Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО
И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ТЕМА: Сравнителен нализ на НСС 2 и МСС2, НСС 18 и МСС
18, НСС 32, МСС 32 и МСС 39
ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:..................................
. /Доц. С.Башева/
Спец. Счетоводство и контрол
Фак. № 1165067
София
2012г.
1
Със закона за счетоводството се предвиди предприятията да изготвят и да
представят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни
стандарти, приети от Борда по международни счетоводни стандарти. Това изискване,
съгласно закона, се реализира на два етапа: от 1 януари 2003 г. – в предприятията,
осъществяващи дейността си въз основа на отделни закони (банки, застрахователни,
инвестиционни и осигурителни предприятия и др. под.) и в предприятията, които са
елементи по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и от 1
януари 2005 г. – във всички останали предприятия, изготвящи годишни финансови
отчети с общо преднзначение.
Междунродните счетоводни стандарти не са единствените носители на
нормативната база за счетоводни цели. В България се използвт и Националните
стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Те осигуряват
организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното
отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятията, които ги прилагат
съгласно Закона за счетоводството с цел вярно и честно представяне на имущественото
и финансовото им състояние в годишните им финансови отчети.
Чрез Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия се постигат:
завършеност на националното счетоводно законодателство при условията на пазарна
икономика;
унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология;
съответствие с изискванията на нормативните актове на Европейския съюз в областта
на счетоводството и на Международните счетоводни стандарти;
пълно обхващане на счетоводните обекти;
законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на
възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика;
единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.
Последните счетоводни стандарти целят хармонизиране на националната ни
счетоводна практика със световната такава, като съществена част от тях са взаимствани
от световния счетоводен еталон – Международните счетоводни стандарти (МСС).
Целта на настоящата курсова работа е да се анализират различията между НСС и МСС.
Съпоставка между НСС 2 Отчитане на стоково-материалните
запаси и МСС 2 Материални запаси
Цел
НСС 2, и МСС 2 определят реда за оценката и счетоводното отчитане на
стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по историческа
цена (доставна стойност). И двата счетоводни стандарта дават указание за:
?определянето на историческата цена;
?последващото признаване на историческата цена за разход;
?всяко намаление на доставната стойност (историческата цена) до нетна
реализируема стойност;
2
?методите за отписване на отчетната стойност, съгласно които се определят
разходите за стоково-материални запаси.
Обхват
По смисъла на НСС 2 в състава на стоково-материалните запаси влизат следните
краткотрайни активи:
?Материали – придобити главно чрез покупка и предназначени за влагане в
производство на продукция и услуги
?Продукция – създадена в резултат на производствения процес в предприятието и
предназначена за продажба
?Стоки – придобити чрез покупка и предназначени за продажба
?Незавършено производство – стоково материални запаси, намиращи се в процес
на производство
?Инвестиции в МЗ – материални активи, придобити с инвестиционни цели, т.е. с
последващо инвестиране в други предприятия, а не за ползване
В МСС 2 не са регламентирани инвестициите в МЗ
В НСС2 и МСС 2 не се разглеждат проблемите свързани с отчитането на:
?Незавършеното производство по договори за строителство
?Финансовите инструменти
?Стоково материалните запаси в областта на земеделието, животновъдството,
горското стопанство и полезните изкопаеми, доколкото те се оценяват по нетна
реализуема стойност в съответствие с утвърдени счетоводни стандарти или
утвърдена практика в тези отрасли.
Към изброените до тук проблеми ще вметна, че в МСС е споменато и за
биологичните активи, свързани със земеделска дейност (поместени в МСС 41 Земеделие).
Оценка на стоково-материалните запаси
В НСС 2 е посочено, че стоково-материалните запаси се оценяват по по-ниската
от доставната (историческата) и нетната реализуема стойност, като разликата се отчита
като други текущи разходи за дейността.
Съответно в МСС 2 се казва, че материалните запаси се оценяват по по-ниската
от себестойността и нетната реализуема стойност, като се има предвид, че доставната
цена и себестойността представляват сумата от всички разходи по закупуването и
преработката, както и от други разходи, направени във връзка с доставянето на
стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние
(материали, продукция, стоки, незавършено производство и др.).
Разходи по закупуване
Според НСС 2 Разходите по закупуване включват: покупна цена, вносни мита и
такси, невъзстановими данъци и акцизи, разходи по доставката и други разходи
В МСС 2 разходите за закупуване на материалните запаси съставляват сборът от
покупната цена, вносните мита и други данъци (различни от тези, които впоследствие
предприятието може да си възстановява от данъчните власти), транспортните разходи и
други, които могат директно да се припишат на придобиването на стоките, материалите
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

МСС сравнение

Сравнителен нализ на НСС 2 и МСС2, НСС 18 и МСС 18, НСС 32, МСС 32 и МСС 39...
Изпратен от:
Lora Naydenova
на 2013-01-03
Добавен в:
Домашните работи
по Счетоводство
Статистика:
423 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Международни Счетоводни Стандарти

18 май 2007
·
1,442
·
30
·
3,094
·
658
·
4

Лекции по МСС, основни понятия, задачи за изпитна подготовка.
 

Счетоводни стандарти

03 авг 2011
·
278
·
5
·
6,739
·
485
·
2

Разработки по счетоводни стандарти, форматирани за пищови...
 

Счетоводни стандарти на ЕС

05 мар 2008
·
250
·
5
·
6,090

Комитета за м/ународните счет. стандарти е създаден през 1973г. в Лондон.Той разработва счет. стандарти к` понастоящем са около 40 на брой.България прилага значителна част от постановките на М/ународните...
 

Организация на отчитането на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията по примера

11 дек 2007
·
1,014
·
12
·
1,137
·
283

В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети са посочени основните потребители на финансовите отчети...
 

Тест по счетоводни стандарти

13 авг 2008
·
427
·
3
·
667
·
6

тест по счетоводни стандарти при Велков - магистратура "Счетоводство и анализ"=
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
30
1
2 мин
03.08.2018
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
13
2
4 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

МСС сравнение

Материал № 936405, от 03 яну 2013
Свален: 423 пъти
Прегледан: 521 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Домашна работа
Брой страници: 19
Брой думи: 5,527
Брой символи: 35,360

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "МСС сравнение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
18

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
17 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения