Големина на текста:
Увод
В XIX век до Първата световна война за много държави терминът
сигурност” е потънал, покрит или облечен в някакви други дрехи –
главно свързани с процеса на образуване на националните държави. Ако
има някакъв отговор на въпросите за сигурността в този първи период, той
е такъв: ние трябва да организираме себе си като национална общност.
Организирайки се по този начин – а това означава и политическа общност,
- ние се самоуправляваме, вземаме нещата в свои ръце и поемаме
отговорност за съдбините на една общност, която се нарича национална.
Така ние решаваме и проблема за сигурността.
Това е доминиращата тенденция. Отговорът на въпросите за
националната държава – начинът на самоорганизация, конституцията,
деленето на властите и прочие, отношението вътрешно-външно, воденето
на външна политика, суверенитетът и всички такива понятия дават отговор
на въпроса за сигурността.
В следващият период, в който доминиращият знак е Студената война,
въпросът с националната държава потъва малко и на негово място застава
епохалната конструкция на двуполюсния модел. Термините на сигурността
се артикулират там по определен начин. С нея се занимават обаче директно
държавни институции, тя силно се милитаризира, пряко се свързва с
междудържавни отношения, лишена е от гражданственост и най-вече е
свързана със служби за сигурност, водени от задачата терминът да бъде
вграден в работата и операциите на отделни институции, които се грижат
за опазването на цял един блок. Този блок има център – Съветския съюз,
който противостои на друг блок.
През 1989 година тази система на отношения рухна. От 1989 година
насам, след разпадането на тези модели на термина, цялата проблематика
“изплува силно разголена”. Това означава, че тя добива по-адекватна, по-
автентична на същинското си понятие форма, т.е. термините на
сигурността наистина започват да се разбират като универсални и
заниманието с тази проблематика е непосредствено и не изисква да бъде
опосредствано с някакви субститути като това, как да се осигурява
сигурност чрез изучаване на научен комунизъм или как да се осигурява
сигурност чрез националистическо движение.
В началото на 90-те години световното развитие навлезе в качествено
нова фаза. Старата политическа система се разпадна. Приключи един
дълъг период на блоково и идеологическо противопоставяне. Започна да се
изгражда нова система на междудържавни отношения между страните и
народите. Все по-голямо значение придобива диалога и правото,
общочовешките ценности и икономическата взаимообвързаност като база
за сближаване и сътрудничество. Всичко това определя нов климат и нови
критерии в международната политика, крайъгълен камък на която е
съхранението и развитието на човечеството.
1
В същото време над човечеството надвисват сериозни проблеми с
регионален и глобален обхват. Редица фактори оказват дестабилизиращо
влияние върху международната и национална сигурност, в това число и
съперничеството между самостоятелни държави, центрове на сила,
проблемите на изостаналостта, контрастите на източноевропейската
действителност с останалата част от Европа, непредсказуеми процеси в
отделните страни и райони. Всичко това позволява да се породят нови
кризисни ситуации на историческа и геополитическа основа.
Нови амбиции за господство и влияние се появяват във вид на
национализъм и шовинизъм, на фундаментални идеологии и религиозен
фанатизъм. В тази сложна, взаимозависима система на отношения нарасна
ролята на вътрешните проблеми на отделната страна, които играят все по-
голяма роля както за нейната собствена сигурност, така и за
международната сигурност като цяло.
Главните проблеми на сигурността през XXIв. ще бъдат обусловени от
регионална нестабилност и неустойчиво развитие, появата и изострянето
на конфликти с етнически и религиозен генезис, също свързаните с това
форми на тероризъм, както и глобализация на организираната престъпност.
Имайки предвид протичащите процеси в световен мащаб и в условията
на глобализация, може да се направи изводът, че универсалният проблем
за сигурността е особено актуален през последните години и поради това
много често обсъждан в публичното пространство. Идеята за сигурност
наистина е фундаментална. Институционализираните форми пазят
изграденото, пазят ценностите и постиженията. Всичко е създадено с
много труд от много поколения и се нуждае от система за сигурност. Това
е свръхценност на западната цивилизация. Понятието “сигурност” е
свръхценност, то не е просто оперативно-инструментално понятие. От
идеята за сигурност следват всички останали неща, защото като няма
сигурност, всичко друго се обезсмисля. За да има прогрес, трябва да има
сигурност. За да има просперитет, да има богатство, трябва да има
сигурност. Без сигурност човек не може да мисли дългосрочно, а само ден
за ден, защото е винаги в състояние на несигурност. Значи, за да можем да
мислим за децата си, за да можем да мислим и за следващите поколения,
ние трябва да имаме система за сигурност.
България се оказва непосредствено засегната от взаимозависимости,
които се простират глобално. Само един пример: На България като член на
НАТО не се гледа само като на армия, в това отношение има изисквания,
които ние не можем да не посрещнем, които са част от държавна програма.
Но на България се гледа, и нейната надеждност се оценява, като на
партньор в една политика за сигурност от гледна точка на стабилност на
нейната съдебна власт и всякакви други институции, на възможност да
бъде износител на сигурност във всякакви посоки, да бъде
комукикационен център между култури...
2
Цел: Целта на курсовата работа е да се изясни същността и
съдържанието на понятието “сигурност”, да се направи опит терминът да
бъде дефиниран по нов, универсален начин и да се разгледа
класификацията на отделните видове сигурност.
Обект: Обект на курсовата работа е анализът на понятието
“сигурност”, неговата актуалност, значение и взаимосвързаност с всички
други процеси, протичащи в обществото.
Предмет: Предмет на курсовата работа е изясняването на същността и
съдържанието на термина “сигурност” и неговото проявление в различни
аспекти като полтически, икономически, социален, демографски, военен,
екологичен и т.н.
Методи: Методите, които са използвани при изготвянето на курсовата
работа, са анализи, изследвания, обобщения на различни източници,
имащи отношение към разглежданата проблематика.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юли 2020 в 21:21 в момента не учи на 44 години от София
11 юли 2020 в 10:53 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2021
16 юни 2020 в 11:49 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
11 юни 2020 в 01:49 студент на 27 години от София - Нов български университет, факулетет - Национална и международна сигурнот, специалност - Гражданска и корпоративна сигурност, випуск 2020
08 юни 2020 в 19:25 студент на 24 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет управление, специалност - Туризъм, випуск 2019
01 юни 2020 в 11:07 студент на 24 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Психология, випуск 2021
21 май 2020 в 15:15 студент на 21 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление икономика, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2022
20 май 2020 в 23:45 студент на 20 години от Пловдив - ВУСИ, факулетет - Национална сигурност, специалност - Противодействие на тероризма, випуск 2024
 
Домашни по темата на материала
Функции на Консултативния съвет по национална сигурност.
добавена от starscream7442 16.12.2018
1
10
Подобни материали
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Национална сигурност


Много често под лозунга за борба с корупцията се прикрива всъщност борбата на политически, а понякога и дори по-често на бизнес интереси. Все още няма добри, адекватни механизми да се изследва онова, което може да бъде доказано, например за имуществения..
 

Национална сигурност


Оперативните мерки на специализираните служби заемат важно място в рамките на общата система от мерки на държавата в борбата с тероризма...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
22
1
1 мин
11.04.2017
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
187
1
1 мин
28.11.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Сигурност – същност, съдържание. видове сигурност

Материал № 933932, от 24 дек 2012
Свален: 463 пъти
Прегледан: 520 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 31
Брой думи: 9,064
Брой символи: 62,160

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сигурност – същност, съдържание. видове сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала