Снежана Димитрова
преподава по Немски
в град Видин
Големина на текста:
Разработване и ценообразуване на туристически пакети
Съгласно закона за туризма организираните групови и индивидуални пътувания
с обща цена (организирани пътувания) са пътувания, при които са спазени следните
изисквания:
Пътуването е по предварително изготвена програма;
Програмата включва комбинация от най- малко две от следните услуги:
транспорт, нощувка или други туристически услуги, които не са свързани с транспорт
или нощувка, съставляващи значителна част от пътуването;
Услугите се продават или се предлагат за продажба с обща цена;
Пътуването обхваща период по- дълъг от 24 часа или включва нощувка.
Пътуванията с обща цена, още наричани пакетни или паушални пътувания, се
организират или провеждат от туроператор, който ги продава директно или с
посредничеството на туристически агент или мрежа от туристически агенти.
(Пакетни пътувания/ package tours- организирани индивидуални или групови
пътувания, които задължително включват самолетен транспорт и наземен транспорт в
туристическата дестинация, но не изискват непременно да има лице, което да посреща
туристите и да им съдейства на място).
Подготовката и осъществяването на една туристическа програма на пътуване с
обща цена преминава през четири етапа:
1. Планиране и подготовка на програмата;
2. Маркетинг на програмата;
3. Реализация и администриране на програмата;
4. Провеждане на пътуването и оценка на програмата.
В дейността на туроператора се наблюдава цикличност, обусловена от
сезонността в туризма. В даден момент персоналът на туроператора може да подготвя
програмите за следващата година, да осъществява маркетингови дейности и да
администрира и организира туристическите програми от брошурата за настоящата
година. За да се редуцира ефекта на сезонността в туризма, туроператорите могат да
работят по програми в различни дестинации, за които има различен сезонен модел на
търсенето.
Логическата последователност на разработването и маркетирането на програма
за пакетно пътуване със самолет е представено на фиг. 1 (Middleton, 2000). От фигурата
ясно проличава връзката между проучванията на пазара, стратегическото и
маркетинговото планиране, както и изпълнението на маркетинговата програма.
1
18 месеца
12 месеца
8 месеца
Фиг. 1 Схема на подготовката и реализацията на програма на пакетно
пътуване със самолет (по Middleton, 2000).
Планиране и подготовка на туристическата програма
1. Проучвателен етап
Планирането на една програма трябва да започне с проучвания на пазара. Целта
на тези проучвания е да се прецени коя програма ще са продава добре и кои части от
програмата са от най- голямо значение за потенциалните туристи. Проучвателната
работа на туроператора подпомага изготвянето на концепция за пътуването и
разработката на идеен проект за организираното от него туристическо пътуване.
При проучванията на пазара трябва да се използва както вторична, така и
първична информация. Източници на вторична информация могат да бъдат доклади на
браншови организации и изследователски институти, публикувана официална
статистика за туристопотоците, демографски изследвания, брошури на конкурентите,
вътрешна вторична информация на туроператора (предишни оперативни резултати, кои
програми са се продавали добре и с каква печалба) и др. Първичните изследвания под
формата на анкети могат да се проведат сред туристическите агенти, както и сред
предишни и потенциални клиенти. В организационен аспект проучванията могат да
2
Корпоративн
а стратегия
Брой 
седалки
Планиран
е на 
полетите
Цена и 
график на 
пътуваният
а
Компютърна 
резервационн
а система
Проучвани
я и 
прогнози
Маркетингов
а стратегия
Капацитет
и по 
програмата
Планиране 
на легла
полет
Калк
улац
ия
Създаван
е на 
брошурата
Продажб
а
Леглови 
контингент
и
Необходим 
брой легла
Маркетингов
а тактика
бъдат осъществени самостоятелно от туроператора или възложени на специализирани
социологически или маркетингови агенции. Според предмета на проучванията те могат
да се обособят в проучвания на търсенето, проучвания на предлагането и проучвания
на конкурентите, като технологично проучванията на туристическото търсене трябва да
предхождат тези в останалите направления.
Проучванията на търсенето могат да насочат и конкретизират по- нататъшната
проучвателна работа на туроператора. Обект на тези проучвания могат да бъдат
предишни, настоящи и потенциални негови клиенти, като препоръчително трябва да се
търси отговор на следните въпроси:
Какви са водещите потребителски мотиви за предприемане на туристическо
пътуване- морска или планинска рекреация, балнеолечение, приключения,
познавателни мотиви и др.?
Профил на потребителите (възрастова, професионална, образователна и полова
структура) и техните финансови възможности, свободно време и режим на ползването
му (годишно и седмично, честота и период на ползване на отпуските, ученическите
ваканции, национални празници);
Предпочитания на настоящите и потенциалните клиенти по отношение на
дестинацията, вида и категорията на обектите за настаняване и заведенията за хранене,
допълнителни услуги за разнообразяване на престоя и др.
Отговорите на тези въпроси позволяват да се уточнят организационно-
техническите параметри на туристическото пътуване с обща цена, а именно:
продължителност на пътуването и период на осъществяването;
съотношение между пътуване и престой;
вид на използвания транспорт и качество на транспортното обслужване;
вид и категория на обектите за настаняване и хранене;
предпочитани дестинации, туристически места и обекти.
Проучванията на предлагането се осъществяват с цел подбор на подходящи
транспортни средства, туристически дестинации, места, обекти и контрагенти-
доставчици на съответните услуги в дестинацията. Вниманието при тези проучвания е
насочено към съставните елементи на туристическия продукт на предпочитаните
дестинации:
туристически атракции наличие на природни и антропогенни дадености,
постижения на материалната и духовната култура, периодични и епизодични прояви;
структура за престой видово разнообразие и категория на обектите за
настаняване, хранене и развлечение, туристическа инфраструктура и предлагане на
допълнителни услуги, квалификация на кадрите и качество на обслужването, ценови
равнища и др.;
транспортна достъпност – транспортна мрежа, състояние на транспортната
инфраструктура, бързина и комфорт на пътуването и др.
При планиране на програми до нови дестинации, туроператорът може да вземе
участие в опознавателно пътуване, спонсорирано от маркетинговата организация на
съответната дестинация, от превозвачи или доставчици на услуги, или да предприеме
такова за своя сметка. Опознавателните пътувания дават възможност на туроператора
да оцени потенциала на програмата, да прецени наземните услуги, да осигури
партньорство за нейното популяризиране.
Съпоставянето на резултатите от проучванията на предлагането с тези от
проучванията на търсенето позволява да се състави окончателния работен проект на
туристическото пътуване. При наличие на работен проект туроператорът се насочва
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 окт 2021 в 12:24 студентка на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
презентация за турция на тема туристическо пътуване с обша цена
добавена от juleto777 21.11.2013
0
20
Туристически дестинации
добавена от bernarda 26.03.2018
1
14
Подобни материали
 

Екскурзия в Албания

25 мар 2008
·
169
·
5
·
390
·
80

Това организирано пътуване представлява екскурзия в албания. Това е културно познавателен туризъм. Нашите потенциални туристи са хора със средни доходи и на възраст от 35 до 60г.По желанийе могат да се вклучат и по млади.Екзкурзиата е актуална в период..
 

Проект за развитие на туризма в община Попово

19 фев 2008
·
515
·
15
·
1,305
·
303

Проектът цели развитието на туризма в община Попово и стимулиране на устойчивото развитие на региона и разнообразяване на предлагането, като се създаде един оригинален туристически продукт на територията на общината...
 

Благоевград като туристическа дестинация

29 ное 2009
·
96
·
6
·
880
·
75

В тях се срещат само отделни туристически селищни образувания и обекти без постоянно население...
 

Проект за туристическо пътуване с обща цена

13 фев 2008
·
700
·
12
·
1,208
·
417
·
1

Настоящият проект анализира организацията, ценовата дефиниция и пласмента на туристическо пътуване с обща цена. Пътуването е организирано от фирма България – Травел и е с основни точки:...
 

Туристически пакет

06 фев 2008
·
365
·
7
·
537
·
169
·
1

Проектът предлага 3 дневна почивка, пълен пакет. Екскурзията е на тема: „Бит и култура в Кюстендилския край”.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по селски туризъм
тематичен тест по Туризъм за Студенти
Тестът съдържа 26 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават специалности туризъм и икономика на туризма.
(Лесен)
26
41
1
2 мин
09.04.2014
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
междинен тест по Туризъм за Ученици от 9 клас
Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
(Много лесен)
20
50
1
2 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Разработване и ценообразуване на туристиески пакети

Материал № 935453, от 01 яну 2013
Свален: 143 пъти
Прегледан: 191 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 11
Брой думи: 3,949
Брой символи: 24,622

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разработване и ценообразуване на туристиески па ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,610 445

Снежана Димитрова
преподава по Немски
в град Видин
с опит от  21 години
42 445

виж още преподаватели...
Последно видяха материала