Големина на текста:
5
Методическа разработка на урока
,,Тъкани”
(8 клас, учебник ,,Биология и здравно образование”, изд. Анубис, 2009 г.)
Тип и вид на урока: комбиниран: обяснителен.
Цели:
1.Образователни:
*да се затвърдят, разширят и задълбочат знанията на учениците относно
устройството и функциите на тъканите: епителна, съединителна, мускулна и
нервна
2.Възпитателни:
*Формиране на мироглед за строежа на тъканите в човешкия организъм;
*Формиране на убеждения у учениците, относно ролята на науката за
решаване на здравните проблеми на човека;
*Здравно възпитание, в смисъл на профилактиката и лечение на
заболяванията свързани с нервната система.
3.Развиващи:
*Развитие на уменията на учениците за наблюдателност;
*Развитие на уменията на учениците за логическо мислене – анализ,
сравнение, обобщение, изводи;
Очаквани резултати:
*Разпознава на структурна и функционална основа епителна, съединителна,
мускулна и нервна тъкан.
Водещи биологични идеи:
*Единство между структура и функция;
Подход:обяснително-илюстративен
Методи:
*на изложение на учебния материал – беседа, разказ, обяснение;
*методи на самостоятелна работа – наблюдение, работа с научно-популярна
литература, попълване на таблици.
Прийоми и средства: демонстрация на нагледни средства, изграждане на план на
урока, изграждане на динамична рисунка,
Междупредметни връзки: предшестващи: с ,,Човекът и природата” в 5 и 6 клас.
Проблемен въпрос: Какви видове тъкани познаваме и каква функция изпълняват?
План на урока:
1.Епителна тъкан
1.1. покривен епител;
1.2. жлезист епител;
- жлези с външна секреция;
- жлези с вътрешна секреция;
- жлези с двойна секреция.
2. Съединителна тъкан.
5
2.1. съединителна тъкан със свързваща, защитна и изхранваща функция
- хлабава;
- мрежеста;
- мастна;
- кръвта.
3. Мускулна тъкан
- напречно набраздена мускулна тъкан;
- гладка мускулна тъкан;
- сърцевата мускулна тъкан.
4. Нервна тъкан
4.1. неврони
- дендрити;
- аксони;
4.2. глиеста
- синапс.
Ход на урока
1.Кратък организационен момент.
Поздрав към учениците.
Представяне.
Проверка за отсъстващи.
2.Проверка и оценка на знанията на учениците.
Фронтална проверка на знанията:
Въпрос: В какво се изразява приликата между всички клетки в човешкото тяло?
Отговор: Въпреки голямото си разнообразие в човешките клетки се откриват и много
общи белези като: имат сходен химичен състав; имат 3 задължителни структури -
клетъчна мембрана, цитоплазма с органели и клетъчно ядро.
Въпрос: Опишете устройството на човешката клетка.
Отговор: Основно клетката се състои клетката се състои от клетъчна мембрана с
ибирателна способност, цитоплазма, която е в полутечно състояние и в нея са
разположени клетъчните органели и ядро, съхраняващо наследствената информация.
Индивидуална проверка на знанията:
1.Въпрос за индивидуална проверка: Назовете трите вида клетъчно делене и ги
обосновете:
Отговор: Трите вида клетъчно делене са: Амитоза, мейоза и митоза.
Амитозата е процс, при който наследствения материал се разпределя равномерно в
двете новополучени клетки. В човешкия организъм се извършва много рядко. Мейозата
е процес, извършващ се само в половите жлези на жената и мъжа. При нея се образуват
два пъти по-малко хромозоми в сравнение с останалите човешки клетки. Митозата е
процес, при който наследственият материал на майчината клетка се разделя по равно в
двете новополучени дъщерни клетки.
Въпрос: Дайте определение за тъкани.
Отговор: Тъкан образуват група от клетки и междуклетъчното вещество, които имат
общ роизход, еднакво устройство и функция.
5
2.Въпрос за индивидуална проверка: По какво човекът прилича на всички организми
и по какво се различава от тях?
Отговор: Човек си прилича с останалите организми по сходния химичен състав , по
клетъчното си устройство и основните жизнени процеси, които извършва, а се
различава по променения скелет и уголеменият и усъвършенстван мозък, главна
причина за това е променения му начин на живот и свързаните с това изправена
походка, трудова дейност, мисловна дейност и реч.
3.Въвеждане темата на урока и формулиране на проблемния въпрос.
Разказ на учителя: Човешкият организъм възниква от една клетка – оплодена
яйцеклетка (зигота). Тя се дели многократно и от нея постепенно се развива
многоклетъчен зародиш. В неговите клетки постепенно от едно клетъчно поколение в
друго настъпват промени в устройството и функционирането. Така в зародиша
възникват различни видове клетки.
Всички клетки изпълняват общи функции – хранят се, дишат, растат, делят се и т.н.,
но същевременно те се специализират да извършват и определени функции. Например
мускулните клетки се съкращават, рецепторните клетки възприемат дразнения,
клетките на жлезите отделят вещества (секрети) и други.
Проблемен въпрос:Днес с вас ще се запознаем с тъканите на човешкия организъм и
в края на часа ще си отговорим на въпроса: Какви видове тъкани познаваме и какви
функции изпълняват.
4.Разкриване на новото учебно съдържание.
Запишете в тетрадките си темата на урока: Тъкани.
В човешкото тяло има 4 вида тъкани: епителна, съединителна, мускулна и нервна.
Запишете 1. Епителна
Въпрос: Опишете устройството на епителната тъкан и какво е разположението на
клетките в нея?
Отговор: Епителната тъкан е изградена от клетки, които са много плътно разположени
една до друга и с много малко количество междуклетъчно пространство.
Въпрос: Колко вида епителна тъкан познавате. Характеризирайте я.
Отговор: Епителната тъкан е 2 вида: покривен и жлезист епител. Покривният епител
изгражда външния слой на кожата ни, като покрива гръдната и коремната кухина, както
и кухините на храносмилателната, дихателната и отделителната система. Той има
защитна функция.
Жлезистият епител изгражда трите вида жлези: с външна секреция; с вътрешна
секреция и с двойна секреция.
Въпрос: Опишете функцията на жлезите с външна, вътрешна и двойна секреция?
Отговор: Те отделят секрети на повърхността на тялото – пот, сълзи, мастни и млечни
секрети, или в кухините – слюнчени жлези, черен дроб). Жлезите с вътрешна секреция
отделят секретите си в кръвта – хипофиза, щитовидна жлеза, надбъбречна жлеза.
Техните секрети се наричат хормони. Жлезите с двойна функция или смесена функция
е задстомашната жлеза.
Записват се подточките
1.1. покривен епител;
1.2. жлезист епител;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 сеп 2019 в 18:01 потребител
13 сеп 2019 в 15:10 студент на 40 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Управление на образованието, випуск 2019
12 сеп 2019 в 23:54 учител на 42 години от Силистра - ПГПТ "Евологий Георгиев", випуск 2015
11 сеп 2019 в 14:07 в момента не учи на 45 години
06 сеп 2019 в 08:41 в момента не учи на 39 години
03 сеп 2019 в 22:02 студент на 35 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Физически факултет, специалност - Информационни и комуникационни системи, випуск 2018
25 авг 2019 в 01:30 студентка на 39 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание, випуск 2014
17 авг 2019 в 22:36 ученичка на 32 години от Лозница - ПГ по ВМЗ, випуск 2012
31 юли 2019 в 10:40 студент на 39 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - факултет математика и информатика, специалност - Икономика, випуск 2015
17 юли 2019 в 14:35 учител на 53 години от Якоруда - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
методическа разработка
добавена от papimustafova 15.03.2015
0
64
методическа разработка
добавена от papimustafova 14.03.2015
0
27
Mетодическа разработка на урок по химия по Човекът и природата в 5 кл
добавена от nina102374 08.12.2013
0
43
методическа разработка на урока
добавена от polliaaa 19.02.2017
2
55
Подобни материали
 

Тъкани. Мускулна и нервна тъкан

10 мар 2006
·
824
·
2
·
388
·
194

Тъкани. Мускулна и нервна тъкан - същност, устройство, функции.
 

Ендокринна система

21 яну 2007
·
609
·
5
·
210

Разглеждане устройството и функците на ендокринната система. Хормони.
 

Тъкани. Съединителна и епителна тъкан

10 мар 2006
·
899
·
2
·
447
·
216

Тъкани. Съединителна и епителна тъкан - същност, устройство, функции.
 

Тъкани

22 яну 2008
·
280
·
1
·
245
·
137
·
3

Тъкан в биологията е материя, съставена от клетки със сходен строеж и функции. Науката за тъканите се нарича хистология или, когато става дума за болести, хистопатология...
 

Гръбначен мозък - същност и функции

13 мар 2006
·
994
·
2
·
332
·
298
·
5

Гръбначен мозък - същност и функции на гръбначния мозък при човека, гръбначномозъчни нерви.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Ензими
тематичен тест по Биология за Студенти
Тематичен тест за проверка на знанията по темата. Въпросите са от затворен тип - само с един верен отговор.
(За отличници)
16
15.08.2019
Тест по Биология за 7-ми клас на тема "Мъхове, папрати, голо- и покритосеменни растения"
изпитен тест по Биология за Ученици от 7 клас
Целта на теста е да провери базисни знания по биология и здравно образование върху уроците: "Мъхове, Папрати, Голосеменни и Покритосеменни растения". Елементарно ниво на трудност. Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
49
1
10.08.2018
» виж всички онлайн тестове по биология

Методическа разработка на урок по биология

Материал № 944712, от 16 яну 2013
Свален: 500 пъти
Прегледан: 675 пъти
Предмет: Биология
Тип: Урок
Брой страници: 8
Брой думи: 1,948
Брой символи: 12,737

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методическа разработка на урок по биология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Силвия Младенова
преподава по Биология
в град Смолян
с опит от  25 години
8

Красина Въткова
преподава по Биология
в град София
с опит от  4 години
56

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения