Големина на текста:
Тема 1
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МАРКЕТИНГ КАТО НАУКА
Възникването на ПМ датира от 50-тте год.на 20 век,най-напред в САЩ и после в
Западна Европа.
Чрез ПМ успешно се печелят предизборни битки.
ПМ се идентифицира само с предизборните кампании,без да се отчитат властите и
елитите в пол.процес.
Връзка между власт,елити и избори като източник на развитие на пол.маркетинг:2
подхода:
1.Акцентира върху различните техники на ПМ
2.Съчетание на теоретични и практически страни на ПМ.-по-ефективен и рационален
подход,защото има по-всеобхватни изследователски параметри,не се влияе от
предизборната емпирия.
ПРЕДМЕТ НА ПМ
-Водеща роля на различните пол.елити
-разнообразни теории
-динамично еволюиращите през 20 век маркетингова теория и практика
ПОНЯТИЯТА ПОЛИТИКА И МАРЕКТИНГ
Понятието „политика” има гръцки произход – „това,което се отнася до държавата”
Понятието „политика” се разпространява под влиянието на трактата на Аристотел
„Политика”-свързана със създаването на полисите,защото там се създава
политическата дейност като обществено явление.
НОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЗНАЦИ:
1.по-висок етап на разделението на труда
2.нова социална организация
3.променящи се икономически връзки
Първи белег за възникването на политиката- връзката между „родилните мъки” на
политиката и Прохождащата антична държавност.
Политиката се ражда в процеса на създаване на публичната власт.
ЛАСУЕЛ-„Властта е пол.феномен,а политиката властване”
И двата подхода имат за цел решаването на обществените проблеми ,в което е смъсълът
на политиката.
Интересът винаги е бил първичен по отношение на нещо и едва тогава един субект или
обект се превръща в ценност.
Многозначността на термина „политика” се свързва с 3 разграничения:
1.Политиката като политическа сфера
2.като политическа система
3.като политическо поведение
4.като начин на реализиране на колективни решения
5.политиката като осъществени управленски решения
6.политиката като разообразие от възгледи за постигане на цели
7.политиката като цаст от властта
Политиката е специфична сфера на човешката дейност,която изразява интересите
на различните социални общности,свързани с осъществяването на властта.
1
Понятието МАРКЕТИНГ се употребява първо в САЩ през 1910г.
Дълго време е употребявано като синоним на търговски пласмент.
Определения на МАРКЕТИНГА:
1.изпълнение на стопански дейности,които насочват потока от стоки и услуги от
производството към консуматора и потребителя
2.функция на управлението,която организира и насочва всички стопански дейностти
3.Котлър- „Маркетингът е вид човешка дейност ,насочена към удовлетворяване на
нуждите и потребностите чрез размяна”
4.Маринова-Маркетингът е концепция и управленски подход ,чрез който
възпроизводствения процес в една фирма се осъществява в съответствие с
изискванията на пазара според потребностите
5.Маркетинг-философия на бизнеса,стратегия и тактика за ефективната стопанска
дейност,както и набор от функции за постигане на набелязаните цели.
ЕВАНС И БЕРМАН разграничават две основни групи определения на
маркетинга:класически дефиниции и модерни определения
Т.ТРЕНДАФИЛОВ-„Маркетингът няма общопризната собствена теоретична база” и
структурно определен предмет
„Под маркетинг се разбира управление на стопанската дейност в съответствие с
изискванията и състоянието на пазарната ситуация в дадена страна или в света”
ДЕФИНИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МАРКЕТИНГ
Котлър и Леви –Маркетингът представлява една цялостна социална дейност,която не е
само търговска.
Социален маркетинг-отделните хора и групи получават онова,от което се нуждаят и
което търсят,чрез свободно създаване на продукти и услуги с другите
Управленски маркетинг-наука за прилагане на основните маркетингови понятия за
избор на целеви пазар.
Котлър показва,че в модерния маркетинг има две опорни точки:пазара като
цивилизационен феномен и човека като основен потребител.
ДЕФИНИЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МАРКЕТИНГ:
1.Определения,опиращи се на принципите на политическа комуникация-слагат знак за
равенство между политическата комуникация и политическия маркетинг
2.ПМ е съвременна форма на политическа комуникация
3.ПМ цели да достигне до промяна в поведението на избирателите и до избор в полза
на колективното благо.
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МАРКЕТИНГ И ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ
Според Райков са 4
1.Маркетингът цели продажба на стоки и услуги,а публичната администрация цели
спечелване на доверие
2.Маркетингът създава популярност на един продукт,публичната администрация цели
да се издигне репутацията на съответната организация
3.Маркетингът е едностранен,публичната администрация е многостранна
2
4.Маркетингът се стреми да привлече и задоволи потребителите,а публичната
администрация е насочена към постигане и създаване на благоприятна среда между
корпорациите и публиката.
Посланията на комуникацията в политиката са строго определени- имат политически
характер
Комуникацията е близка по форма до търговския и икономическия маркетинг,но по
съдържание се отличава от тях.
При политическия маркетинг политическата комуникация има подчинено,а не водещо
значение ,защото това е маркетинг на продавача
ОПРЕДЕЛЕНИЯ,ИЗХОЖДАЩИ ОТ ПРАВИЛАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА
РЕКЛАМА
-акцентът пада върху ролята на политическата реклама като критерий за
определеността на политическия маркетинг
-рекламата цели продажба на стоки и услуги въобще
-пол.маркетинг е насочен към убеждаването на хората в определени цели,политики и
социални програми
ОПРЕДЕЛЕНИЯ,ПОСТРОЕНИ ВЪРХУ ФУНДАМЕНТА НА ПАРТИЙНО-
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ
Проф.Смилкович,резюмира същността на политическия маркетинг в 3 съставки:
1.ПМ е такава дейност ,която се осъществява от политическите партии чрез
използването на специални техники и средства,за да спечелят съзнанието и чувството
на избирателите публично,в процеса на избирателната кампания последством
представяне на отделните пол.програми
2.маркетинговата политическа дейност на партиите цели посочването на различни
ценности на партийните ориентации,наблягайки на желаните ефекти ,,които са
интересни за всички граждани
3.ПМ публично осъществява една политическа идентификация между целите и
хората ,които трябва да се реализират в следващия изборен период.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ,СВЕЖДАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ МАРКЕТИНГ ДО
ПОСТУЛАТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ
Изборните механизми се разглеждат като прости илюстрации на соц.механизми.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ,БАЗИРАЩИ СЕ НА ЧИСТИЯ ПОЛ.ПОДХОД
Ковлер-ПМ е съвкупност от методи и теории,които могат да се използваат от
политическите организации и органите на властта с двойна цел-определяне на
сообствените им задачи и програми и влияние върху поведението на гражданите.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ,ИЗГРАДЕНИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ МАРКЕТИНГ
Котлър дефинира понятието „маркетинг на пол.кандидати” като
пол.кампания,включваща посещение на пазара на избирателите от кандидата и
приложението на маркетинговите изследвания и търговска реклама за „покупка” на
кандидатите от избирателите.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 яну 2021 в 17:45 студент на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2021
17 ное 2020 в 19:13 студентка на 26 години от София - МУ, факулетет - ФОЗ, специалност - Медицина, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Политическа комуникация. Същност, форми и средства на предизборната комуникация

20 юни 2010
·
511
·
13
·
2,336
·
488

Терминът “комуникация” се появява в научната литература от началото на 20-те години на ХХ в. Постепенно той придобива толкова широка гражданственост, защото от средата на миналия век (и досега) е станал един от най-популярните в отделните социални...
 

Политическа комуникация. Същност, форми и средства на предизборната комуникация.

05 ное 2008
·
576
·
6
·
1,163
·
261

Терминът “комуникация” се появява в научната литература от началото на 20-те години на XX в. От латински език communication- съобщения, свръзка на едно място с друго; съобщителни средства; съобщаване, известие, предаване. В различните теории за...
 

Политически маркетинг (теми)

12 мар 2008
·
1,111
·
19
·
4,094
·
479
·
1
·
4

Дефиниция на понятието политика и маркетинг. В политическият маркетинг структурно определящи категории са политиката и маркетинга.
 

Политиката на Холандия

18 дек 2006
·
280
·
5
·
336
·
50

Холандия има конституция от 1815 г., но първата конституция на Холандия (тогава наричана Батавска република) е състваена през 1798 г.
 

Политика и власт

31 юли 2007
·
888
·
4
·
453
·
126

Политиката е връзката между понятията определящи политика и власт. Има икономическа и съдебна власт...
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
2
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Политически маркетинг (ПМ)

Материал № 935187, от 30 дек 2012
Свален: 125 пъти
Прегледан: 157 пъти
Предмет: Политология
Тип: Лекция
Брой страници: 45
Брой думи: 12,256
Брой символи: 82,416

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политически маркетинг (ПМ)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала