Големина на текста:
Основи на счетоводството
Същност на счетоводния метод.
Елементи на метода.
Кратка характеристика на балансовото обобщаване, като елемент на
счетоводния метод.
Неслучайно изкуството счетоводство и счетоводни услуги говорят от името
на бизнеса от гледна точка на финансовото отражение на съответната
дейност на фирмата.
Като важна част от математическите науки, чрез счетоводството и
счетоводните услуги лесно могат да се анализират успехите и провалите на
дадена фирма.
Първите открити счетоводни документи датират от преди повече от 7000
години в Близкия Изток, макар и стопанските единици по това време да са
записвани по най-примитивния начин. Това говори много за еволюцията,
която претърпява счетоводството в по-късен етап.
В наши дни счетоводството е наука, а воденето на качествени счетоводни
услуги изкуство. С развитието на акционирените дружества и нуждата от
допълнителен капитал спомагат управлението на счетоводството на дадена
фирма да стане най-важната неделима част от нейното развитие.
В най-общ смисъл счетоводството е начин за създаване на информация за
дейността на предприятията. Външно неговата най-характерна особеност е,
че информацията се създава чрез водене на сметки. Ако приемем
условно,че сметките са таблици с различно наименование и
предназначение, то воденето на тези таблици-сметки се изразява във
вписването в тях според предназначението им и по определен начин на
данните за извършениете стопански операции, които в съвкупността си
представляват стопанската дейсност.
Чрез това вписване данните за стопанските операции се систематизират
според съсържанието им и се преобразуват в информация. Тази
информация е счетоводна – по начина на създаването и, и отчетна или
фактическа, защото се отнася за осъществена дейност, т.е. за минали
събития.
Даденото пояснение за счетоводството изразява неговото най-ниско
равнище – сметководното, което представя счетоводството само като
стедство за регистрация на данните за стопанските операции.
В действителност неговата същност е много по-широка: то е инструмент на
стопанското управление, защото създадената чрез него информация
обосновава анализа и контрола върху ефективността и правомерността на
сделките и определя решенията на ръководството за развитието на
предприятието. Затова в същинския му смисъл счетоводството е
инструмент на стопанското управление. Управленската му насоченост се
развива постепенно във времето и в най-голяма степен се проявява в
условията на пазарна икономика. Постепенно се проявяват и развиват и
функциите на счетоводството. По главните от тях са:
- Информационна. Тя се изразява в осигуряване и предаване на
информацията, необходима за обосноваване и приемане на икономически
решения.
- Контролна. Тя е вътрешно присъща на счетоводството и се осъществява
като в процеса на създаването на счетоводната информация за осигуряване
на нейната правомерност, достоверност и точност, така и при използването
на създадената информация за осъществяване на вътрешен финансов
контрол, одит, данъчен контрол и други видове специализиран контрол.
- Аналитична. Изразява се в информационното осигуряване на
икономическия и финансовия анализ на дейността и състоянието на
предприятието, на основата на който да се приемат управленските
решения.
- Прогрозна. Израз на тази функция е използването на създадената
информация за прогнозиране и определяне на производствено-финансовата
програма на предприятието в следващите отчетни периоди.
Счетоводството, от една страна, е научна област, а, от друга, практическа
дейност.
В теорията счетоводството се разглежда и като кибернетична система,
което дава възможност да се определят неговото място, роля и значение за
управлението.
Счетоводството като информационна система се състои от следните
елементи:
а) човешки ресурси – характеризират се определена численост, структора,
квалификационен състав, социална и възрастова структора;
б) носители на информация – характеризират се с определено
съдържание и форма. Обособяват се: носители на информация за
регистрирана за първи път стопанската информация, наречени първични
документи; носители на обобщена, хронологично систематизирана
информация, наречени вторични документи, и носители на резултатна
информация – годишни финансови отчети;
в) технически средства – намират приложение при регистрирането,
обработването и изваждането на информацията. Характеризират се с
определен вид, размер и стойност;
г) методологически инструментариум – система от способи и техники за
постигане целите на системата.
Характерно за елементите на счетоводния метод е, че те са два по два тясно
и взаимно свързани. Това обстоятелство обаче, не изключва връзката им с
останалите елементи. Осемте основни елемента са именно: балансово
обобщаване и счетоводен баланс, система от счетоводни сметки и
двустранно отразяване на стопанските операции в системата на
счетоводните сметки, документиране и инвентаризиране, оценяване и
калкулиране, сводиране на отчетните.
Изброените способи са точно определени и се използват взаимосвързано
като единна система от способи, наречени елементи на счетоводния метод.
Всеки от тях има конкретна роля в процеса на създаване на счетоводна
информация. В този смисъл методът на счетоводството не е механичен
сбор, а система от способи, чрез които се осигурява единно, непрекъснато,
взаимосвързано и обективно мисловно отражение на икономически
обобщените и изразени в стойност счетоводни обекти.
Балансовото обобщаване е метод , с помощта на който се съпоставят
активите, собствения капитал и пасивите в имуществото на всяко
предприятие.Между тези величини съществува стойностно равенство,тъй
като в същност става въпрос за едно и също нещо-имуществото , но
представено от две гледни точки: от една страна, състав и функционална
роля (активи), а от друга произход и целево предназначение (собствен
капитал и пасиви). Когато тези величини се съпоставят по определен начин

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основи на счетоводството

Същност на счетоводния метод. Елементи на метода. Кратка характеристика на балансовото обобщаване като елемент на счетоводния метод....
Изпратен от:
minimoys
на 2013-01-04
Добавен в:
Казуси
по Счетоводство
Статистика:
39 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Счетоводен баланс

26 апр 2010
·
334
·
4
·
937
·
385

Метод на балансовото обобщаване. Счетоводен баланс, съдържание и структура. Видове баланси. Видове балансови статии...
 

Метод на счетоводството

22 мар 2008
·
287
·
5
·
732
·
68

Характерно за елементите на счетоводния метод е, че те са два по два тясно и взаимно свързани. Това обстоятелство обаче, не изключва връзката им с останалите елементи...
 

Счетоводен баланс

09 дек 2008
·
454
·
7
·
789
·
335
·
1

Счетоводен баланс (СБ). Видове баланси и балансови изменения. Същност и строеж на счетоводния баланс – той е основен метод и документ, който отразява имущественото и финансово състояние на предприятието към точно определен момент...
 

Счетоводен баланс, счетоводни сметки

14 дек 2006
·
3,871
·
13
·
1,508
·
597
·
2

Счетоводният баланс е способ на частния метод на счетоводната отчетност за обобщено изразяване и икономическа групировка...
 

Счетоводният метод

11 ное 2008
·
121
·
11
·
2,143
·
61

Счетоводният метод представлява своего рода съвкупност от способи за създаване на счетоводна информация, посредством които се изпълнява целият набор от управленски функции на предприятието. Специфичните методи на счетоводството са тези...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
122
1
1 мин
15.11.2016
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
2
2
5 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Основи на счетоводството

Материал № 936837, от 04 яну 2013
Свален: 39 пъти
Прегледан: 69 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 5
Брой думи: 964
Брой символи: 6,625

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на счетоводството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
1

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
7 4

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения