Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И
СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КУРСОВА РАБОТА
по Макроикономика
на тема
ДДС системата в България
Изготвил:
София
2010г.
ДДС е един от най-разпространените и същевременно най-
критикуваните данъци в световен мащаб. Въвежда се в България през
1994г. със ставка в размер на 18% . През 1996г. ставката се променя в
размер на 22%. 3 години по-късно е вече в размер на 20%, както е и до
днес.
ДДС е вид косвен данък, който е некумулативен и многофазен. Той е
изключително разпространен и е задължителен за всички страни-членки на
Европейския съюз, като се характеризира с някои специфични особености.
В България , режимътеизключителнотежъкисредицанедостатъцикоето
водидонеобходимостта отоблекчаванетомуи приспособяванетомукъм
. условиятанапротичащатавмоментасветовна икономическакриза
. Посвоята същност ДДСевсеобщданъквърхупотреблениетоС него
сеоблагатвсичкистоки иуслугинаопределенатеритория сизключениена
, (). , . .освободенитедоставки посоченивЗаконазаДДСЗДДСКосвент е
, , непрякезащотонеоблагапечалбата ареализацията настокитеиуслугите
, .. натериторията наРепубликаБългарият етойседължинадържаватаот
, . третолицезачиято сметкаеданъкътвсъщност Продавачътговнасяв
, , бюджетановдействителносттойсеплащаоткупувачатъйкатое
, включенвценатанастокитеследователноДДСдоголямастепенопределя
. , равнището нацените настокитеТой енекумулативен данък защото се
. включваеднократновкрайната ценанастокатаилиуслугата Можедасе
приспадаоткрайнатапродажнаценанасъответнатастокаилиуслугачрез
.възвръщанетомуподформатанаданъченкредит Товасеотнасяза
. , регистриранитепоЗаконазаДДСфирмиМногофазенезащотосе
определяисесъбиранавсекиетапотпроизводствотоиреализацията на
. стокитеили услугитедокрайнияпотребител
( ) Суматанаданъкаданъчнотозадължениесеопределякатоданъчната
. основасеумножипоразмеранаданъчнатаставкаПоопределение
, , данъчната основаестойността върхукоятосе начисляваданъккогато
, , доставката еоблагаемаилинесеначислява данъкакодоставката е
.освободенаилисмястонаизпълнениеизвънтериториятанастраната
, Данъчнатаосноваобхваща всичкиданъчниединицивърхукоитосе
. ( ) определяданъчнотозадължениеДанъчниятразмерставката определя
. величинатанаданъказаеднаданъчнаединицаУстановявасекато
абсолютнасумаилипроцентвслучаясданъкавърху добавената
– 20% .стойност
- БързотовъвежданенаДДСот всепоголямбройдържавинесъмненое
: резултатотнеговитебезспорнипредимства неутралностнавсички
, , данъкоплатцивзаименконтролмеждупродавачиикупувачиосигуряване
.настабилниданъчнипостъпленияидруги
. ДДСсъздаванеутралност навсичкиданъкоплатци Това сепостига
- . найпълно приприлаганетонаеднаданъчнаставкаЕдинните принципина
облаганеиединнатаставка поставятотделнитестокопроизводителив
. икономическиравностойниположения
ДДСсистемата осигурявавзаименконтролмеждупродавачии
, купувачичрезиздаванетонафактураотговарящанаданъчните
, , . . изискваниячрезкоятоможедасеползваданъченкредит т едаможедасе
.прихванеплатенияданъкпридоставкатаотначалния данъкнапродажбата
. Осигурява сравнителностабилниданъчнипостъпления Това се
постигачрезнепосредственотосвързваненапостъплениятас реализацията
, настоки иуслуги занаселениетокоитопопринципувеличават свояобемс
- . .поголям темпотръстананаселениетоНеетакаобачесдругиданъци
Данъкътвърхупечалбатанапримерможедабъдесигуренизточникна
, бюджетни постъпленияприусловиечесе реализираопределенапечалбаи
. тазипечалбанесеукриваот данъчнитеорганиДанъчнатапрактика
, , показвачекакто печалбататакаиличнитедоходимного често сеукриват
. - итодоста успешноНеесигуренипланираниятимразмертесевлияят
. отмногофакториРеализиранитеоборотиот потребителски стокииуслуги
, иматсравнителностабилновъзходящоразвитиекоетогарантираи
.предвидените бюджетни приходи отДДС
ПосоченитепредимстванаДДСнедвусмисленоподчертават
, необходимосттаоттозиданъкзавсякаикономикаорганизиращасена
.пазарнипринципи
60-ДДСзапочва дасе въвежда встраните отЗападнаЕвропав краяна
. , тегодиниДнестойезадължителензавсички страни членкикато
.отношениятапоДДСсеуреждатсъсзаконнаЕвропейскияпарламент
- Минималната ставканаДДСвграницитенастранитечленки наЕСтрябва
15 25 %, даевдиапазонамежду икатоевъзможнонамаляване наставките
, заопределенистоки идоставки възможноесъщоиоблагането снулева
. ,ставкаНатериториятанаЕСопределениуслугикато здравеопазване
, , застрахованехазартса освободениотоблаганесДДСкатообаче могатда
, бъдат облаганисДДСнатериторията наотделнитестрани членкиакоима
. подобнииздаденирешениянаправителствата имОсновенпроблемза

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

ДДС системата в България

ДДС е един от най-разпространените и същевременно най-критикуваните данъци в световен мащаб. Въвежда се в България през 1994 г. със ставка в размер на 18% . През 1996 г. ставката се променя в размер на 22%. 3 години по-късно е вече в размер на 20%...
Изпратен от:
Denitsa Tsekova
на 2012-12-16
Добавен в:
Курсови работи
по Макроикономика
Статистика:
79 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Данъчна политика и хармонизация с европейските нормативи

13 дек 2006
·
849
·
8
·
1,198
·
64

в съвременното демократично общество данъчната политика на всяко правителство е гръбнака на държавната финансова структура. данъците са основното приходно перо във всеки бюджет - държавен или общински...
 

Икономически растеж на България 1990 - 2003г

03 мар 2006
·
931
·
11
·
3,310
·
1

България е страна, която се стреми към пълноправно членство в ЕС. Като такава, тя трябва да покрие определени икономически и политически критерии. Основен критерий е съществуването на функциониращо пазарно стопанство.
 

Безработицата в Република България в условията на преход към пазарна икономика (1989 - 1998г)

07 май 2007
·
326
·
28
·
3,181
·
85

През 1989г. в България започва процес на политическа, икономическа и социална промяна.
 

Макроикономика

29 ное 2009
·
1,074
·
5
·
6,107
·
843

Поведението на системата от националното стопанство, както и на съставящите го основни сектори и съвкупни величини. Тя анализира поведението на селското стопанство като цяло. Тя изучава поведението ...
 

Голямата депресия

25 май 2009
·
250
·
5
·
1,083
·
226

Голямата депресия от 1929г. е една от най-големите икономически кризи в съвременността. Започва от краха на борсата в САЩ...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от икономическите специалности на ПУ "Паисий Хилендарски"
(Труден)
20
279
1
28.10.2014
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по Макроикономика от ПУ Паисий Хилендарски. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
79
1
1 мин
24.08.2018
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

ДДС системата в България

Материал № 931037, от 16 дек 2012
Свален: 79 пъти
Прегледан: 115 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,190
Брой символи: 12,963

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ДДС системата в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала