Големина на текста:
1.Въведение в конституционните основи на публичната администрация
– Предмет и метод на КП. Източници на КП
Конституционното право / КП/ регурира устройството на държавата и
обществото. Предмет на КП са 1- основополагащите за държавата правни
норми, които уреждат създаването, устройството, организацията, функциите
и компетенциите на държавата и висшите държавни органи. Те уреждат
отношението между държавата, обществото и отделните граждани. Тези
норми уреждат и основните права и задължения на гражданите.
КП дава отговор на въпросите – Какво представлява държавата? Материята
за изборите, същината на демокрацията, парламента и общинския
съвет.Същината на отделните държавни органи, президетската институция,
правителството, съдебната власт/ Конституционния съд не е в съдебната
власт/ , местната власт, правата на гражданите. Конституцията е основния
закон.
КП – белези КП е фундаментално /основно/ - служи като жизнена основа
за останалите отрасли на правото КП е политически ориентирано – показва
начина по който се става носител на политически решаващата власт в
държавата. КП е динамично- на границата м/у политиката и правото.
Чрез избори се става носител на политическа власт. Отделните избори са
уредени в отделни закони. КП е рамково – дава скелета на цялата държава и
предвижда кои са основнине елементи и какъв е обхвата на основните
функции на държавните органи.Метод на КП По какъв начин се уреждат
обществените отношения. КП като отрасъл принадлижащ към публичното
право използва властническия /императивния/ метод на регулиране на
обществените отношения. Субектите са поставени –Власт-Подчиненост.
Правната норма е правила за поведение, което се създава от
нормотворческите органи с цел да се регулират обществените отношения.
Това става посредством даване на права и отнемане на права. Правната норма
има 3 елемента –хипотеза, правила за поведение и санкция. Източници на
КП са – Нормативните актове/Конституцията/, Законите устройствените
закони- уреждат дейността на отделните органи/ Конституционните закони
–с които се правят изменения и допълнения в конституцията Органичните
закони – регулират отношенията, чиято принципна уретба е в конституцията,
но те дават тяхната пълна уретба/Закон за бълг.гражданство, Закон за пол.
Партии/ Обикновенните закони –приемат се от нар.събрание и касаят
конституционно-правната материя. Актовете на конст.съд, актовете на
държ.глава, правилника за организация и дейността на нар.събрание,
правилник за организацията и дейността на конст.съд.
2.Държавата:
2.1Държавата е форма на пол.организация на общестшото притежаваща абс.
Власт.В конституционната държава властта не се управнява от името на едно
лице или въз основа на собственост, а се упражнява служебно и въз основа на
конституционно определени компетенции:държ. Власт, включща върховна
власт върху теритиорията и хората.Според „теориите за власт” същността на
държавата е самата организация и възприемането на властта.При договорната
теория Държавата е база договора м/у народа и владетеля.От договора
произтичат правата и задълженията на страните. Според органната теория
държавата се е отделила от личността на владетеля, тя е самостояъелен
правен субект.Функциите на този организъм се осъществяват от изрично
натоварени за това държавни органи като напр. Държ.глава.Широко
разпространено е „учението за трите елемента”:държ.власт,държ.народ и
държ.територия.Държавата е общност от трайно заселили се хора в/у
определена територия.Общността излъчва своя първично суверенна
власт.Суверенната власт, упражнявана в/у определена територия, обединява
тези хора в юридическо единство-народ на държавата.Дърваваната теритоия
е ограничена част от земната повърхност, приспособена за постоянен престой
на хора и представляваща тяхна жизнена основа.Границите съвпадат с
пределите на държ.властване.Територията същесвува в три измерения:земна
повърхност(вкл.и вода);въздушно пространство;земни недра.Териториялното
върховенство е върховенство в/у лица и вещи на територята на
държавата.Конституционното право съдържа понятиеот за „народ на
държавата” в три значения:народът като източник и носител на цялата власт
в държавата;народт като общност, за което могат да бъдат установени права
и задълвения;народът като държавен орган и като създател на
държ.органи.Народът на една държава тава са нейните граждани.Основно
съдържание на гравданството е:право на участие в управлението на
държавата;право да се заемат длъжности по държавни, цивилни и военни
служби;задължение на държавата да осигурява дипломатическа защита на
своите граждани в други страни;гражданин на РБ-я не може да бъде изгонен
от нея;гражданите на РБ-я имат всички права и задължения предвидени в
Конституцията.
2.2Формата на дървавата това е конституционно-павния ред на
държават.Тя може да бъде според носителя на държ.власт и според начина на
нейното упражняване.Аристотел подрежда следните форми на държавата
според критерия колко хора са решаващата власт в държавата:1.монокрация-
господство на един;2.аристокрация-господство на малкото „най-
доброто”;3.демокрация-господтво на народа.Ядрото на демокрацията се
съдърва в това, че народа се смята за първичен източник на цялата
държ,власт,а от там всички граждани се третират като
равноправни.Монархияте е форма на държавата, в която дървавния глава е
зеал свията длъжност по онаследяване.Републиката е всяка държавна фора
която не е монархия.В единната държава всички дъравни дейности изхождат
от една централна(единна организацияи еден правен орган).Всички държавни
органи са подчинени на „дървавната централа”.Характерното за
съюзна/фадарална държава ,че държавните функции и задачи са разположени
в/у две равнища:Федералната държава и държавите членки(щати,провинции
и др.), като и двете ревнище притежават елементи на дтржавата.Федералната
дтржава е с особена конституционно-правна структура.Федералното прави
има предимство пред провинциалното.Федерално държавно устройство имат-
САЩ,Германия,Канада, Австрия и др.
2.3 Държавните символи са герб,печти,знаме,химн,столица.Гербът на РБ-я е
изправен златен лъв на т.чершео поле.На държавния печат е изобразен гербът
на РБ-я.Знамето на РБ-я е трицветно-бяло,зелено,чершено поставено
водоравно от горе на долу.Редът по който се полага държ,печат и се издига
националния флаг се определя със закон.Химнът на РБ-я е песента”Мила
родино”, а столицта е гр.София.
3.Конституцията:
3.1Същност –Терминът „Конституция” има латински произход и означава
„устройствам,установявам”.Конст. е съвкупност от правни норми,които

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въведение в конституционните основи на публичната администрация

Предмет и метод на конституционното право. Източници на КП...
Изпратен от:
Мария Лазарова
на 2012-12-14
Добавен в:
Лекции
по Конституционно право
Статистика:
30 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Конституцията - основни права и задължения на гражданите


Конституция - основни права и задължения на гражданите.Същност на конституцията. Разделението на властите в конституцията. Видове власти. Българската конституция през годините. Основни права. Основни задължения...
 

Въведение в конституционните основи на публичната администрация

Материал № 929985, от 14 дек 2012
Свален: 30 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 5,143
Брой символи: 31,394

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в конституционните основи на публична ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала