Големина на текста:
Историческо развитие на коституциите. Техният характер. Възникване.
По време на средновековието – няма употреба на понятие конституция или констиционализъм.
Има различни устави – църква, вътрешни организационни документи. Появяват се Харти.
Харта и Була
Харта – изясняват се отношенията между кралската власт и аристокрацията. Най-известна харта
1215. Магна Карта Либератум – великата харта на свободите в Англия. Първия документ, в
който откриваме силни конституционни елементи в съответния смисъл на думата. Тя сама по
себе си не е конституция, но в нея откриваме елементи на съвременната конституция. Магна
Карта Либератум установява определени граници на Монархическата Власт. В исторята тя
остава като първия документ, в който се говори за права – както на
гражданите/барони,аристокорация/ спрямо монархическата власт. Тя бива ограничена.
Ограниченията не са кой знае какви. Основната власт остава Монархическа. Два важни
елемента. Формално Ограничение и има вече идея за разделение на властите. Не цялата власт е
концентрирана в монарха. Бароните запазват някакви права. Гражданите имат права.
Ограничение на власт. Магна Карта Либератум – опит да се изгради конституционна основа.
В Унгария, подобни документи са се наричали Була.
Следващият период, който е ключов за развиването на конституционализма – Английската
Гражданска Война през 17в. В 17в. в Англия, вече можем да говорим за реално разделение на
власта между парламента и краля. (*Република = Commonwealth* Република = res publica*lat*)
След републиката, в Англия бива възстановена републиката. През 1688 бива приет –Bill of
Rights. Това не е харта, толкова на индивидуални права, колкото правомощията на парламента
спрямо тези на монархическата власт. Установява се идеята, че парламента и монархът си
поделят властите. King/Queen in Parliament. Тази конструкция е Суверена във Великобритания.
Това разделение го откриваме още в Магна Карта и 17в. след гражданската война в Англия.
Левелери/Levelers/ - тези, които са се борили за социално равенство. Те са били привърженици
на републиканския модел. И то на такъв модел, който се базира на широко избирателно право. В
този парламент не е имало народни представите ,избрани от народа. В Английският парламент
са били най-вече представители на аристокрацията, духовенството. House of Lords –
Аристократите, House of Common – по-нисшата аристокрацията.
Чак до 19в. и то след средата в Англия, право да гласуват за парламент са имали аристокрацията
и тези, които са владеели земя. Тази борба за представителство, за мъжете свършва 1884.
Жените получават правото да гласуват след 1вата Световна Война.
В края на 17в. в Британия вече имаме много силни елементи на Конституционализъм, но
демокрацията се налага чак към края на 19в. – 1884. Когато говорим за народно
представителство.
Епоха на революцията – тогава се появяват и първите конституции.
През 18в. се налага друга идея. Френската революция е събитие, което ражда нова политическа
общност. Тук виждаме как конституцията придобива, своята учредителна сила.
Американската конституция – първата писана конституция – 1787. Преди да се създаде тя.
Отделните щати са били суверени държави за определен срок от време. Преди писаната
конституция на САЩ, имаме писани конституции на отделните суверени Щати. Имало е много
влиятелни конституции, като например конституцията на Вирджиния.
Конфедерация. Първата форма на съюз в САЩ. Конфедерацията не е Суверена държава. В
Конфедерацията, отделните единици – щати, държави, запазват, своя суверенитет. Всяка
единица от конфедерацията, запазва ключови правомощия във външните отношения,
налагането на данъци и такси, отбрана. Оказва се, че и конфедералната форма не работи добре.
Възникват проблеми с налагането на реда и закона. И в следствие на всичко това се стига от
конфедерална към федерална форма на управление. 1786г, се състои конференция във
Филаделфия, на които присъстват делегати. Тяхната цел е да оправят учредителния документ на
конфедерацията, който се нарича Articles of Confederation. Трябвало да се подобри. Делегатите
се връщат с проект за нова конституция. Те надхвърлят мандата, с който отиват във
Филаделфия. Тази нова конституция е подложена на ретификация от отделните щати. След
приемането на конституцията, по-малко неочакван начин, тя съществува до ден днешен, само с
27 поправки. 1, забранява алкохола, а друга – премахва тази забрана. Друго, с което тя е
известна са теоретичните дебати, около които тя е приета. „Федералист“ – статии, излизали в
пресата(1786-87), когато защитници на конституцията са излагали, своите доводи, защо тя
трябва да бъде ратифицирана от отделните щати. Авторите са Хамилтън, Мадисън и Джей.
Френската революция и първата френска конституция от 1791г. С тази конституция, франция се
превръща в конституционна монархия. По-важен документ, който ражда френската революция е
декларацията за правата на човека и гражданите. До ден днешен, тя представлява част от
френската конституция. Тя е нещо като харта на правата в съвременната конституция. Тези
конституционни документи са 20 и са се случили по време на 5 републики. Днес във Франция
имаме 5-та република. Конституцията на Франция е конституцията на 5-та република. Приета
от де Гол. Френската революция вкарва народа в конституционната уредба. Това е момента, в
който управленската парадигма се преобръща. До тогава можем да говорим за различни начини
на легитимиране на управлението. (Парламент – Монарх) *Трансцендентно – отвъдно* Когато
Бог, дава своята благословия на Монарха – това е върховното легитимиране. Те са поставени от
Бог. В един момент се въвежда принципа на народния суверенитет(след революцията). От тук
следва, че цялата власт произтича от народа. Народния суверенитет се упражнява чрез избори,
референдум(пряка демокрация).
Немската конституция няма национални референдуми. Властта се упражнява чрез изборни
органи – Бундестага. Парламентът е носителя на народната власт. Императивен мандат – може,
Свободен мандат – не може, веднъж избран, народният представител може да гласува така,
както намери за добре и не може да бъде държан отговрен за действията си. Императивния
мандат задължава народния представител да гласува така както неговите избиратели искат да
гласува. Бърк, който е работил по време на френската революция е привърженик на свободния
мандат. Според него, депутатите трябва да гласуват по съвест.
Функции на Конституцията
1.Описание на режима
2.Регулативен принцип
3.Учредителна форма
4.Ограничаване на властта - а/Разделение на властта; б/Права
Не всички конституции ограничават властта. Само тези, които разчитат на два типа идеи – за
защита на човешките права и за разделение на властта. Ораничителната фукнция е либералната
функция, доминиращата във съвременната политика. Либерална демокрация. Всички утвърдени
демокрации са либерални демокрации. Либералната демокрация може да съществува с
просоциална политика и с доста утвърдени държава на благоденствието. Държавата на
Благоденствието е държава, която се опитва да предостави широк кръг публични услуги на
своите услуги. Такава, в която има публично образование, публично финансирана здравна
система, задължителни пенсионни схеми, осигурителни схеми, такива, които са предназначени
за граждани без работа. Държавата на благоденствието, която възниква във западна европа след
края на втората световна война, но също и в САЩ. Там също има такива елементи, но по-свити.
Държавата на Благоденствието упражнава про-социална политика. Либералнада демокрация не
противоречи на Държавата на Благоденствието. Германия е от една страна парадигмална(най-
добър образец) държава както на Либерална Демокрация, така и на Държава на
Благоденствието.
Конституционализма е много важен за либералната традиция, защото той е фокусиран в/у
идеята за индивида и неговата свобода. Сталинската констутиция е базирана в/у
концентрацията на властта. Концентрацията е разделена чисто функционално. Тя се гарантира
чрез чл. 1. Той казва, че БКП има водеща роля във обществения живот на страната. На 14 дек
1989 се сформира жива верига пред НС, за да се отмени член първи от БКП конституцията.
Номинална конституция – имаме конституция само по име, зад името няма нищо. Тя прилича на
другите конституции освен по име и по това, че описва основните полически институции.
Номиналата конституция, не може да изпълнява ограничителната функция. За да преминем от
номиналната към съдържателната е необходимо в него да има елементи, които да обслужват
тази ограничаваща властта функция. Социалната функция на конституцията съществува от
края на първата световна война. Това, което прави социалната конституция е да гарантира така
наречените права от второ поколение. Те са социално икономически права.
right to housing – право на жилище в РЮА. Първото поколение са гражданските и политически
права. Първото политическо право е правото на живот. В Англия има терминът habeas corpus,
това са правата човек да бъде не задържан без присъда или съд. Право на свобода на словото.
Право на гласуване. До 1920 е било нормално жените да нямат право на глас. Великобритания,
САЩ, Франция, Швейцария. Във Великобритания до 1884г, малък кръг от хора е имал право на
глас. През 1830-те започват куриозите във властта:Р
Правото на верозиповедание същио е част от социалната функция на конституцията. Основната
функция на негативните права е да предотвратят намесата на държавата и трети лица във
личната сфера на индива. Свободата на словото. Свобода на живот. Второто поколение са
позитивни, защото за тяхнате реализация е необходимо държавно участие, за да получи
индивида възможност да реализира дадено право. За правото на обучение, право на глас.
*Cass Sunstien & Stephen Holmes – The Cost of Rights*
Според първо поколение права и второ няма голяма разлика, защото, ако държавата не
инвестира в полиция и съдилища. Тогава първото поколение права. Няма особена стойност и
тежест и би седяло декоративно. Както първото поколение, така и второто поколение права има
нужда от публични средства. Тези публични средства идват чрез данъци. В крайна сметка
правата и техните аргументи зависят от данъците. В Американската кунституция, второто

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 ное 2019 в 21:51 в момента не учи на 71 години от София
 
Подобни материали
 

Конституционно право

14 ное 2007
·
603
·
36
·
7,097
·
276

КС се произнася по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите се обнародват в Държавен вестник...
 

Историческо развитие на коституциите. Техният характер. Възникване.

Материал № 943384, от 14 яну 2013
Свален: 14 пъти
Прегледан: 27 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,771
Брой символи: 16,618

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Историческо развитие на коституциите. Техният х ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала