Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
Големина на текста:
Радиоактивността
Радиоактивността предизвиква сериозна тревога у хората. Тя не може да
бъде доловена от никакви сетива, ала излагането на нейното въздействие
може да предизвика рак, който да се прояви години по-късно, или дефекти
в още неродени деца. И въпреки това йонизиращата радиация се използва в
служба на човека при производството на електричество, в медицината,
научните изследвания, промишлената радиография и др. В настоящата
листовка се изясняват йонизиращата радиация, фоновата радиация и
рисковете, на които всички ние сме подложени.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
РАДИОАКТИВНОСТТА ?
Материята е съставена от химически елементи, а най-малката част от един елемент,
която може да съществува самостоятелно, е атомът. Атомите на някои елементи не
са стабилни; те са склонни към спонтанно разпадане. Подобни елементи се наричат
радиоактивни. Всеки атомен разпад се съпровожда от излъчването на
високоенергийни вълни или частици. Това излъчване се нарича йонизираща
радиация. Същевременно с излъчването на радиацията атомите променят естеството
си и от първоначалния елемент се получава “дъщерен”. Той също може да бъде
радиоактивен и да доведе до дъщерен елемент от второ поколение, а процесът да
продължи , докато накрая се получи стабилен атом. Този процес е известен като
радиоактивно семейство или верига от разпадания. Всеки радиоактивен елемент има
своя собствена характерна скорост на разпадане и може да бъде окачествен според
периода на полуразпад - времето, за което половината от радиоактивните атоми се
разпадат. Периодът на полуразпад варира от части от секундата до хиляди и
милиони години. Радиоактивността се измерва по броя на разпаданията за една
секунда. Единицата за радиоактивност се нарича бекерел (Bq) и отговаря на едно
разпадане за секунда. Общоприетият символ за радиоактивност и йонизираща
радиация е оранжевият трилистник.
Основните видове йонизираща радиация са алфа и бета частиците, гама лъчите,
рентгеновите лъчи и неутроните. Алфа частиците имат много малка проникваща
способност и могат да бъдат спрени от лист хартия. Бета частиците също не
притежават добра проникваща способност - обикновен те могат да изминат само
няколко милиметра в биологична тъкан. Гама и рентгеновите лъчи и неутроните са
силно проникващи и лесно могат да минат през човешкото тяло.
КАКЪВ Е ЕФЕКТЪТ
ОТ ЙОНИЗИРАЩАТА
РАДИАЦИЯ ВЪРХУ МАТЕРИЯТА ?
Обикновената материя има нулев сумарен електрически заряд, т.е. положителните и
отрицателните електрически заряди са балансирани. Взаимодействието на
йонизиращата радиация с материята променя естествения баланс на положителните
и отрицателните заряди. Електрическият дисбаланс (йонзация), предизвикан от
йонизиращата радиация, е вреден за една високоорганизирана структура и в
човешките тъкани може да предизвика образуване на злокачествен тумор или да
създаде възможност за наследствен дефект у бъдещите поколения. Естествено,
трябва да се има предвид, че освен радиацията съществуват много други фактори,
на които можем да бъдем подложени и които също могат да причинят рак.
КАКВО Е РАДИАЦИОННА ДОЗА ?
Броят йонизации, предизвикани в единица обем материя, се нарича радиационна
доза и се измерва с единица, наречена сиверт (Sv), както и с нейното
подразделение милисиверт (mSv) - една хилядна от един Sv. Сивертът е модерната
единица за доза, която вече напълно е изместила по-старата единица, наречена рем.
Един Sv е равен на сто рема.
КАКВИ СА БИОЛОГИЧНИТЕ ЕФЕКТИ
ОТ РАДИАЦИЯТА ?
В човешкото тяло могат да бъдат обособени две основни вида клетки:
а) “полови” клетки, използвани за размножаването на видовете, и
б) “соматични” клетки, от които се изграждат различните органи.
Всички проблеми, породени от вредата, нанесена от радиацията на една соматична
клетка, засягат единствено облъчения индивид. Увреждането обаче на една полова
клетка може да бъде предадено на бъдещите поколения - то е генетично увреждане.
Рискът излагането на йонизираща радиация да причини някакъв проблем е
пропорционален на получената доза. При ниските дози, които повечето от хората
въобще някога могат да получат, рискът е наистина много малък. Въпреки това няма
основателна причина да се смята, че съществува някакво прагово равнище, под
което рискът спада до нула. Изчислено е, че ако един милион души получат по един
mSv радиация на цялото тяло, дванадесет ще развият рак с фатален край. Ракът
няма да се прояви изцяло, докато не измине известен латентен (скрит) период - от
няколко да няколко десетки години. Ще бъдат предизвикани и приблизително шест
наследствени дефекта у всички бъдещи поколения на милиони облъчени хора. За да
може да се прецени какво означава това, ще отбележим, че в една популация от
един милион души средно за една година 2000 умират от рак, индуциран от всички
възможни причини (с други думи не само от радиация), и има около двеста
раждания с наследствени дефекти, дължащи се на мутации по всевъзможни
причини.
Международната комисия за радиационна защита (МКРЗ) дава препоръчителни
стойности за максималното допустимо облъчване. Последните препоръки на МКРЗ
ограничават годишната доза за граждански лица до 1 mSv над естествения фон.
Законодателството в повечето страни се основава на указанията на МКРЗ.
Голяма доза радиация (над 1.5 Sv), получена в разстояние на няколко часа, ще
доведе до бързи и тежки последици и вероятно до смърт след няколко дни или
седмици. Единствената вероятност българи да получат такива големи дози може да
бъде в случай на ядрена война или при масирано изхвърляне на радиоактивни
вещества поради катастрофа в някоя близка ядрена централа. Доколкото подобни
събития излизат извън обсега на настоящата листовка, тук ние ще разгледаме само
тези облъчвания, на които човек може да бъде подложен в нормалния живот.
КОЛКО ЙОНИЗИРАЩА РАДИАЦИЯ
ПОЛУЧАВАМЕ И ОТКЪДЕ ?
Земята, на която живеем, въздухът, който дишаме, и самите ни тела са естествено
радиоактивни. До началото на този век не е съществувал никакъв друг източник на
йонизираща радиация освен тези естествени форми. През 1895 г. са открити
рентгеновите лъчи, които бързо намират приложение в медицината. Оттогава насам
произведените от човека източници на йонизираща радиация намират все нови и
нови приложения.
ЕСТЕСТВЕНО ФОНОВА РАДИАЦИЯ
Ние сме подложени на естествено фонова радиация от три различни източника:
а) космическа радиация;
б) земна радиация;
в) вътрешна радиация.
Космическа радиация
Земята е непрекъснато бомбандирана от космоса от сложна смес силно проникващи
йонизиращи радиации. Атмосферата има известен защитен ефект и затова
получаваната доза се увеличава с височината над морското равнище. Всички ние
получаваме от космическата радиация годишно средно по около 0.3 mSv, като няма
разумен начин да се защитим от нея.
Земна радиация
Още преди пет милиарда години, когато се е формирала Земята, в нейната структура
са били включени някои радиоактивни елементи. Поради техния дълъг период на
полуразпад (тоест поради много бавната скорост на разпадане) тези елементи, както
и дъщерните им елементи все още са включени в земната кора и излъчват алфа,
бета и гама радиация.
Дозата, която получаваме от земната гама радиация от тези източници, се изменя в
зависимост от местната геология. Вулканичните скали, например гранитът, са с по-
голяма концентрация на радиоактивни елементи от утаечните скали, например
варовикът. Средната годишна доза от този източник е около 0.32 mSv.
Вътрешна радиация

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Радиоактивност- същност, ефекти, видове радиация

Земята е непрекъснато бомбандирана от Космоса със сложна смес силно проникващи йонизиращи радиации. Атмосферата има известен защитен ефект и затова получаваната доза се увеличава с височината над морското равнище...
Изпратен от:
koteva11
на 2006-11-18
Добавен в:
Лекции
по Физика
Статистика:
1,537 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Физика рядко сваляни с 6 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Спектър на електромагнитните вълни

06 апр 2011
·
48
·
14
·
1,541
·
80

Електромагнитен спектър се нарича диапазонът (обхватът) на всички възможни електромагнитни излъчвания...
 

Природата на цветовете

19 дек 2006
·
743
·
1
·
229
·
419
·
2
·

Това, което виждаме като цвят, е начина, по който нашият мозък реагира на различните дължини на вълните на светлината.
 

Единици за дължина, повърхнина и обем

13 дек 2007
·
84
·
5
·
129
·
38
·
1

В мореплаването се използва единицата дължина, наречена морска миля. По определе-ние - 1 морска миля = 1852 m. Единици за повърхнина, кратни на m2:...
 

Nuclear Reactor

13 яну 2008
·
30
·
2
·
359
·
3

These are made of steel containing a high percentage of material which can absorb neutrons, e.g. boron. Control rods are pushed into the core of the reactor. They control the amount of reaction and hence the amount of heat energy being produced...
 

Топлопроводност

07 май 2010
·
106
·
4
·
513
·
187

Топлинен поток. Закон на Фурие. Топлопроводност през еднослойна и многослойна плоска стена. Топлопроводност през цилиндрична еднопластова и многопластова стена. Топлопроводност през сферична стена...
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 11 въпроса от раздел Електростатика с решаване на задачи и превръщане на единици. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор.
(Труден)
11
335
1
04.12.2013
Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.
(Труден)
10
63
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по физика

Радиоактивност- същност, ефекти, видове радиация

Материал № 9393, от 18 ное 2006
Свален: 1,537 пъти
Прегледан: 479 пъти
Качен от:
Предмет: Физика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,350
Брой символи: 11,379

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Радиоактивност- същност, ефекти, видове радиация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
83

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения