Големина на текста:
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
„ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”
ЦДО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
по
МИКРОИКОНОМИКА
на тема:
“ Какво разбирате под фирма? “
Преподавател: Доц. д-р Добринка Петкова Златева
Разработил : Цвета Георгиева Атанасова
специалност: ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
факултетен №: 0324233
I-ви курс, І-ви зимен семестър, учебна 2010/2011 г.
Курсова работа по Микроикономика
Изготвил: Цвета Г. Атанасова
Микроикономическата теория, разглежда фирмата като основен субект на
производството и предлагането на стоки и услуги. В съвременните условия фирмите са
основен и най-динамично развиващ се елемент в производствената структура на
икономиката. Те олицетворяват предимствата на специализираното масово
производство. Фирмите са средата, в която възникват деловите инициативи за
производство на нови продукти и въвеждане на по-съвършени технологии. Чрез тях се
акумулират и използват координирано значителни материали и парични ресурси и се
прилагат научни методи на управление. Те са главен източник на работни места и
доходи и затова ефективността на тяхната дейност е ключов фактор, от който зависи
икономическото благосъстояние на обществото.
В своята курсова работа ще отговоря на въпроса “Какво разбирате под фирма?
Фирмата е самостоятелна стопанска единица, която използва производствени ресурси за
производство на продукти и услуги, предназначени за продажба на пазара, с цел
получаване на печалба. Фирмата е основната форма за организиране и осъществяване на
икономическа активност. В рамките на фирмата се извършва съединяване на материални
и човешки ресурси, които, съгласувани и координирани под предприемачески контрол,
се използват за производство и задоволяване на потребителското търсене.
Всяка фирма е самостоятелен стопански субект, който трябва да взема важни
икономически решения за организацията на дейността си и участието си в пазарните
транзакции. Тези решения касаят количеството и вида на ресурсите, които фирмата
купува и наема, произвежданата продукция, използваните технологии, вътрешната
организация, взаимоотношенията с доставчиците и клиентите, конкурентната стратегия
при различните пазарни структури. Отделните страни в дейността на фирмата се
съгласуват и организират в една работна система от предприемача, който
персонифицира единството на фирмата и нейните цели.
В стопанската практика се наблюдава широко разнообразие от фирми, различни
по своя мащаб, начин на организация и предмет на дейност. Но, независимо от
особеностите, всички фирми имат и някои общи , фундаментални черти. Тяхната
дейност включва три основни и неизменни функции:
2
Курсова работа по Микроикономика
Изготвил: Цвета Г. Атанасова
Покупка на -> Производство: комбиниране и -> Продажба на
производствени -> трансформиране на ресурсите произведената
ресурси (материали) -> чрез технологиите (Продукция) продукция на пазара
Придобиване на производствени ресурси в тази функция фирмата се явява
купувач, който взема решения за обема, вида и структурата на необходимите му
производствени фактори. Организира взаимоотношенията си с доставчиците и
осъществява конкурентните си стратегии;
Комбиниране и преобразуване на производствени ресурси посредством
технологиите в готова продукция – фирмата определя организационните,
технологичните, управленските характеристики на производството. Взема решение за
неговия мащаб и оптималния му обем, за минимизиране на производствените разходи.
Определя вида, количеството, качеството на стоките и услугите, които произвежда;
Продажба на получената готова продукция на пазара участва в продуктовите
пазари, за да реализира производствената продукция. Определя конкурентната си
позиция и стратегия, избира адекватно поведение в съответните пазарни структури,
изгражда взаимоотношенията си с клиентите, реагира на промените на потребителското
поведение .
Видове фирми:
Фирмите съществуват в различни институционално-правни форми. Те се
различават помежду си по начина на образуване, по собствеността върху капитала, по
отговорността, управлението и разпределението на печалбите. В съвременната
стопанска практика функционират три основни институционално-правни форми на
фирмата:
Еднолична (индивидуална) фирма;
Дружествена(колективна) фирма;
Акционерно дружество (корпорация).
Съобразно особеностите на дейността предприемачът избира правилния статут на
своята фирма.
Според предмета на дейност фирмите са промишлени, публични и кооперативни. А,
от териториална гледна точка са национални, транс национални и международни. От
гледна точка на размера са малки, средни и големи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 сеп 2017 в 22:47 студентка на 37 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Икономика, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2017
16 окт 2016 в 18:46 родител на 38 години от София
07 юни 2016 в 11:57 студентка на 48 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
14 дек 2015 в 11:56 студент на 62 години от София - Европейски колеж по икономика и управление - София, специалност - Бизнес администрация, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса

01 апр 2006
·
1,562
·
11
·
1,817
·
1
·
1

Икономическа характеристика на фирмата, форми на фирмена организация на бизнеса, максимизиране на печалбата – основна цел на фирмата.
 

Монополистична конкуренция и олигопол

23 дек 2006
·
884
·
8
·
2,245
·
381
·
1

Ако съвършената конкуренция представя формата на пазара, при наличието на многобройни дребни фирми, някои от които не притежават пазарна власт, то монополът показва как би изглеждал пазарът, когато една едра фирма...
 

Въведение в теорията на фирмата

16 юни 2008
·
156
·
8
·
2,781

Въпреки че поне от тридесетте години насам се признава, че фирмите са важни институции, които заслужават да бъдат изследвани като отделен предмет, до шестдесетте години те не са били постоянен обект на внимание в икономическата литература.
 

Фирма и фирмени структури. Същност и видове фирми. Приходи, разходи, печалба

17 яну 2009
·
483
·
5
·
1,783
·
630

Фирмата е самостоятелна стоп.единица, която използва произв. ресурси за произв. на продукти и услуги, предназначени за продажба на пазара, с цел получаване на печалба.
 

Икономика

13 апр 2009
·
63
·
4
·
8,368
·
69

Съществуват голям брой науки, като всяка една от тях изследва дадени соц. явления. Социологията, за разлика, изучава общ/вото като цяло, а не изследва някоя специална сфера на общ живот или специфично явление...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
38
25
1
5 мин
12.10.2016
Тест по микроикономика за 4-ти курс
състезателен тест по Микроикономика за Студенти от 4 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
18
1
1 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Какво разбирате под фирма?

Материал № 931133, от 16 дек 2012
Свален: 30 пъти
Прегледан: 53 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 1,987
Брой символи: 13,184

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Какво разбирате под фирма?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала