Големина на текста:
РЕФЕРАТ
на
Тема: Основни правила за
мотивиране на персонала
от
Румяна Георгиева Михайлова
Октомври 2007 г. Специалност: Мениджмънт на
гр. Пловдив туристически услуги
Фак.№: 07055032
За да говорим за това “ Що е мотивация? “ и какви са основните правила за
мотивиране на персонала, трябва да си отговорим първо на въпросите “ Що е това
организация? “ и “ Каква е ролята на мениджъра в нея? “.
Понятието организация е от латински произход. В буквален превод означава
устройвам или придавам строен вид на нещо. В наши дни понятието организация се
разбира, като формална група от хора с една или повече общи цели. Определението на
Честър Барнард е: “ система от съзнателно координирани дейности на двама или повече
души.” От всичко това можем да заключим, че организацията е преди всичко социален
феномен, защото в нейната основа са хората.
Ролята на мениджъра е да управлява процесите в организацията, така че да
бъдат постигнати нейните цели.
И ако обобщим отговорите на двата въпроса, които си зададохме, то можем
да кажем, че организацията е формална група от хора с общи цели и мениджърите са
тези, които трябва да ръководят и мотивират тези хора да изпълняват своите
задължения, така че да бъдат постигнати нейните цели.
Съществуват много теории на мотивацията, които мениджърите могат да
използват, за да усъвършенстват знанията си относно това, защо хората се държат по
този или онзи начин. Мениджърите, запознавайки се с тези теории, трябва да
разработят свой собствен подход към мотивацията на персонала, въз основа на това
какви хора работят в тяхната организация.
Основният въпрос е “ Кое е онова, свързано с поведението на хората в
групата, от което зависят техните усилия и резултати.”
Терминът “ мотивиране “ произхожда от гръцки език и означава “
раздвижване “. Мотивацията се дефинира като “ … всички тези обстоятелства на
вътрешно домогване, които се описват като желания, стремежи, подбуди и т.н. Това е
вътрешно състояние, което активизира или движи.”
Майкъл Армстронг казва, че “ … Мотивацията е това, което кара хората да
действат или да се държат по определен начин. Да мотивираш хората означава да ги
насочиш в определена посока и да приемеш необходимите стъпки, за да стигнат те до
там. Да бъдеш мотивиран означава или да искаш да отидеш някъде по собствено
желание, или да бъдеш окуражаван с всички съществуващи средства да тръгнеш
целенасочено и да постигнеш успех при пристигането си.
Основата на мотивационния процес – това са потребностите. Потребностите
възникват при взаимоотношение на човека със заобикалящата го природна и социална
среда. Те са изразител на неговата зависимост от условията на съществуване.
Задоволяването на една потребност е предпоставка за възникването на друга.
Човешката психика е така устроена, че непрекъснато поддържа влечението към вещи и
условия, осигуряващи по-добър начин на живот. Потребността е основният източник на
човешката активност. Ако няма потребност, не може да има активност.
Процесът на мотивацията започва с възникване и осъзнаване на
потребността. Недостигът на нещо вътре в индивида е първото звено във веригата от
събития, водещи към поведението. Незадоволената потребност предизвиква
напрежение ( физическо или психическо ) вътре в индивида, което го довежда до
ангажиране с определен вид поведение с цел задоволяване на потребността и
понижаване на напрежението. Постигането на целта задоволява потребността и
процесът е завършен.
От тук можем да заключим, че има две основни посоки, в които може да
продължи и се задълбочи търсенето на отговори на въпросите за мотивацията:
2
1. Човешките потребности, като ключова вътрешна
характеристика на поведението.
2. Процесът и връзките между неговите етапи.
Отговор на това “ Как човешките потребности подбуждат определено
трудово поведение и как то влияе върху резултатите? “ ни дават съдържателните
мотивационни теории. Две от най-популярните такива са: Теория за йерархията на
потребностите на Ейбрахам Маслоу и Теория за двата фактора на Фредерик Херцберг.
От момента на създаването и теорията на Маслоу за йерархията на
потребностите се ползва с широко признание. Тя подчертава значението на две
фундаментални изходни положения:
І. Ние сме “ нуждаещи се животни “, чиито потребности зависят от това
което вече имаме. Само потребности, които не са още задоволени, могат да въздействат
върху поведението. С други думи,задоволената потребност не поражда мотивация.
ІІ. Нашите потребности са подредени йерархично на базата на своята
важност. След като се задоволи някоя потребност, възниква друга, която изисква
задоволяване.
Според Маслоу хората имат и се опитват да задоволят пет основни
потребности:
Физиологични потребности . Тази категория потребности включва
първостепенните нужди на човешкото тяло като вода, храна, подслон и секс.
Физиологичните потребности доминират, когато са незадоволени, и никакви други
потребности не могат да послужат като основа за мотивация.
Потребности от безопасност и сигурност . Когато
физиологичните потребности са адекватно задоволени, от значение става следващото,
по-високо ниво на потребности. Потребностите от безопасност включват потребност от
сигурност, защита и стабилност във физическата и междуличностната среда на
всекидневния живот. От управленска гледна точка потребностите от безопасност се
проявяват от опитите на даден служител да си осигури сигурност на работното място и
странични ползи.
Социални потребности . Това са потребност от любов,
привързаност, чувство за принадлежност във взаимоотношенията с други хора.
Незадоволеността на потребностите на това равнище може да засегне психическото
здраве на индивида.
Потребност от уважение и почит . Това са потребност от
признанието на другите, респект, престиж, потребност от висока самооценка,
компетентност. Задоволяването на тези потребности води до чувство за увереност в
себе се и престиж.
Потребност от самоосъществяване . Маслоу определя тези
потребности като “ желание да ставаш все повече това, което си, да станеш всичко,
което си способен да станеш”. Това означава пълна реализация от страна на индивида
на неговия потенциал от талант и способности. Според Маслоу задоволяването на
потребностите от самоосъществяване е възможно само след удовлетворяването на
всички други потребности. Нещо повече, той предполага, че задоволяването на
потребностите от самоосъществяване има тенденция да ги усилва. Така, че когато
хората съумеят да постигнат своето самоосъществяване, те най-често са мотивирани от
увеличените си възможности да задоволяват тази потребност.
Мениджърите могат да окажат въздействие върху трудовия процес на базата
на всяка една от петте потребности. Те могат да подпомагат служителите в
задоволяването на потребностите, както следва:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 яну 2022 в 08:25 потребител
 
Подобни материали
 

Икономика на труда

16 юли 2010
·
44
·
14
·
4,220
·
88

Труда в материалното производство е съществена икономическа категория, защото се отнася до човешките ресурси. Всепризната е тяхната роля в производството на продукти и услуги при перманентна ограниченост на ресурсите. Отнесен към отделния човек...
 

Икономика на труда

25 сеп 2010
·
61
·
3
·
3,263
·
86

Трудът е важна икономическа категория, която се отнася до човешкия фактор.Той заема важно място при производството на продукти и извършването на услуги в условието на непрекъсната ограниченост на ресурси...
 

Планиране и анализ на фирма


Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
 

Икономика на труда

09 мар 2009
·
116
·
2
·
2,350
·
34

Пищови по икономика на труда - 1. Същност на трудовите процеси,2. Характеристика на работната сила участваща в трудовите процеси...
 

Начини за мотивиране на персонала

18 ное 2008
·
208
·
6
·
1,062
·
260
·
1

Доклад на тема начини за мотивиране на песонала
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти първи курс в Университет за Национално и Световно Стопанство - гр. София по дисциплината ИК на труда при Мария Атанасова. Съдържа 20 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. На обозначените места на някои въпроси трябва да посочите неверните отговори.
(Лесен)
20
361
1
04.04.2014
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
29
1
4 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Основни правила за мотивиране на персонала

Материал № 93803, от 17 фев 2008
Свален: 593 пъти
Прегледан: 183 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 1,889
Брой символи: 16,755

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни правила за мотивиране на персонала"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения