Големина на текста:
ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Въпрос 1: Етапи на развитие на уредбата в международните договори 
до наши дниСъздаване на ЕСРеформата на ЕС с Лисабонския 
договор.  2
Въпрос 3: Основни принципи на правото на ЕСДиректен ефект
директна приложимостВърховенство 7
Въпрос 4: Компетентност (разпределение и видове), правна природа на 
ЕО и ЕС.  10
Въпрос 6:  ЧЛЕНСТВО В ЕС.Условияпроцедурасуспендираве и 
доброволно напускане. 13
Въпрос 7: Институционален механизъм на ЕСЕвропейският съвет като 
орган на ЕС.  15
Въпрос 10: Обща характеристика на нормотворческия процес и на 
правния ред на ЕСВзаимоотношение с националното правоИзточници 
на правото на ЕС – видовеИзточници на първичното право.  16
Въпрос 12: СъветътКОРЕПЕР 20
Въпрос 9: Европейският парламент – организацияначин на 
функциониране и правомощия.  22
Въпрос 13: Комисията – съставпроцедура по формиране и правомощия 
26
Въпрос 18. : Съдът на Европейския съюз – функцииСравнение с 
правната природа на обикновените международни юрисдикции
Съставорганизация и процедура на Съда.  30
Въпрос 23: Източници на производното право на ЕС.ВидовеПървични 
източниц 37
Въпрос 14: Понятиевидове и етапи на икономическа интеграция
Елементи и изграждане на вътрешния пазар 39
Въпрос 15: Свобода на движение на стокиТарифни и нетарифни 
пречки за търговията 41
Въпрос 16: Свобода на предоставяне на услугиПраво на установяване 
43
Въпрос 17: Европейско гражданствоСвобода на движение на хора
Свобода на движение на капитали 45
Въпрос 18: Политика в областта на конкуренцията 47
Въпрос 19: Основни принципи на общата селскостопанска политика 
(ОСП). Реформа на ОСПКратка характеристика на общата транспортна 
политика 52
Страница 1 от 74
Въпрос 20: Икономически и валутен съюзКонвергентни критерии
Единна валута 56
Въпрос 21: Обща търговска политикаЗащитни меркиМерки срещу 
дъмпинг и субсидии.  61
Въпрос 34: Обща политика във външните отношения и сигурността 63
Въпрос 35: Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните 
работиГраничен контролСъдебно сътрудничество по наказателни 
делаПолицейско сътрудничество.  66
39. Основни положения от Договора за присъединяване на Република 
България към ЕС.  73
Въпрос 1: Етапи на развитие на уредбата в международните договори
до наши дни. Създаване на ЕС. Реформата на ЕС с Лисабонския
договор.
Процедурата за ревизия на учредителните актове:
Още бащите на Обединена Европа са считали, че ревизия на
учредителните договори ще има, тъй като те отразяват динамиката на
икономическото развитие.
Процедурата за ревизия на учредителните актове предвижда: 1)
свикване на представителите на държавите-членки за изготвяне на
съгласувани промени в съдържанието на договорите; 2) съветът дава
положително становище за свикване на конференцията; 3) консултации с
парламентите; 4) съгласуваните промени влизат в сила след ратификацията
им от всички държави-членки в съответствие с конституционните им
разпоредби. Ако една държава не ратифицира промените, няма ревизия на
учредителните договори. Промените не могат да влезнат в сила.
Учредителните договори са първично право.
Първата ревизия е Единният европейски акт (ЕЕА). Тази ревизия
се налага след разширяването на Общността с Обединеното кралство,
Дания, Ирландия, Гърция, след провеждането на първите преки избори за
Европейски парламент. Към този момент (1986 г.) е изграден единен общ
пазар. През юни 1985 г. Европейският съвет в Милано взема решение за
свикването на първата междуправителствена конференция за промени в
учредителните договори. През декември 1985 г. 10-те тогава държави-
членки постигат съгласие за ревизия на Римския договор чрез ЕЕА. ЕЕА се
подписва през 1986 г. и влиза в сила през 1987 г.
Основните промени засягат изграждането на общия вътрешен пазар
и институционализирането на европейското политическо сътрудничество.
Следващата ревизия е с Договора за Европейския съюз от
Маастрихт. След успешното реализиране на единния общ пазар в
Страница 2 от 74
началото на 90-те години назряват условията за преминаване към един по-
висш етап на икономическа интеграция. През декември 1989 г.
Европейският съвет в Страсбург решава, че трябва да се свика нова
междуправителствена конференция за ревизия на учредителните договори.
Политическите промени в страните от Централна и Източна Европа и
желанието им да се присъединят към по-проспериращата част на Европа е
една от причините за новата междуправителствена конференция. Другата
причина за свикването на междуправителствената конференция е
необходимостта да се премине към по-висш етап на икономическа
интеграция, а именно – икономически и валутен съюз. Тези 2 причини
налагат и се взима решение да се свикат две междуправителствени
конференции: една, която да се занимава с проблемите на икономическия и
валутен съюз, и втора, която да се занимава с проблемите на политическия
съюз, т.е. с разширението на Изток. По този начин през декември 1990 г.
двете конференции започват паралелно работа в Рим и приключват през
декември 1991 г. Така се стига до следващата ревизия – ДЕС от Маастрихт,
който е подписан на 07.02.1992 г. и влиза в сила на 01.11.1993 г. Той
установява ЕС.
Едва тук, с ДЕС от Маастрихт се въвежда понятието Европейски
съюз. Дотогава – общности. Същност на ДЕС от Маастрихт: Договорът
въвежда понятието за трите стълба на ЕС. В първия т.нар. стълб са
основополагащите или конститутивните договори заедно с измененията
им, трите общности (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ), като договорът казва, че ЕС
се основава на общностите. Вторият стълб се намира в дял V от договора и
се отнася за обща външна политика и политика на сигурност. В третия
стълб е за правосъдието и вътрешните работи. В третия стълб се включва
най-общо казано, сътрудничеството между държавите-членки в областта
на правото на убежище, емиграционните процеси, борбата с трафика на
наркотици, съдебното сътрудничество и т.н.
Стълбовата структура вече е в миналото. ДЕС от 1992 г. не придава
на ЕС качеството юридическо лице, т.е. ЕС не е юридическо лице и той
може да действа само чрез общностите, които са юридически лица и на
които се основава. Това е едното ограничение. Другото ограничение на
стълбовата структура на ДЕС от Маастрихт е, че в този си вид ЕС няма
собствен бюджет, а се издържа от бюджета на трите общности.
Трите стълба се различават основно и съществено както по
институционалните си характеристики. При общностите имаме
наднационален елемент. Във втория стълб имаме суверенни права на
държавите-членки. Във втория и третия стълб имаме чисто
междуправителствено сътрудничество, класическа формула. Ако
държавите не се съгласят да действат за нещо, няма да го направят.
Различно е и правото, което се твори в трите стълба. В първия стълб е
Страница 3 от 74

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Право за ЕС - лекции 2012г.

Право за Европейски съюз лекции на проф. Ирена Илиева...
Изпратен от:
Катя Андреева
на 2012-12-27
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
227 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,094
·
2
·
405
·
745
·
1

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
284
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
176

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Конституционно право

07 юни 2006
·
3,019
·
25
·
5,946
·
342
·
6

Развити теми по конституционно право.
 

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници

03 юни 2006
·
1,708
·
2
·
327
·
1

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници. Договорът като източник на облигационни отношения. Сключване на договорите. Предварителни договори.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
32
1
1 мин
19.04.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Лесен)
40
1
1
11 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Право за ЕС - лекции 2012г.

Материал № 934397, от 27 дек 2012
Свален: 227 пъти
Прегледан: 286 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 74
Брой думи: 24,317
Брой символи: 151,277

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Право за ЕС - лекции 2012г."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения