Големина на текста:
5
Методическа разработка на урока
,,Тъкани”
(8 клас, учебник ,,Биология и здравно образование”, изд. Анубис, 2009 г.)
Тип и вид на урока: комбиниран: обяснителен.
Цели:
1.Образователни:
*да се затвърдят, разширят и задълбочат знанията на учениците относно
устройството и функциите на тъканите: епителна, съединителна, мускулна и
нервна
2.Възпитателни:
*Формиране на мироглед за строежа на тъканите в човешкия организъм;
*Формиране на убеждения у учениците, относно ролята на науката за
решаване на здравните проблеми на човека;
*Здравно възпитание, в смисъл на профилактиката и лечение на
заболяванията свързани с нервната система.
3.Развиващи:
*Развитие на уменията на учениците за наблюдателност;
*Развитие на уменията на учениците за логическо мислене – анализ,
сравнение, обобщение, изводи;
Очаквани резултати:
*Разпознава на структурна и функционална основа епителна, съединителна,
мускулна и нервна тъкан.
Водещи биологични идеи:
*Единство между структура и функция;
Подход:обяснително-илюстративен
Методи:
*на изложение на учебния материал – беседа, разказ, обяснение;
*методи на самостоятелна работа – наблюдение, работа с научно-популярна
литература, попълване на таблици.
Прийоми и средства: демонстрация на нагледни средства, изграждане на план на
урока, изграждане на динамична рисунка,
Междупредметни връзки: предшестващи: с ,,Човекът и природата” в 5 и 6 клас.
Проблемен въпрос: Какви видове тъкани познаваме и каква функция изпълняват?
План на урока:
1.Епителна тъкан
1.1. покривен епител;
1.2. жлезист епител;
- жлези с външна секреция;
- жлези с вътрешна секреция;
- жлези с двойна секреция.
2. Съединителна тъкан.
5
2.1. съединителна тъкан със свързваща, защитна и изхранваща функция
- хлабава;
- мрежеста;
- мастна;
- кръвта.
3. Мускулна тъкан
- напречно набраздена мускулна тъкан;
- гладка мускулна тъкан;
- сърцевата мускулна тъкан.
4. Нервна тъкан
4.1. неврони
- дендрити;
- аксони;
4.2. глиеста
- синапс.
Ход на урока
1.Кратък организационен момент.
Поздрав към учениците.
Представяне.
Проверка за отсъстващи.
2.Проверка и оценка на знанията на учениците.
Фронтална проверка на знанията:
Въпрос: В какво се изразява приликата между всички клетки в човешкото тяло?
Отговор: Въпреки голямото си разнообразие в човешките клетки се откриват и много
общи белези като: имат сходен химичен състав; имат 3 задължителни структури -
клетъчна мембрана, цитоплазма с органели и клетъчно ядро.
Въпрос: Опишете устройството на човешката клетка.
Отговор: Основно клетката се състои клетката се състои от клетъчна мембрана с
ибирателна способност, цитоплазма, която е в полутечно състояние и в нея са
разположени клетъчните органели и ядро, съхраняващо наследствената информация.
Индивидуална проверка на знанията:
1.Въпрос за индивидуална проверка: Назовете трите вида клетъчно делене и ги
обосновете:
Отговор: Трите вида клетъчно делене са: Амитоза, мейоза и митоза.
Амитозата е процс, при който наследствения материал се разпределя равномерно в
двете новополучени клетки. В човешкия организъм се извършва много рядко. Мейозата
е процес, извършващ се само в половите жлези на жената и мъжа. При нея се образуват
два пъти по-малко хромозоми в сравнение с останалите човешки клетки. Митозата е
процес, при който наследственият материал на майчината клетка се разделя по равно в
двете новополучени дъщерни клетки.
Въпрос: Дайте определение за тъкани.
Отговор: Тъкан образуват група от клетки и междуклетъчното вещество, които имат
общ роизход, еднакво устройство и функция.
5
2.Въпрос за индивидуална проверка: По какво човекът прилича на всички организми
и по какво се различава от тях?
Отговор: Човек си прилича с останалите организми по сходния химичен състав , по
клетъчното си устройство и основните жизнени процеси, които извършва, а се
различава по променения скелет и уголеменият и усъвършенстван мозък, главна
причина за това е променения му начин на живот и свързаните с това изправена
походка, трудова дейност, мисловна дейност и реч.
3.Въвеждане темата на урока и формулиране на проблемния въпрос.
Разказ на учителя: Човешкият организъм възниква от една клетка – оплодена
яйцеклетка (зигота). Тя се дели многократно и от нея постепенно се развива
многоклетъчен зародиш. В неговите клетки постепенно от едно клетъчно поколение в
друго настъпват промени в устройството и функционирането. Така в зародиша
възникват различни видове клетки.
Всички клетки изпълняват общи функции – хранят се, дишат, растат, делят се и т.н.,
но същевременно те се специализират да извършват и определени функции. Например
мускулните клетки се съкращават, рецепторните клетки възприемат дразнения,
клетките на жлезите отделят вещества (секрети) и други.
Проблемен въпрос:Днес с вас ще се запознаем с тъканите на човешкия организъм и
в края на часа ще си отговорим на въпроса: Какви видове тъкани познаваме и какви
функции изпълняват.
4.Разкриване на новото учебно съдържание.
Запишете в тетрадките си темата на урока: Тъкани.
В човешкото тяло има 4 вида тъкани: епителна, съединителна, мускулна и нервна.
Запишете 1. Епителна
Въпрос: Опишете устройството на епителната тъкан и какво е разположението на
клетките в нея?
Отговор: Епителната тъкан е изградена от клетки, които са много плътно разположени
една до друга и с много малко количество междуклетъчно пространство.
Въпрос: Колко вида епителна тъкан познавате. Характеризирайте я.
Отговор: Епителната тъкан е 2 вида: покривен и жлезист епител. Покривният епител
изгражда външния слой на кожата ни, като покрива гръдната и коремната кухина, както
и кухините на храносмилателната, дихателната и отделителната система. Той има
защитна функция.
Жлезистият епител изгражда трите вида жлези: с външна секреция; с вътрешна
секреция и с двойна секреция.
Въпрос: Опишете функцията на жлезите с външна, вътрешна и двойна секреция?
Отговор: Те отделят секрети на повърхността на тялото – пот, сълзи, мастни и млечни
секрети, или в кухините – слюнчени жлези, черен дроб). Жлезите с вътрешна секреция
отделят секретите си в кръвта – хипофиза, щитовидна жлеза, надбъбречна жлеза.
Техните секрети се наричат хормони. Жлезите с двойна функция или смесена функция
е задстомашната жлеза.
Записват се подточките
1.1. покривен епител;
1.2. жлезист епител;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методическа разработка на урок по биология

Да се затвърдят, разширят и задълбочат знанията на учениците относно устройството и функциите на тъканите: епителна, съединителна, мускулна и нервна...
Изпратен от:

на 2013-01-16
Добавен в:
Уроци
по Биология
Статистика:
500 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
методическа разработка
добавена от papimustafova 15.03.2015
0
64
методическа разработка
добавена от papimustafova 14.03.2015
0
27
Mетодическа разработка на урок по химия по Човекът и природата в 5 кл
добавена от nina102374 08.12.2013
0
43
методическа разработка на урока
добавена от polliaaa 19.02.2017
2
55
Подобни материали
 

Тъкани. Мускулна и нервна тъкан

10 мар 2006
·
824
·
2
·
388
·
194

Тъкани. Мускулна и нервна тъкан - същност, устройство, функции.
 

Ендокринна система

21 яну 2007
·
609
·
5
·
210

Разглеждане устройството и функците на ендокринната система. Хормони.
 

Тъкани. Съединителна и епителна тъкан

10 мар 2006
·
899
·
2
·
447
·
216

Тъкани. Съединителна и епителна тъкан - същност, устройство, функции.
 

Тъкани

22 яну 2008
·
280
·
1
·
245
·
137
·
3

Тъкан в биологията е материя, съставена от клетки със сходен строеж и функции. Науката за тъканите се нарича хистология или, когато става дума за болести, хистопатология...
 

Гръбначен мозък - същност и функции

13 мар 2006
·
994
·
2
·
332
·
298
·
5

Гръбначен мозък - същност и функции на гръбначния мозък при човека, гръбначномозъчни нерви.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Еукариотна клетка
тематичен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тест по биология и здравно образование за проверка на усвоените знания по темата. Включени са въпроси за клетъчни органели, структура на еукариотната клетка, функции на клетката. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
12
10
1
5 мин
03.04.2019
Тест по биология и здравно образование - 9 клас
изходен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тест за проверка на знанията на деветокласници в края на учебната година по предмета. Може да се ползва и като изходно ниво или входно за 10-ти клас. Въпросите са смесени - има затворен тип, с един верен отговор и въпроси с множествен отговор.
(Лесен)
14
3
1
3 мин
02.08.2019
» виж всички онлайн тестове по биология

Методическа разработка на урок по биология

Материал № 944712, от 16 яну 2013
Свален: 500 пъти
Прегледан: 675 пъти
Предмет: Биология
Тип: Урок
Брой страници: 8
Брой думи: 1,948
Брой символи: 12,737

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методическа разработка на урок по биология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Силвия Младенова
преподава по Биология
в град Смолян
с опит от  25 години
8

Красина Въткова
преподава по Биология
в град София
с опит от  4 години
56

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения