули”. Те променят текста на своето
обръщение до царя в коренно противоположен - от защита на Стамболов,
против Стамболов. Въпреки това Алеко ни дава да разберем, че дълбоко в себе
си бай Ганьо съзнава какво върши, като завършва този разказ със знаменитото
изречение: “На маймуни ни обърнахти, да ви вземе дявол, с маскари...”
В “Бай Ганьо прави избори” по един твърде оригинален начин са
описани балканските политически нрави липса на морал, насилие,
безскрупулност, престъпна жестокост, и всичко това подчинено на “келепир”
и връзка с властта. Когато Бочоолу напомня на бай Ганьо, че се е хвалил на
Иречека, че е либерал, получава следния отговор: “Че какво като съм казал на
Иречека, дума дупка прави ли!” Не само в този, но и в други случаи главният
герои си служи с поговорки и пословици, които красноречиво говорят за
неговия характер: “Докопа ли кокала – дръж!”, “Каквото си търсил, таквоз си
намерил”, “Покорна глава сабя я не сече”. Той ги употребява най – вече когато
трябва да оправдае своите лицемерни деяния.
Бай Ганьо събира “от кол, от въже тъмни личности”, “да накарат и без
туй сплашения българин да се откаже от своето едвам съзнато право да
упражнява свободната си воля в управление на държавата”. И тъжното е, че
постига целта си. Победителят е той, а не интелигентния Иваница Граматиков
– “млад, образован, малко идеалист, повече мечтател, с любов в сърцето, с
вяра в доброто,... привикнал на всичко да гледа от добрата му страна,...
доверчив до наивност, до глупост”.
В “Бай Ганьо журналист” виждаме Ганьо Балкански като “редактор
стопанин” на вестник “Народно величие”. Когато бай Ганьо излага плана си за
издаване на вестника, Гочоолу и Дочоолу усещат, “че има нещо опак в тая
работа”, но бай Ганьо излага материалните изгоди, които за тях се оказват най
– убедителните аргументи. “Взема се решение да се съобразяват с времето и с
обстоятелствата, па и с келепиря”. Писането на вестника за тях е проста работа
да излъжеш безнаказано, да охулиш, да напсуваш някого. И “се запретнаха
да ръководят общественото мнение”. “Трябва и ний да клъвнем по нещо. Току
тъй на сухо патриотизъм – бошлаф” – казва бай Ганьо.
Използвачеството и търсенето на келепир ръководят постъпките на
героя в разказа “Бай Ганьо в двореца”. Той не се интересува дали е весело или
не, не го смущава, че трябва да целува ръка. “А бе кой ти гледа весело,
келепир имаше бо-гат!”. “А бе аз такваз трапеза и сто ръце би цалунал”.
Страшното е, че това е постъпка на един човек с високо обществено
положение, на когото би трябвало да разчита цялото общество.
В “Бай Ганьо в депутацията” разсъжденията се водят върху това защо
трябваше и бай Ганьо да представлява българския народ. Според автора,
“съдбата е преплела бай Ганя в тази мисия, само и само за да запази
депутацията своя настоящи български национален характер”.
Чрез кратките писма и разказчета в завършека на книгата по оригинален
начин Алеко Константинов подчертава отново основните качества на своя
герой. Той не се трогва от нещастието на другите, дори и роднини, единствено
мисли за собственото си благополучие. Има отрицателно и първобитно
отношение към науката. Оценява другите по собствените си критерии. Не се
дава на никого: “Ти ще цалунеш ръка, аз – двете ръце; ти ще цалунеш скута, аз
– краката; ти ще цалунеш на друго място, аз – на още по – друго място. Че ти с
мен ли ще се надпреваряш бе, кьорпе?” По неповторим начин Алеко защитава
тезата си “Европейци сме ний, ама все не сме дотам!”.
Смешното като че ли отстъпва на размисъла. Авторът е показал пред
читателя едни от най – отвратителните черти на българската действителност
от десетилетието след Освобождението – време на първоначално забогатяване
и натрупване на капитали. Това време създава и самият бай Ганьо, чиито
оригинални черти Алеко Константинов така добре е прозрял и описал, че
създаденият от него образ и до днес е жив. Съпоставката с Европейската
култура само подсилва балканските качества на героя, откроява неговата
двойственост – почти жалък, но жизнен и изпълнен с патриотични чувства
извън страната си, самоуверен, безскрупулен и жесток в страната си. Авторът
– самият той антипод на бай Ганьо – има неповторимата заслуга като ни
показва най – уродливите качества на забогателия парвеню да ни подтиква към
размисъл, да ни прави просто по добри. И може би в това е скрита
непреходността на неговото произведение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 сеп 2021 в 09:45 потребител
 
Подобни материали
 

Търсеният пристан на родния дом (Димчо Дебелянов)


Търсеният пристан на родния дом (Димчо Дебелянов)- план-конспект.
 

Димчо Дебелянов- припомнянето на завръщането

03 дек 2006
·
1,221
·
2
·
336
·
59
·
7

Лирическите светове(чрез лирическите текстове в частност) имат множество удивителни способности и една от тях е способността да си "говорят" помежду си.
 

Пейо Яворов - " Градушка "


Стихотворението „Градушка” е шедиовър на Явороеата сациална поезия.Защото е представено като природна стихия която безпощадно унищожава плодовете на човешкия труд и неговата плаха надежда.
 

П. К. Яворов - "Подир сенките на облаците"


Двата периода в творчеството на поета са представени тука: социалният и индивидуалистическият, тъй да ги наречем. Преходът помежду им е рязък, със скок.
1 2 3 4 5 » 11
 

Бай Ганьо в България

Материал № 9450, от 18 ное 2006
Свален: 1,911 пъти
Прегледан: 175 пъти
Качен от:
Предмет: Нова българска литература, Литература
Автор: Алеко Константинов
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 569
Брой символи: 4,564

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бай Ганьо в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Димитрова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  35 години
260 38


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения