Големина на текста:
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
БЪДИ ИНФОРМИРАН !
ЗАЩИТАВАЙ ПРАВАТА СИ !
СПАЗВАЙ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ !
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ
София, 2012
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
НОИ
Какво трябва да знаем във връзка с правото на парично обезщетение за безработица ?
?
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или
дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през
последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за
ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по
чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
?
За придобиване право на парично обезщетение се зачита и времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за
бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание
на международен договор, по който Република България е страна.
Какви документи са необходими, за да се прецени правото на парично обезщетение за
безработица?
?
Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление по образец
Приложение 1 или 3 към Наредбата за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица, към което се прилагат:
? документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта;
? акт за прекратяване на правоотношението;
? документи, удостоверяващи общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен
стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на
социалното осигуряване, по който Република България е страна;
? декларация за банковата сметка и копие от документ, издаден от съответната
банка;
? документ за самоличност (за справка).
?
Заявлението и приложените документи се подават в териториалното поделение на
Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес на лицето.
В какви срокове се изплаща паричното обезщетение за безработица?
?
Изплаща се от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
1. заявлението е подадено в тримесечен срок от тази дата;
2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни
дни от тази дата.
?
Ако заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичането на тримесечния
срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения
период, намален със закъснението.
?
Ако заявлението е подадено в 3-месечен срок, а регистрацията на лицето като
безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока от 7 работни
дни, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения
период, намален със закъснението.
Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица ?
?
Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за безработица се извършва
въз основа на данните за осигурителния доход и дните в осигуряване на осигурените
лица, които осигурителите представят периодично в Националната агенция за
приходите и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на
паричните обезщетения.
?
Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното
възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или
дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни
месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-
малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.
?
Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като
полученият по описания по-горе ред дневен размер се умножи по броя на работните
дни в месеца, за който се отнася.
?
Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно
със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2012 г. то е 7,20 лв.
?
Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с
тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл.
326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от
Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от
Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т.
2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния
размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
?
Безработните лица, придобили право на парично обезщетение за безработица преди
изтичането на три години от предходно упражняване на правото на такова
обезщетение, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.
?
Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното
обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата,
установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от
полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането.
?
Когато в периода от 24-те календарни месеца, от който се определя среднодневното
възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се
зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което
лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се
вземат съответно:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обезщетение при безработица

Какво трябва да знаем във връзка с правото на парично обезщетение за безработица...
Изпратен от:
adriana
на 2012-12-23
Добавен в:
Общи материали
по Труд и трудови отношения
Статистика:
18 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Защита на труда. Трудови правоотношения и трудов договор.


Трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях, са уредени в кодекса на труда (КТ)...
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
178
1
1 мин
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Обезщетение при безработица

Материал № 933812, от 23 дек 2012
Свален: 18 пъти
Прегледан: 21 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 1,696
Брой символи: 10,536

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обезщетение при безработица"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения